Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler:
Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.
2008-04-29

 • ÅI:s 10års-jubileum den 14 maj!
 • Ny olaglig direktupphandling av avfallstjänster
 • Nytt nummer av tidningen Lönsam Återvinning ute idag
 • Lämna Dina synpunkter på den framtida energi- och klimatpolitiken direkt till regeringen
 • ÅI i media
 • Regelförenkling - proposition 2007/08:131
 • Nytt inom lagstiftningen
 • Producentansvarsguide

ÅI:s 10års-jubileum den 14 maj!
Klockan 9.30 samlas vi på Södra Teatern i Stockholm, där Återvinningsindustrierna firar sitt jubileum.
Vi sammanfattar branschens utveckling och tar del av inspiration kring entreprenörskap, återvinning för svensk tillväxt och återvunnen råvara som en bärande del i en ekologisk omställning. Maud Olofsson delar ut ÅI:s Inspirationspris.
 
Sista anmälningsdag är den 2 maj så anmäl er snarast. Läs mer här.

Ny olaglig direktupphandling av avfallstjänster
Det kommunala avfallsbolaget Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB och Hylte kommun bröt mot upphandlingsreglerna när de direktupphandlade avfallshantering.
Det har Konkurrensverket funnit i sina två senaste beslut inom ramen för tillsynsprojektet av den kommunala avfallsmarknaden. Läs mer här.

Konkurrensverket genomför under 2008 ett tillsynsprojekt av kommunernas och de kommunala avfallsbolagens hantering av avfallskontrakt. Som ett led i detta projekt granskas ett antal kommuners och kommunala avfallsbolags tilldelningar av avfallskontrakt.

Källa: Konkurrensverkets hemsida

Nytt nummer av tidningen Lönsam Återvinning ute idag
Återvinningsindustrierna ger ut Tidningen Lönsam Återvinning i samarbete med In-Media.
Lönsam Återvinning har också fått en egen hemsida där du kan läsa nya och gamla nummer. Läs numret som utkommer som bilaga i Dagens Industri i dag den 29 april här.

Lämna Dina synpunkter på den framtida energi- och klimatpolitiken direkt till regeringen
Maud Olofsson och Andreas Carlgren bjöd in viktiga aktörer till ett upptaktsmöte den 21 april.
I upptaktsmötet deltog bland andra EU-kommissionär Andris Piebalgs och Klimatberedningens ordförande Hans Jonsson". Se upptaktsmötet här.

Under våren 2008 kommer regeringen att föra en dialog med näringslivet, myndigheter och organisationer. Dialogen har sin utgångspunkt i klimat- och energipaketet som Europeiska kommissionen lämnade den 23 januari i år samt Klimatberedningens slutbetänkande från den 4 mars i år. Du kan lämna synpunkter och förslag på energieffektivisering, transporter och förnybar energi. Lämna förslagen senast den 31 maj 2008 här.

Källa: Regeringskansliets hemsida

ÅI i media
Debattartiklar och övrig media om Återvinningsindustrierna.

 • "Sopkriget". Artikel i tidningen Fokus den 18 april. Läs artikeln här.
 • Ekonominyheterna om upphandling av avfall den 17 april i TV 4. Se inslaget här.
 • "Skapa effektiv avfallshantering"; Debattartikel i Helsingborgs Dagblad den 16 april. Läs artikeln här
 • "Ställ Återvinningskrav". Debattartikel i Kristianstadsbladet den 26 april. Läs artikeln här.

Regelförenkling- proposition 2007/08:131
Regeringen har som mål att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med minst 25 procent till hösten 2010. 
Syftet är att skapa en märkbar förändring i företagens vardag. Sammanlagt har departement och myndigheter redovisat 600 genomförda och planerade förenklingsåtgärder och förslag. Bland dessa finns förenklingar i miljöbalken och plan- och bygglagen. Läs mer här.

Källa: Riksdagens hemsida

Nytt inom lagstiftningen

 • Naturvårdsverkets har gett ut en ny förteckning över föreskrifter och allmänna råd. Sammanställningen utkom i mars 2008. Läs den här.

Producentansvarsguide
Ny web-portal med samlad information om producentansvar.
 "Producentansvarsguiden" har utarbetats av Consortis Producentansvar AB tillsammans med bl.a. IVL/ Svenska Miljöinstitutet och KTH/ EcoDesign, med revisorsföretag, banker och försäkringsbolag samt med forskare och experter. Läs mer här.

Källa: Producentansvarsguidens hemsida


 

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se


Återvinningsindustrins Service AB | Box 5501 | 114 85 Stockholm | 08-783 83 70 | kansli@recycling.se

 

Detta mail skickas med IdRelay