.
Återvinningsindustrierna


2008-08-28

 


Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. . 
 

 - Marknadsprioriteringar för återvinningsområdet
- Förbättrad återvinning av glas och papper?
- Behandling av uppgrävda förorenade massor
- Sökordslista över gällande föreskrifter
- Nytt inom branschen
- ÅI i media

Marknadsprioriteringar för avfall- och återvinningsområdet
Exportrådet har tagit fram en rapport där man belyser marknadsprioriteringar för avfall- och återvinningsområdet.
Exportrådet har kartlagt vilka exportmarknader som är intressanta att gå ut på. Syftet är att hjälpa företagen i branschen så att de kan lättare kan hitta sina marknader och gå ut på export. I rapporten konstateras att de prioriterade marknader för branschen är: Brasilien, Canada, Spanien, Italien, Turkiet, Grekland, Finland, Irland, Storbritannien, Tjeckien och Kina.

På Swentecs (Sveriges Miljöteknikråd) hemsida finns en bra finansieringsportal som visar var och vilka som kan bidra med finansiering.

Läs rapporten här.

Förhandlare tillsätts för en förbättrad återvinning av glas och papper
Regeringen har beslutat att utse Krister Nilsson till förhandlare för att skapa bättre samarbetslösningar kring avfallshantering mellan kommuner och producenter av glasförpackningar och papper
Miljöministern har träffat företrädare för aktörerna på avfallsområdet och informerade då också dem om Nilssons uppdrag. I detta betonar regeringen vikten av att servicegraden höjs i glesbygdskommuner. Den omstrukturering av glas- och pappersinsamlingen som skedde förra året har lett till att flera återvinningsstationer i glest befolkade områden lagts ned. Förhandlaren skall också eftersträva en överenskommelse mellan kommunerna och Svensk Glasåtervinning gällande privatimporterade glasförpackningar. Dessutom skall följande frågor tas upp:
- Nedskräpningen av producenternas återvinningsstationer med avfall som kommunerna ansvarar för, såsom grovavfall.
- Avfall som hamnar i producentansvarets insamlingssystem men inte utgörs av förpackningar eller returpapper.
- Förpackningar och returpapper som inte sorteras ut av hushållen och därmed blir kommunernas ansvar.
Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Miljödepartementet den 14 augusti 2008

Behandling av uppgrävda förorenade massor
Naturvårdsverket har skrivit hur förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska tolkas.
Den 1 januari 2008 trädde den ändrade bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i kraft. Ändringen innebär bland annat att det har öppnats möjligheter till att via ett anmälningsförfarande utföra behandling av uppgrävda förorenade massor på den plats där de uppkommit. Sådan behandling var tidigare i princip alltid tillståndspliktig.

Anmälningsförfarandet förutsätter dock att:
- behandlingen maximalt pågår under ett år,
- behandlingen inte innebär någon form av deponering på platsen.
Läs mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida

Sökordslista över gällande föreskrifter
Naturvårdsverkets har sammanställt föreskrifter sorterade i sökordslista efter innehåll.
Hitta rätt föreskrift här.

Nytt inom branschen
Stena Recycling har fått en ny VD.
Leif Gustafsson, närmast från VD-jobbet på YIT Sverige AB, har utsetts till ny VD för Stena Recycling.
Läs mer här.

Källa: Stena Recyclings hemsida den 26 augusti 2008.

ÅI i media
Viveke Ihd har intervjuats i tidningen Nordisk Industri och Anbudsjournalen.
"Återvinning minskar koldioxiden".
Läs artikeln här.
Källa: Nordisk Industri den 26 augusti 2008

"Kommunernas monopol kan minskas".
Läs intervjun på sidan 1 och 5 här.
Källa: Anbudsjournalen 15 augusti 2008

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 
 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.