.
Återvinningsindustrierna


2008-12-19

 


Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 

 


Senaste nytt om återvinning

  • Återvinning handlar om förtroende
  • Hitta domar lite lättare
  • Kriterier för återvinning av avfall för anläggningsarbeten - yttranden
  • Kansliet önskar er alla en vilsam och GOD JUL!

Återvinning handlar om förtroende
Nyligen framkom i media att ett företag i återvinningsbranschen skickat källsorterad plast och papp till förbränning i stället för till materialåtervinning. Detta agerande skadar förtroendet för återvinning generellt och skadar förtroendet för alla andra företag branschen.

Återvinningsbranschen bygger sin verksamhet på kunder som vill ta klimatansvar och göra gott. Branschens ansvar är att leverera det vi lovar samt att stå för kvalité.

Återvinningsindustriernas medlemmar har antagit en Uppförandekod som innebär att medlemmarna ska arbeta aktivt och kontinuerligt med etiska frågor och regelbundet göra uppföljningar att koden följs. Koden ställer miljökrav men också krav på att medlemmarna agerar så att branschens anseende inte skadas. Medlemmarna försäkrar sig om att deras produkter och tjänster inte bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter och att de tar ansvar vid export av avfall etc, etc.

Medlemsföretagen har enligt koden ett ansvar att ställa samma höga krav på sina underentreprenörer och samarbetspartners. Uppföljningen görs årligen och avvikelserna kommer adresseras och åtgärdas säger Viveke Ihd på Återvinningsindustrierna.
- Det här handlar inte bara om att säkra att vi levererar det vi lovar utan också om affärsmöjligheter. Framtidens affärsmöjligheter är kopplade till aktörer som integrerar ansvarstagande i hela sin organisation och i relation till sina leverantörer avslutar Viveke Ihd.

Klimatansvar och hög etik är en grundbult för återvinningsbranschen och det ställer höga krav på företagen. Varje avvikelse som görs av återvinningföretag såväl inom Återvinningsindustrierna som utanför föreningen skadar branschen som helhet. Återvinning måste ske med ansvar och långsiktighet för en hållbar och ekonomiskt lönsam framtid.

Källa: Återvinningsindustrierna

Hitta domar lite lättare
Tillsyns- och föreskriftsrådet har sammanställt vägledande avgöranden från Miljööverdomstolen och Högsta domstolen m.m.

Ni hittar domarna i den vänstar spalten på Tillsyns- och föreskriftsrådets hemsida. Läs mer här.

Källa: Tillsyns- och föreskriftsrådet


Kriterier för återvinning av avfall för anläggningsarbeten - yttranden
Naturvårdsverket har gjort en remissammantställning som de lagt ut på webben.

I remissammanställningen kan man läsa remissinstansernas synpunkter på förslaget till handbok i kortfattad form. Synpunkterna är sorterade under den rubrik i handboken där synpunkten har störst relevans. Olika färgkoder har använts för att visa hur Naturvårdsverkets ställer sig till synpunkterna. Ni kan läsa alla synpunkter här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida den 18 december 2008.

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.