Stockholmsmässan 14 –15 september

Vind är Sveriges största mötesplats för vindkraftsbranschen. Vi inspireras av möjligheter och goda exempel, både i seminarieprogrammet och i utställningshallen. Vi räknar med 1500 besökare och att mer än 100 företag medverkar som utställare. Nätverkande är en viktig del av Vind. Vi träffas därför för fika, lunch och mingel i utställningshallen.
Nedan finns hela programmet och anmälan. Kontakta oss gärna vid frågor!

Varmt välkommen till Vind den 14:e och 15:e september!

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi

ONSDAG 14 SEPTEMBER

08.00-09.00 Registrering

TA TILLVARA KRAFTEN

09.00-09.10 Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi
hälsar välkommen.

FÖRNYBARA MÖJLIGHETER

09.10-10.00 Presentationer och samtal under ledning av Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.
 

Den globala vindkraftsutvecklingen. Angelica Pullen, communications director, Global Wind Energy Council (GWEC).
Föredraget hålls på engelska.

Så kan Sverige nå 100 procent förnybart till 2050. Svante Axelsson, generalsekreterare Svenska Naturskyddsföreningen.

Vilka ambitioner för förnybart ska EU ha för 2030? Lena Ek, europaparlamentariker, (C) via länk.

Näringslivet måste gå före i omställningen. Tom Johnstone, vd och koncernchef AB SKF. Föredraget hålls på engelska.

10.00-10.30 Kaffepaus i utställningshallen.

SEX GÅNGER MER
VINDKRAFT TILL 2020?

10.30-12.00 Presentationer och utfrågning under ledning av Jessica Cederberg Wodmar, JCW Hållbar Kommunikation.

Utfrågare: Linda Magnusson vd O2 Vindel AB, Matilda Afzelius miljöjurist STENA Renewable AB, Anna Jivén, kommunikationschef Venus Vind AB och Kjell Jansson, vd Svensk Energi.

Så når vi 30 TWh till 2020. Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Vilka möjligheter ger samarbetsmekanismerna? Gustav Ebenå, enhetschef Energimyndigheten.

Elcertifikatsystemet och den utvidgade marknaden med Norge – möjligheter eller hot? Mats Larsson, senior originator EGL Nordic AS.

Får vi tillräcklig överföringskapacitet? Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska Kraftnät.

Kommer regler- och balanskraften räcka till? Lennart Söder, professor i elkraftsystem, KTH.

När blir smarta elnät verklighet? Yvonne Fredriksson, generaldirektör Energimarknadsinspektionen.

Hur ska tillståndsprocessen bli effektivare? Karin Rappsjö Emanuelli,
tf stabschef, Miljödepartementet.

12.00-13.30 Lunch i utställningshallen.

DÄRFÖR ÄR VINDKRAFTEN VIKTIG!

13.30-15.00 Presentation och diskussion under ledning av Nina Ekelund, strategisk klimatrådgivare Tricorona AB.

Därför är vindkraft viktig för svensk industri. Johan Söderström,
vd ABB Sverige.

Vi väljer 100 procent förnybart. Mikael Robertsson, miljöchef Coop.

Vi behöver mer vindkraft. Åke Westberg, chef SCA Energy.

Hållbarhet blir verklighet med vindkraft. Katarina Pelin, förvaltningsdirektör, Malmö Stad.

Förnybart, på många sätt och på många ställen. Christina Lindbäck, miljöchef, NCC AB.

15.00-15.45 Kaffepaus i utställningshallen.

MOTKRAFT OCH MEDVIND
– SYNEN PÅ VINDKRAFTEN

15.45-17.00 Presentationer och samtal under ledning av Jessica Cederberg Wodmar, JCW Hållbar Kommunikation.

Vad tycker svenska folket? Henrik Westander, projektledare Westander PR.

Att ändra inställning. Kan man bygga utan motstånd? Carl Piper, styrelseordförande Högestad & Christinehof Förvaltnings AB.

Möta motstånd. Konstruktiv konflikt eller skyttegravskrig? Magnus Jiborn, ledarskribent och debattredaktör, Sydsvenskan.

Erfarenheter från andra branscher. Mattias Goldmann, moderator och debattör, Goldmann.


17.00-17.15 Stora Förnybarhetspriset – premiär!
Priset delas årligen ut till företag som genom betydande insatser visat vägen i omställningen av energisystemet.

17.15-18.00 Mingel i utställningshallen.

19.00 Middag i Stadshuset, Gyllene Salen.

TORSDAG 15 SEPTEMBER

Den här dagen erbjuder vi två parallella seminarieprogram i två seminariesalar som här kallas seminariesal 1 och 2. Du väljer de programpunkter du är intresserad av.

08.00-09.00 Registrering

09.00-10.40

SEMINARIESAL 1

SÅ UTVECKLAS TEKNIKEN –
SÅ SÄNKER VI KOSTNADERNA!

Presentationer och utfrågning under ledning av Anders Richert, , Enhetschef, Svensk Energi.
 

Anneli Påmark,
försäljningschef Vindkraft, AlstomPower Sweden AB

Claes Jeppsson, försäljningschef, ENERCON GmbH

Pontus Löfstrand,
sales manager, EWT Direct Drive Wind Turbines

Ignacio Martín Negrete, area sales manager, Gamesa Corporación Tecnológica SA

Per Johansson, Account Manager, GE Wind Energy AB

Martin Löfstrand, Sales manager, Nordex Sverige AB

Niclas Erkenstål, Sales Manager, REpower Systems
Scandinavia AB

Hans Carlsson,
divisionschef renewables, Siemens Sweden AB

Alf Hansson, försäljningschef, Suzlon Wind Energy A/S

Pär Larsson,
senior technical bid manager, Vestas Northern Europe AS

Anders Sjögren, managing director, WinWind Sweden AB

SEMINARIESAL 2

SMARTA ELNÄT – VISION ELLER VERKLIGHET?

Presentationer och samtal under ledning av Joachim Lindborg, teknisk chef, Sustainable Innovation.
 

• Norra Djurgårdsstaden smartast
  i världen? Tomas Wall,
  utvecklingschef Fortum AB.

• Gotlandsprojektet – så
  integreras vindkraft i distributions-nätet.
Håkan P Johansson,
,
  global marknadsutvecklare, ABB.

• Smarta elnät ger nya affärs-
  möjligheter. Benjamin Ståhl,
  programdirektör Blue Institute.

• Så tjänar konsumenterna på
  smarta elnät. Carin
  Torstensson
, projektledare
  Interactive Institute.

10.40-11.15 Kaffepaus i utställningshallen.

11.15-12.45

SEMINARIESAL 1

NÄTANSLUTNING – NÄR HINDER BLIR MÖJLIGHETER

Presentationer och samtal under ledning av Glenn Pettersson, vd Arise Elnät AB.
 

Ulf Moberg, teknisk direktör
  Svenska Kraftnät.

Jan-Erik Olsson, 
 
informationschef E.ON Elnät.

Håkan Skarrie,
  utredare Kraftringen Nät.

Gustaf Ekberg,
   vd Eolus Vind AB.

SEMINARIESAL 2

FÖRNYBARHET OCH BIOLOGISK MÅNGFALD!

Samtal och presentationer med avslutande diskussion under ledning av Eva Thörnelöf, chef avdelningen för analys och forskning Naturvårdsverket.
 

• Vindkraften - den biologiska
  mångfaldens räddning? Olof
  Johansson
, avdelningschef
  Jordbruksverket.

• Fåglar, fiskar, fladdermöss
  och vindkraften.

Henri Engström, fågelskyddssekreterare Sveriges Ornitologiska Förening.

Martin Green, biologiska institutionen Lunds Universitet.

Tim Hipkiss, institutionen för vilt, fi sk och miljö SLU.

• Mer vindkraft och mångfald.
  Mattias De Woul,
  energihandläggare WWF.

12.45-14.00 Lunch i utställningshallen.

14.00-16.00

SEMINARIESAL 1

NÄR BLIR DET FRI RÖRLIGHET FÖR EL INOM EU?

Presentationer med efterföljande samtal, Moderator Birgitta Resvik, Head of Public Affairs, Fortum AB.
 

• Kan den inre marknaden
  fungera även för el? Lena
  Johansson
, generaldirektör,
  Kommerskollegium.

• Nordiska elmarknaden 2020,
  EU:s infrastrukturpaket. Maria
  Wärnberg
, stabschef Svensk
  Energi.

• När får vi tillräckliga utlandsför-
  bindelser? Ulf Moberg, teknisk
  direktör, Svenska Kraftnät.

• Visionen om gemensam
  elmarknad. Christian Kjaer,
  CEO European Wind Energy
  Association.

• Förutsättningar och hinder för
  en inre elmarknad. Magnus
  Blümer
, ämnesråd,
  Näringsdepartementet.

• Vilken roll vill de privata
  investerarna ha i utbyggnaden
  av överföringskapacitet?
  Marie Reinius
, vd
  Riskkapitalföreningen.

SEMINARIESAL 2

HUR PÅVERKAR VINDKRAFTEN ELRÄKNINGEN?

Presentationer med avslutande samtal under ledning av Martin Ådahl, vd Tankesmedjan Fores.
 

• Vi satsar på vindkraft, för
  försörjningstrygghet och för att
  få lägre elpris! Magnus Hall, vd
  Holmen AB.

• Kunderna vill också ha vind!
  Johan Öhnell, vd Telge
  Energi AB.

• Så påverkas elpriset av
  vindkraftsutbyggnaden. Tobias
  Persson
, systemanalys-
  avdelningen
  Energimyndigheten.

• Goda vindlägen begränsar
  elcertifikatkostnaden. Tobias
  Jakobsson
, konsult Pöyry
  Management Consulting AB.

• Här finns det goda vindlägen –
  uppdaterade riksintresse-
  områden för vindbruk.
  Weronica Andersson,
  vindenheten Energimyndigheten.

• Kommunernas tysta veto,
  försvarets stoppområden och
  lokal delaktighet – så påverkas
  möjligheterna att bygga i goda
  vindlägen. Gunnar Fredriksson,
  vvd Svensk Vindenergi.

16.00-17.00 Avslutningsmingel i utställningshallen.

 

STORA
FÖRNYBARHETSPRISET

Priset delas årligen ut till företag som genom betydande insatser visat vägen i omställningen av energisystemet.

Mer information »

ANMÄL DIG HÄR!
Svenska English

 

Skriv ut program som
PDF i fickformat »

VÅRA MODERATORER

Jessica Cederberg Wodmar, JCW Hållbar Kommunikation

Nina Ekelund, strategisk klimatrådgivare Tricorona AB

Glenn Pettersson,
vd Arise Elnät AB

Eva Thörnelöf,
chef avdelningen för analys och forskning Naturvårdsverket

Martin Ådahl,
vd Tankesmedjan Fores

Birgitta Resvik,
Head of Public
Affairs, Fortum AB

Joachim Lindborg,
teknisk chef Sustainable Innovation

Anders Richert,
enhetschef elnät Svensk energi

NÅGRA AV VÅRA TALARE

TA TILLVARA
KRAFTEN
Annika Helker Lundström
, vd Svensk Vindenergi

DÄRFÖR ÄR VINDKRAFT VIKTIG FÖR SVENSK INDUSTRI
Johan Söderström
,
vd ABB Sverige

KAN DEN INRE MARKNADEN FUNGERA ÄVEN
FÖR EL?
Lena Johansson, generaldirektör, Kommerskollegium

VISIONEN OM GEMENSAM ELMARKNAD
Christian Kjaer,
CEO European Wind Energy Association

SÅ KAN SVERIGE NÅ 100 PROCENT FÖR NYBART TILL 2050
Svante Axelsson, generalsekreterare Svenska Naturskydds-föreningen

NÄRINGSLIVET MÅSTE GÅ FÖRE I OMSTÄLLNINGEN Tom Johnstone,
vd och koncernchef
AB SKF

FÅR VI TILLRÄCKLIG ÖVERFÖRINGS-KAPACITET?
Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska Kraftnät

NÄR BLIR SMARTA ELNÄT VERKLIGHET? Yvonne Fredriksson, generaldirektör Energimarknads-inspektionen

VILKEN ROLL
VILL DE PRIVATA INVESTERARNA HA I UTBYGGNADEN AV ÖVERFÖRINGS-KAPACITET?
Marie Reinius, vd Riskkapitalföreningen

VI SATSAR PÅ VINDKRAFT, FÖR FÖRSÖRJNINGS-TRYGGHET OCH FÖR ATT FÅ LÄGRE ELPRIS!
Magnus Hall,
vd Holmen AB

KUNDERNA VILL OCKSÅ HA VIND! Johan Öhnell,
vd Telge Energi AB.

FÖRNYBART, PÅ MÅNGA SÄTT OCH PÅ MÅNGA STÄLLEN Christina Lindbäck, miljöchef, NCC AB

PRIS OCH ANMÄLAN

Konferensprogram inklusive utställ-ning och måltider, pris exkl moms

• 2 dagar, medlem

3 100 kr

• 2 dagar, ej medlem

4 100 kr

• 2 dagar, student

1 000 kr

• 2 dagar, handläggare på
  kommun eller länsstyrelse

1 000 kr

Enbart utställning, inklusive måltider, pris exkl moms

• 2 dagar

1 250 kr

• 1 dag

750 kr

Konferensmiddag

• Den 14 september

850 kr

 

MONTERBOKNING

 

PLAN ÖVER UTSTÄLLNINGSHALL