.
Återvinningsindustrierna


2009-01-21

 


Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 

 


Senaste nytt om återvinning

  • IVL: Insamling av återvinningsbart material i blandad fraktion en ny möjlighet
  • Återvinning av mjukplast ger fördubblade volymer för återvinnare
  • Regeringen förbjuder all kvicksilveranvändning i Sverige
  • Ny statistik för avfallsimport och -export
  • ÅI i media

IVL: Insamling av återvinningsbart material i blandad fraktion en ny möjlighet
Att sortera materialet centralt i efterhand, i MRF-anläggningar (Material Recycling Facility), kan ge avfallsfraktioner med samma kvalitet som kommer i dagens system.

Det visar en undersökning IVL gjort, finansierad av Återvinningsindustrierna, Avfall Sverige och Naturvårdsverket.

Undersökningen gäller förpackningar och tidningar i blandad fraktion. IVL ser inga hinder vad det gäller de tekniska aspekterna (insamling och sortering) utan det är investeringsviljan hos svenska aktörer som är det stora hindret för ett införande. Att investeringsviljan saknas beror bl.a. på att lagstiftningen hindrar andra än producenterna, t.ex insamlingsentreprenörer eller återvinnare att samla in avfallet och med hjälp av marknaden finansiera MRF-anläggningen. Detta har sitt ursprung i producentansvarsförordningen (2006:1273) vilket innebär att producenterna ensamt får ansvar för det generella förpackningsavfallet och därmed blir materialägare på den totala marknaden. 

Rapporten är mycket intressant och visar att det i MRF-anläggningar skulle vara möjligt att få ut avfallsfraktioner som har en kvalitet likvärdig med den som kommer in i dagens system. Att införa MRF-anläggningar möjliggör effektivare och mer kostnadseffektiv insamling säger Annika Helker Lundström, ÅI. Läs hela rapporten här.

Källa: IVL:s hemsida


Återvinning av mjukplast ger fördubblade volymer för återvinnare
Från den 1 november i fjol återvinns mjuka plastförpackningar från 193 kommuner. Tidigare har de hårda plastförpackningarna källsorterats medan de mjuka gått till förbränning.

Swerec AB i Värnamo har tekniken för att sortera och förädla båda sorters plast. De tar emot använda plastförpackningar som sorteras, återvinns och säljs tillbaka som råmaterial till producenter inom plastindustrin.
–Eftersom även mjukplasten kommer till lär volymerna mer än fördubblas, säger Jörgen Sabel, vd på Swerec.

Återvinningsindustrierna kommenterar artikeln:
- Detta är mycket positiva nyheter. Ökad plaståtervinning minskar utsläppen av växthusgaser. En av anledningarna till att producenterna möjliggör utsortering av förpackningar är förbränningsskatten på avfall. Det visar att förbränningsskatten har haft styreffekt på materialåtervinning av plast vilket är intressant, säger Annika Helker Lundström, ÅI. Läs hela artikeln här.

Källa: Finnveden.nu den 15 januari 2009 och Återvinningsindustrierna

Regeringen förbjuder all kvicksilveranvändning i Sverige
Från den första juni 2009 gäller ett generellt förbud mot kvicksilveranvändning.

Varor som innehåller kvicksilver får inte längre släppas ut på den svenska marknaden och tandfyllningar med amalgam upphör. Alternativa tekniker måste användas i tandvården, vid kemisk analys och i kloralkaliindustrin. Kemikalieinspektion bemyndigas att meddela föreskrifter om undantag eller ge dispens i enskilda fall.

Avfall som innehåller kvicksilver kan med regeringens beslut slutförvaras i djupa bergförvar i andra EU-länder. Den svenska marknaden för farligt avfall är liten. En statlig utredning konstaterade i våras att existerande förvar för kvicksilverhaltigt avfall i bl.a. Tyskland väl motsvarar svensk lagstiftnings krav på säkerhet. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Miljödepartementet den 15 januari 2009

Ny statistik för avfallsimport och -export
Naturvårdsverket har sammanställt den svenska avfallsimporten och –exporten fram till år 2007.

De avfallsslag som tas upp är metallhaltigt avfall, flygaska, spillolja och förorenade massor. 

Det metallhaltiga avfallet som förs ut ur landet för materialåtervinning utgörs främst av avfall från fragmentering av skrot samt olika slag av filterstoft från rökgasrening. Utförseln av flygaska till Norge har ökat kraftigt och var 2007 över 50 000 ton, medan utförseln av spillolja för regenerering ökat till 25 000 ton 2007. En viss export har skett till Kina, främst av kabelskrot, fragmenteringsavfall och elmotorer som tömts på farliga ämnen Ni kan läsa mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida

ÅI i media
Bl.a. i Göteborgs-Posten fanns denna artikel; "Sortera pappret rätt i jul" .

I artikeln stod bl.a;
Julkappspapperet ska återvinnas, inte brännas tillsammans med andra hushållssopor. Enligt branschorganisationen Återvinningsindustrierna bidrar varje kilo julklappspapper som återvinns till att minska koldioxidutsläppen med ett och ett halvt kilo. Läs hela artikeln här.

Källa: Göteborgsposten den 23 december 2008.

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.