Bild
Nyhetsbrev
Styrel
Nr 1 2014
 


Kontakta oss:Har du frågor eller vill du veta mer?

Kontakta oss via email: 
Styrels e-mail
 
Alternativt via telefon:
Astrid Fell:
tel. 016-544 21 36
Linda Eriksson:
tel. 0736-600200.
 

Tipsa om nyhetsbrevet
   


Inbjudan till utbildningar i styrelplanering våren 2014

Den 15-16 januari hölls den första styrelutbildningen i Stockholm med 18 deltagare från statliga myndigheter, länsstyrelse samt en kommun. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till de utbildningar som ges under våren.

Läs mer om utbildningen nedan:

Bild

 
Platser kvar på vårens utbildningar

Utbildningen riktar sig primärt till statliga myndigheter, landsting samt större kommuner. Andra kommuner som sedan förra planeringsomgången har fått ny personal som ska delta i styrelplaneringen kan, i mån av plats, också delta i utbildningen. Länsstyrelser som har kännedom om personalförändringar i länets kommuner kan med fördel vidarebefordra detta nyhetsbrev till berörda kommuner.

Innehållet i utbildningarna

Utbildningen styrel - baspaket syftar till att ge deltagarna:

 • Allmän information om styrel.
 • God kännedom om planeringsprocessen.
 • Detaljer om genomförandet vid den andra nationella planeringsomgången.
 • Kunskap om gällande regelverk och lagstiftning.
 • Kunskap om och förmåga att hantera gällande planeringsdokumenten (mallarna).
 • Goda möjligheter till diskussioner, frågor och erfarenhetsutbyte.


Tre utbildningstillfällen:

 1. Styrel – baspaket:
  När?: 19-20 februari
  Var?: Stockholm, Radisson Blu Royal Viking hotel.
 2. Styrel – baspaket:
  När?: 5-6 mars
  Var?: Stockholm Radisson Blu Royal Viking hotel.
 3. Styrel – baspaket, OBS! Riktar sig främst till landsting:
  När?: 18-19 mars
  Var?: Stockholm, Radisson Blu, Royal Viking hotel.


Mer information om styrelutbildningen finns på styrels webb.

 
Planeringsdokument & Användarhandledning att ladda ner på hemsidan

På styrels webbplats  finns verktyg och dokument för planeringprocessen 2014-2015 att hämta. Det material som ska användas under planeringsprocessen 2014-2015 är planeringsdokumenten (1,2, 3 och 4), användarhandledning för planeringsdokumenten samt handboken för styrel 2014-2015 (den senare är ännu ej klar).

Läs mer och hämta verktyg och planeringsdokument på styrels webbplats.


 
Studie: Elnätsföretagens möjligheter att genomföra manuell förbrukningsfrånkoppling baserad på styrel

MSB:s studie av elnätsföretagens MFK-planering och förutsättningar för att genomföra manuell förbrukningsfrånkoppling baserad på styrel är nu slutförd och avrapporterad. Är du intresserad av att ta del av studiens slutrapport, kontakta MSB. Kontaktuppgifter finns på myndighetens webbplats, msb.se.


Foto: Per Westergård
Illustration: Bo Reinerdahl

 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99
styrel@energimyndigheten.se
Besök webben: www.energimyndigheten.se