.
Återvinningsindustrierna


2008-06-18

 


Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. . 
 

   • Europaparlamentet ger grönt ljus för ny avfallslagstiftning
  • Annika Helker Lundström har utnämnts till hedersdoktor
  • Konsekvenserna av att minska kommunernas monopol
  • ÅI i media
  • Kansliet önskar er alla en Glad Midsommar!

Europaparlamentet ger grönt ljus för ny avfallslagstiftning
Överenskommelsen med rådet och kommissionen fick godkänt.
Ledamöterna beslutade om en avfallshierarki i fem steg, som syftar till att förebygga och minska produktionen av avfall. Medlemsländerna uppmanas att prioritera enligt denna. Europaparlamentet förhandlade fram mål för återanvändning och återvinning. Medlemsländerna ska vidta åtgärder fram till 2020 för att uppnå 50% återanvändning och återvinning för hushållsavfall och 70% av bygg- och rivningsavfall.

Medlemsländerna kommer att tvingas redovisa bindande avfallsförebyggande program men det blir en framtida fråga för kommissionen att föreslå mätbara mål inom ramen för dessa. Flera ledamöter uttryckte besvikelse över att målen för förebyggande avfallshantering inte fastställdes redan nu. Europaparlamentet vill minska deponier och förbränning av avfall men ledamöterna är oense om förbränning av kommunalt avfall. Vid omröstningen beslutades att förbränning av detta avfall kommer att kategoriseras som återvinning i stället för bortskaffande, förutsatt att förbränningen håller en viss nivå av energieffektivitet. Överenskommelsen med rådet och kommissionen fick godkänt men många ledamöter uttryckte besvikelse i debatten.

- Det fanns stort motstånd mot det vi ville uppnå och rådet förhandlade tufft. Det här var den bästa överenskommelsen vi kunde få, sade föredragande Caroline JACKSON (EPP-ED, GB). Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Europaparlamentet den 17 juni 2008

Annika Helker Lundström har utnämns till hedersdoktor
Mälardalens högskola har nu utsett två nya hedersdoktorer, Annika Helker Lundström och Karl-Henrik Robért.
Avsikten med utnämningen är att lyfta fram deras värdefulla arbete inom hållbar utveckling, ett av högskolans profilområden. Annika har utnämns för sitt engagemang för ökad materialåtervinning framför andra alternativ, som deponering och förbränning. Läs mer här.

Källa: Nyheter från Mälardalens högskola den 18 juni 2008

Konsekvenserna av att minska kommunernas monopol
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen bedömt konsekvenserna av om kommunerna inte längre har ensamrätt på att ta hand om företagsavfall som liknar hushållens avfall.
Naturvårdsverket skriver på sin hemsida att det finns både fördelar och nackdelar med en avreglering. Naturvårdsverket föreslår även åtgärderför att minska de ev. konsekvenserna som uppstår. Läs rapporten här.

Kommunermas branschorganisation Avfall Sverige skriver på sin hemsida att Naturvårdsverkets konsekvensbeskrivning visar att det vare sig från miljösynpunkt eller ekonomisk synvinkel är någon bra idé att ändra kommunernas nuvarande ansvar för hushållsavfall. Återvinningsindustrierna håller inte med om Avfall Sveriges analys av Naturvårdsverkets rapport och har därför valt att istället redovisa exakt vad Naturvårdsverket skriver på sin hemsida för att nyansera Avfall Sveriges negativa bild. Läs vad Naturvårdverket skriver på sin hemsida här.

ÅI i media
Debattartikel i Dagens Industri - Gå inte SKL till mötes.
Erik Åsbrink, ordförande i Återvinningsindustrierna och Annika Lundius, vice VD Svenskt Näringsliv har skrivit en debattartikel. Bl.a. skriver de att upphandling är ett effektivt instrument för att driva fram ny och vass miljöteknik, spara pengar och få nya jobb i cleantech-sektorn. Regeringen bör göra klart för kommunerna och landstingen att de ska prioritera sin kärnverksamhet. Verksamhet som kan upphandlas bör upphandlas. Dit hör avfallshantering. Läs mer här.

Källa: Dagens Industri den 18 juni 2008

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 
 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.