Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler:
Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.
2008-03-20

  • Upphandlingsseger i Regeringsrätten
  • ÅI i media
  • Svenskt rekord i pantning
  • Lagrådsremiss om producentansvar
  • Nej till motioner om avfalls- och kretsloppsfrågor
  • Nytt från branschen
  • Kansliet önskar er alla en Glad Påsk!

Upphandlingsseger i Regeringsrätten
Beslutet den 17 mars tvingar kommuner att upphandla avfallshantering.
Regeringsrätten har fastställt en dom som tvingar kommuner att genomföra offentliga upphandlingar av bl.a. avfallshantering. Tomelilla och Simrishamn hade överklagat en tidigare dom från Kammarrätten i Göteborg med samma innebörd, men Regeringsrätten har nu avslagit denna överklagan. Domen betyder att alla kommuner som struntat i att upphandla bryter mot lagen.
Läs mer här.

ÅI i media
TV-intervju med Återvinningsindustrierna i SVT:s Sydnytt.
Regeringsrättens dom på måndagen betyder att de skånska kommunerna måste genomföra upphandlingar för sin sophantering även om de har en kommunal sopanläggning.
- Konkurrens i sig är en garanti för medborgarna att man får ett så lågt pris som möjligt. Det gör det också möjligt för kommunen att ställa miljökrav på sophanteringen, menar Annika Helker Lundström, vd för Återvinningsindustrierna. Se inslaget här.

Källa: Sydnytt den 18 mars 2008

Svenskt rekord i pantning
1,4 miljarder burkar och flaskor återvanns 2007.
Sverige fortsätter att hålla sig i den absoluta världstoppen när det gäller pantning av aluminiumburkar och plastflaskor. Förra året pantades och återvanns 1,4 miljarder förpackningar. Energin som sparas genom denna återvinning räcker till uppvärmningen av drygt 21 000 medelstora svenska villor under ett helt år.

I Sverige pantades totalt 85 procent av alla plastflaskor och aluminiumburkar som såldes 2007. Antalet pantade förpackningar var 150 miljoner fler än året innan. Aluminiumburkarna står för den högsta återvinningsgraden, 87 procent, och Returpack har goda förhoppningar om att nå sitt uppsatta mål på 90 procent. Något tuffare är det med de små plastflaskorna.

Källa: Pressmeddelande från Returpack den 11 mars 2008

Lagrådsremiss om producentansvar
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 september 2008.
I lagrådsremissen föreslås att producenter av förpackningar och producenter av vissa slags papper, bl.a. tidningspapper, ska se till att förpackningarna eller papperet omfattas av insamlingssystem för återanvändning eller återvinning. Det föreslås också att föreskrifter får meddelas om krav på tillstånd för att yrkesmässigt driva sådana insamlingssystem. Läs mer här.

Källa: Lagrådsremiss den 6 mars 2008

Nej till motioner om avfalls- och kretsloppsfrågor
Riksdagen säger nej till motioner om avfalls- och kretsloppsfrågor.
Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp och att riksdagen tidigare under mandatperioden har sagt nej till likadana eller snarlika motioner, skriver Miljö- och jordbruksutskottet i ett betänkande (MJU9). Motionerna handlar om bland annat avfallshantering, nedskräpning, återvinning och sanering av förorenade områden.
Läs mer här.

Källa: Information från riksdagen den 8 mars 2008

Nytt från branschen
SUEZ Environment blir 100 % ägare till SITA Sverige efter köp av 25 procent av E.ON Sveriges andel i SITA. Samtidigt säljer Sita Sverige samtliga aktier utgörande 9,9 procent i SAKAB1 och 35 procent i Ecoplus2 till EON Sverige. Avtalet förutsätter godkännande av EU:s konkurrenskommission. Läs pressmeddelandet här.

Källa: Pressmeddelande från Sita den 7 mars 2008

 

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se


Återvinningsindustrins Service AB | Box 5501 | 114 85 Stockholm | 08-783 83 70 | kansli@recycling.se

 

Detta mail skickas med IdRelay