.
Återvinningsindustrierna


2008-12-04

 


Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 

 


Senaste nytt om återvinning

  • Återvinningsbranschen driver på EU:s regeringar att fullfölja energi- och klimatpaketet
  • Återvinningsindustrierna tar krafttag mot ekonomisk brottslighet
  • Engelska blöjor ska återvinnas
  • 57 % har ökat sin källsortering
  • Nytt inom lagstiftningen
  • Nytt nummer av tidningen "Lönsam återvinning"

 

Återvinningsbranschen driver på EU:s regeringar att fullfölja energi- och klimatpaketet 
Återvinningsindustrierna sluter upp bakom kravet från tre europeiska återvinningsorganisationer att EU:s regeringar skall fullfölja EU:s klimat och energipaket.

Med anledning av klimatmötet i Poznan vill delar av den europeiska återvinningsbranschen att det beslutas om ett rättvist och transparent energipaket som tillförsäkrar hållbar energi till framtida generationer i kombination med en kraftig reduktion av växthusgaserna.

Organistaionerna är: EFR (European Ferrous Recovery and Recycling Federation) EUROMETREC (European Metal Trade and Recycling Federation) och ERPA (European Recovered Paper Association)

Läs mera här.

Källa: Pressmeddelande från de Europeiska återvinningsorganisationerna EFR, EUROMETREC och ERPA den 3 december 2008.

Återvinningsindustrierna tar krafttag mot ekonomisk brottslighet
För att motverka ekonomisk brottslighet kommer medlemmarna i Återvinningsindustrierna sluta att betala med kontanter och checkar när de köper in avfall.

Kontanter eller checkar som betalningssystem hindrar insyn och spårbarhet om vem som säljer. Skattemyndigheter och polis kan inte spåra ursprung. Detta förekommer inom många branscher. Kriminella personer eller nätverk utnyttjar möjligheterna att dölja sin verksamhet genom dessa betalningsmöjligheter. Nu kräver Återvinningsindustriernas medlemmar spårbara betalningar för att förhindra detta.

Efter dialog med Ekobrottsmyndigheten har Återvinningsindustrierna beslutat att medlemsföretagen efter utgången av 2009 ska upphöra med all användning av kontanter och checkar vid köp av avfall och återvinningsmaterial. På så sätt hoppas branschen kunna undvika oseriösa kunder och minska risken för att återvinningsföretag används för att tvätta pengar.

Generaldirektören för Ekobrottsmyndigheten, Gudrun Antemar, är positiv till Återvinningsindustriernas brottsförebyggande initiativ:

– Genom att minska användningen av kontanter minskar risken för brottslighet i samband med skrothantering och återvinning. Om betalningsströmmarna kan följas ökar också möjligheterna att utreda eventuell brottslighet, säger Gudrun Antemar.

Läs hela pressmeddelandet här.

Källa: Återvinningsindustriernas den 4 december 2008


Engelska blöjor ska återvinnas 
Storbritannien ska snart få sin första anläggning för återvinning av blöjor.

Anläggningen utanför Birmingham ska till att börja med enbart  ta emot blöjor och inkontinensskydd från sjukhus och dagis. Man siktar på att återvinna 30 000 ton blöjor om året, vilket är runt 4 % av de 750 000 ton blöjor som slängs i Storbritannien varje år. Läs mer här.

Källa: Sveriges Radio, P1, den 28 november 2008

57 % har ökat sin källsortering
I Naturvårdsverkets rapport " Har allmänheten minskat sin klimatpåverkan" redovisas resultatet från en attitydundersökning 2008.

En fråga som har ställts är om personen under de två senaste åren gjort något i vardagslivet för att minska sin påverkan på klimatet på olika områden. När det gäller ”att källsortera mer” svarar 57 procent ”ja, absolut” och 27 procent ”ja, i viss mån”, sammantaget 84 procent. Det är det enskilda område som får i särklass flest ”ja, absolut”-svar. Läs rapporten här.


Nytt inom lagstiftningen

Producentansvar för batterier börjar gälla den 1 januari 2009, läs hela förordningen här. Med anledning av detta ändras bl.a. också följande lagstiftningar; Avfallförordningen (2001:1063),  förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (2005:209) och förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer (2000:208). Ni kan söka och läsa dem här.

EU:s förordning om exportförbud och säker förvaring av kvicksilver träder i kraft 4 december 2008. För svensk del innebär förordningen i dagsläget inte några förändringar eftersom Sverige har ett nationellt förbud för utförsel av kvicksilver ikraft sedan 1997. För kvicksilverhaltigt avfall gäller EU:s förordning om transport av avfall. Även kraven på säker förvaring av kvicksilver är i linje med gällande svensk lagstiftning. I och med att EU-gemensamma regler nu finns kommer den svenska lagstiftningen att anpassas till denna. Läs förordningen här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida

Nytt nummer av tidningen "Lönsam återvinning"
Sedan 2002 har tidningen Lönsam Återvinning distribuerats i samarbete med Dagens Industri och Återvinningsindustrierna, med bevakning på miljö och återvinningsindustrin.

Läs hela tidningen här.

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.