.
Återvinningsindustrierna


2008-10-15

 


Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 

   • Svenska företag blir först att kvalitetsmärka miljöteknik
  • Norska SCB: Återvinning ger utsläppsreduktion
  • FN-rapport: Green Jobs
  • Unikt samarbete mellan Stena Recycling och Volvo Personvagnar
  • Kvicksilver: Exportförbudet klart 

Svenska företag blir först att kvalitetsmärka miljöteknik
Återvinninsgindustriernas medlemmar inom efterbehandlingen; SITA, SAKAB, EkoTec och MB Enviroteknik kommer att bli de första i Europa som kan redovisa en oberoende granskares utvärdering enligt det europeiska systemet Environmental Technology Verification (ETV). Även Globe Water kommer att delta i projektet.
De fem företagen deltar tillsammans med IVL i den process som ska granska och sedermera kvalitetsmärka miljöteknik. Möjligheterna bedöms vara stora i och med att hela EU kommer att samlas kring ett enda system för miljöteknikverifikation. Läs mer här.

Källa: Nyhetsbrev från IVL den 10 oktober 2008

Norska SCB: Återvinning ger utsläppsreduktion
Norge kan spare miljøet for 2-3 prosent av de nasjonale klimagassutslippene ved å øke materialgjenvinningen av avfall.
Materialgjenvinning passer inn i det generelle bildet av klimatiltak ved at utslippsmålene ikke kan nås med ett tiltak alene. Dagens materialgjenvinning gir ifølge beregningene en utslippsbesparelse på rundt 3,1 millioner tonn CO2. I tillegg kommer besparelsen fra øvrige avfallstyper som tre, våtorganisk avfall (mat, slakteriavfall, og så videre), tekstiler, slam, spillolje med mer. Det antas derfor at vi sparte miljøet for klimagassutslipp på rundt 3,5 millioner tonn CO2 i 2006 ved å velge materialgjenvinning fremfor andre håndteringsformer. Dette tilsvarer 6-7 prosent av de norske klimagassutslippene. Läs mer här.

Källa: Avfallstatistik 2008, norska SCB

FN-rapport: Green Jobs
Materialåtervinning bedöms vara en av de stora tillväxtbranscherna.
Redan idag sysselsätter den 10 miljoner kineser och en halv miljon brasilianare. I en FN rapport fran ILO och UNEP kommer många jobb att skapas i den gröna ekonomin som växer fram när världen skall tackla klimathotet. Marknaden för gröna produkter totalt beräknas växa till 18 000 miljarder kronor år 2020. Återvinning anses ha en utomordentligt stor framtida jobb-potential inom industrin. Läs rapporten här.

Källa: This Report has been commissioned and funded by UNEP, as part of the joint UNEP, ILO, IOE, ITUC, 2008


Unikt samarbete mellan Stena Recycling och Volvo Personvagnar
När Stena Recycling tar hand om skrotet från Volvos karosstillverkning i Olofström sker det med tåg.
Totalt sparas 5 000 långväga lastbilstransporter årligen och koldioxidutsläppen minskar med hela 55 %. På 14 specialtillverkade vagnar fraktas materialet till Stenas anläggningar för att återföras till kretsloppet – fem dagar i veckan, året runt. Det är en unik återvinningslösning som saknar motstycke i Sverige. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Stena den 24 september 2008.


Kvicksilver: Exportförbudet klart
En ny EU-förordning förbjuder från och med mars 2011 export av metalliskt kvicksilver, cinnobermalm, kvicksliverklorid, kvicksilveroxid samt blandningar och legeringar med minst 95 viktsprocent kvicksilver.
Kvicksilver från kloralkaliindustri,naturgas- och metallproduktion betraktas från samma tidpunkt som avfall och måste inom EU därför lagras på ett säkert sätt så att det inte kan återföras till marknaden. EU-parlamentets yrkande att även import av kvicksilver skulle stoppas vann inte gehör. Läs mer här.

Källa: EU-kommissionens hemsida


 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen textil.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskiva är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.