Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler:
Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.
2008-02-20

  • SVT: Matavfall kan bli guldgruva
  • Utvärdering av producentansvaret 2006
  • Ny vägledning från Naturvårdsverket
  • Ny rapport om giftfria och resurssnåla kretslopp
  • Doktorsavhandling - Varför återvinner vi?
  • ÅI i media
  • Nytt inom branschen
  • Boka den 14 maj

SVT: Matavfall kan bli guldgruva
Miljömålet om biologisk behandling av matavfall på 35 procent till 2010 går inte att uppnå om inte merparten av landets kommuner lägger in en extra växel, rapporterar Sveriges Television med hänvisning till Naturvårdsverket.
Enligt en utredning av Kommunförbundet Stockholms län visar om man till exempel biobehandlade allt matavfall som finns tillgängligt i Stockholms län skulle det ge energi till att försörja 600 sopbilar med biogas.
Se på inslaget här.
Läs Energimyndighetens nya rapport om produktion och användning av biogas år 2006 här.

Utvärdering av producentansvaret 2006
Nedan redovisas Naturvårdsverkets uppgifter.
Den totala återvinningen av förpackningar har ökat. Materialutnyttjande av plast har ökat kraftigt: från 24 procent till 38 procent. Det beror dels på höga priser för återvunnen råvara, dels på nya och förbättrade metoder för sortering. För träförpackningar rapporterar materialbolaget en 100-procentig återvinning under 2006. Materialutnyttjande av glas ligger på 91 procent. Det är en minskning sedan 2005. Materialutnyttjande av pappersförpackningar ligger kvar på 72 procent. Insamlingen av returpapper ligger kvar på 83 procent.

Branscherna har gjort frivilliga åtaganden och materialutnyttjat 67 procent av lantbruksplasten och 66 procent av kontorspapperet.

Ungefär hälften av de insamlade däcken gick till energiutvinning i cementindustrin eller i värmeverk. Mer än en tredjedel gick till materialåtervinning och materialersättning. 86 procent av skrotbilens vikt återanvändes eller återvanns. Man samlade in nästan 150 000 ton elavfall under 2006. Totalt motsvarar det 15,8 kg per svensk. Läs rapporten här.

Ny vägledning från Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets har gett ut en vägledning om föreskrifter om miljörapport.
Den riktar sig både mot tillsynsmyndigheterna och verksamhetsutövarna vid de verksamheter som omfattas av kravet på miljörapport. Läs vägledningen här.

Ny rapport om giftfria och resurssnåla kretslopp
I en nyutkommen rapport beskriver Naturvårdsverket en strategi för arbetet med Giftfria och resurssnåla kretslopp.
För att spara på resurserna måste materialet i våra produkter användas om och om igen. En viktig förutsättning är att produkterna i ännu större utsträckning blir fria från gifter. Utgångspunkten är miljökvalitetsmålen. Avfall ingår i kretslopp i betydligt högre grad idag än i mitten av 1990-talet. Ett exempel är material från förpackningar som i dag till stor del blir nya produkter eller också återvinns energin. Samtidigt har konsumtionen ökat vilket gör att det går åt mer resurser. Olika åtgärder för att nå miljömålen redovisas i rapporten.

Strategin kommer, sannolikt med enbart små ändringar, återges som ett kapitel i miljömålsrådets samlade rapport, vilken blir klar 31 mars. Läs rapporten här.

Doktorsavhandling - Varför återvinner vi?
Nationalekonomen Olle Hage, Luleå Universitet, undersöker i sin doktorsavhandling varför vi återvinner .
Olle Hages forskning visar att individer som känner en moralisk skyldighet för återvinning också återvinner mer. En sådan moralisk skyldighet aktiveras om individen tror att det är många andra som också återvinner och om han eller hon tror att återvinning är viktig för en god miljö. En slutsats i avhandlingsarbetet är att myndigheter och återvinningsindustri genom olika kampanjer kan påverka hushållen att återvinna mer. Läs avhandlingen här.

ÅI i media
"Lika villkor för alla". Det skriver Stefan Holm, Almega, Birgitta Laurent, Svenskt Näringsliv och Annika Helker Lundström, vd Återvinningsindustrierna i en debattartikel.
Det måste finnas lagregler som förhindrar att sunda privata företag konkurreras ut av offentlig underprissättning. Läs artikeln här.

Debattartikeln har publicerades i bl.a. Kristianstadbladet och Kvällsposten den 19 februari.

Nytt inom branschen
H.A.Industri AB heter efter den 1 februari Hans Andersson Group AB.

Boka den 14 maj
Då går Återvinningindustriernas 10-års jubileum av stapeln på Södra Teatern i Stockholm, med utdelning av Inspirationspriset. Förmiddagsarrangemang som avslutas med lunch.

 

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se


Återvinningsindustrins Service AB | Box 5501 | 114 85 Stockholm | 08-783 83 70 | kansli@recycling.se

 

Detta mail skickas med IdRelay