Bild
Nytt om
Elcertifikat - Deklaration 2014
2014-01-28
 


Den 1 mars 2014

1 mars är sista dag att deklarera kvotplikten för 2013 års elförsäljning och användning.


Tipsa om nyhetsbrevet
Kontakta oss via e-post
   


Deklarationsdags

Deklarera kvotplikten för 2013
Detta nyhetsbrev innehåller information om hur och när du ska deklarera kvotplikten för 2013. Det innehåller också viktig information om annulleringen.

Nyhetsbrevet skickas ut till dig som var kontaktperson vid föregående års deklaration eller kontaktperson vid anmälan om kvotplikt.

Deklarera senast den 1 mars 2014
Din eller ditt företags deklaration ska vara Energimyndigheten tillhanda senast den 1 mars 2014. Är deklarationen sen beslutar Energimyndigheten om en förseningsavgift på 1 000 kr.

Du är välkommen att höra av dig med eventuella frågor angående deklarationen via e-post. Skriv "Deklaration" i ärendemeningen så kan vi snabbare besvara din fråga. Du kan också kontakta oss på telefon 016-544 20 00 (vxl).

Deklration

 
Så här deklarerar du

Deklarationen görs via Energimyndighetens IT-stöd för elcertifikat och ursprungsgarantier, EUGEN. Energimyndigheten skickar inte ut några deklarationer på papper.

Genom att deklarera elektroniskt har du tillgång till föregående års inlämnade deklaration. På Energimyndighetens webbplats hittar du information om hur du deklarerar, vilket kan vara till hjälp i deklarationsarbetet.

Läs mer om hur du deklarerar på Energimyndighetens webbplats.

 
Har du alla verktyg för att deklarera?

Förbered deklarationsarbetet genom att se till att du har följande:

  1. Behörighet till företaget i Energimyndighetens IT-stöd, Eugen. För att komma åt företagets deklaration måste du ha ansökt om behörighet till företaget via Energimyndighetens e-tjänster.
    Du ansöker om behörighet till Eugen här.
  2. Fullmakt krävs om du inte är firmatecknare för det företag du ska deklarera. Fullmakten skickas in per post i original till Energimyndigheten.
    Blankett för ansökan om fullmakt finns att ladda ner här.
  3. Giltig e-legitimation. Har du ingen e-legitimation - kontakta din bank.


 
Ombud

Ombud för företag som deklarerar måste ha en giltig fullmakt och ansöka om behörighet till företaget via Energimyndighetens e-tjänster.

Energimyndighetens e-tjänster.

Information för dig som är ombud samt fullmaktsblankett finns på Energimyndighetens webbplats.


 
Annullering av elcertifikat sker den 1 april

Utifrån den deklaration som företaget lämnar in beslutar Energimyndigheten om hur många elcertifikat som ska annulleras. Den 1 april 2014 annullerar Svenska kraftnät det antal som det beslutats om, från ditt eller ditt företags certifikatkonto.

Under annulleringen är Svenska kraftnäts kontoföringssystem Cesar stängt. Därmed är det inte möjligt att logga in i Cesar från och med klockan 12.00 den 1 april 2014 till och med klockan 9.00 den 2 april.

Läs mer om annulleringen på Energimyndighetens webbplats.

Rätt antal elcertifikat - på rätt konto
Kontrollera alltid i Cesar i god tid inför annulleringen den 1 april att det finns tillräckligt många elcertifikat på rätt konto. Om det är för få elcertifikat på certifikatkontot vid annulleringen beslutar Energimyndigheten om en kvotpliktsavgift för företaget.

För att logga in på företagets konto i Cesar behöver du en e-legitimation och behörighet till företagets konto.

Kontoföringssystemet Cesar finns tillgängligt på Svenska kraftnäts webb.

 
Deklaration för elleverantör och elintensiv industri

För elleverantörer och elintensiv industri finns det specifika saker att ta i beaktning när man deklarerar kvotplikten. För att få all information som berör just ditt företag, läs mer på Energimyndighetens webbplats via länkarna nedan:

Mer om eklaration för elleverantörer.

Mer om deklaration för elintensiv industri.


 
Deklaration för elanvändare

Företag som är registrerade som kvotpliktiga elanvändare är bara kvotpliktiga för den el som de producerar, importerar eller köper från den nordiska elbörsen och använder själva. El som den kvotpliktiga elanvändaren köper från en elleverantör är elleverantören kvotpliktig för.

Avdrag för hjälpkraft som används vid produktion av el
För kvotpliktiga elproducenter som gör avdrag för el som används vid produktion av el i kraftvärme och industriella mottrycksanläggningar finns riktlinjer på Energimyndighetens webb:

Mer om deklaration för elanvändare och avdrag för hjälpkraft.


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se