Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler:
Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.
  • EU-kommissionens energi- och klimatpaket ökar möjligheterna för återvinningsbranschen
  • Naturvårdsverkets vägledning om därmed jämförligt avfall beslutad
  • Återvinningsindustriernas 10-års jubileum firas den 14 maj
  • Aktuella debatter i media

EU-kommissionens energi- och klimatpaket ökar möjligheterna för återvinningsbranschen
EU-kommissionen enades igår om ett långtgående åtgärdspaket för att uppfylla Europeiska rådets åtagande om att bekämpa klimatförändringen och främja förnybar energi.

Förslagen visar, enligt Kommissionen, att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att uppfylla de mål som man enades om förra året. Dessutom får tusentals företag i EU nya affärsmöjligheter.

Återvinningsindustrierna bedömer att kraven från Kommissionen innebär att återvinningen måste öka ännu mer. Återvunnen råvara sparar energi och bidrar därmed till minskningar av klimatpåverkande utsläpp jämfört med jungfrulig råvara.

Återvinningbranschen är därför en av de branscher som sannolikt kommer växa och gynnas av de ökade klimatkraven.

Återvinning är en viktigt klimatåtgärd som sparar energi och klimatpåverkande utsläpp. Läs mer

Läs pressmeddelandet från Kommissionen här

Läs dokumentet på Kommissionens hemsida

Naturvårdsverkets vägledning om därmed jämförligt avfall beslutad
Naturvårdsverket har nu lagt ut vägledningen av hushållsavfall på sin webbplats. Vägledningen är omarbetad.

Naturvårdsverket skriver att det är inte ändamålsenligt att vägleda mer än man gjort när det gäller avfall från företag, då regeringen överväger att utifrån en konsekvensbedömning eventuellt ändra definitionen så att endast avfall från hushåll omfattas.

Regeringen har, som vi tidigare meddelat, givit verket i uppdrag att ”göra en konsekvensbedömning av att begränsa definitionen av hushållsavfall till avfall som uteslutande kommer från hushåll".

Länk till vägledningen här

Återvinningsindustrierna 10-års jubileum firas den 14 maj
Boka in datumet - vi återkommer med program!

Aktuella debatter i media
Svenskt Näringsliv debatterar utförsäljning av kommunala bolag

Läs artikel här

 

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se


Återvinningsindustrins Service AB | Box 5501 | 114 85 Stockholm | 08-783 83 70 | kansli@recycling.se

 

Detta mail skickas med IdRelay