.
Återvinningsindustrierna


2009-02-03

 


Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 Erik Åsbrink har ordet:
År 2009 blir en vattendelare. Den svaga världsekonomin och de låga råvarupriserna har gjort att det i många fall är billigare att använda
jungfruliga råvaror än att använda återvunna råvaror. Läs hela krönikan av Återvinningsindustriernas
ordförande här.

 


Senaste nytt om återvinning

  • Överenskommelsen mellan kommuner och producenter klar
  • Stora klimatvinster i Stena Recyclings kabelåtervinning i Timrå
  • System för insamling av hushållsavfall i materialströmmar
  • Återvinningsindustrierna: Inför återvinningscertifikat
  • Nytt inom lagstiftningen
  • Återvinningsindustrierna i media


Överenskommelsen mellan kommuner och producenter klar
Regeringens tillsatte i augusti 2008 en förhandlare för att förbättra samarbetet mellan kommuner och producenter kring avfallshantering av förpackningar och papper. I slutet av januari enades parterna om fler återvinningsstationer och bättre service, med fokus på tidigare problemområden.  

Miljöminister Andreas Carlgren kommenterar ”Det måste vara rimligt att du inte bara kan köpa förpackningarna i affären utan också veta att du nära dig kan lämna dem till återvinning. Därför är det välkommet att producenter och kommunerna nu är överens om att orter med butiker också ska ha en återvinningsstation. 
”Detta är ett steg framåt, men idén att samla in vårt avfall i bringsystem på gator och torg tillhör gårdagen. Utvecklingen borde istället gå mot effektiva fastighetsnära hämtsystem så att återvinning blir bekvämt och kostnadseffektivt kommenterar Annika Helker Lundström, ÅI, uppgörelsen.
Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Mljödepartementet den 28 januari 2009

Stora klimatvinster i Stena Recyclings kabelåtervinning i Timrå
Stena Recycling skapar betydande klimatvinster med en ny teknik för kabelåtervinning i Timrå.

I Stena Recyclings nya anläggning används den patentskyddade tekniken Plastsep med vattenbad och skakbord för att effektivt och med stor precision separera metaller, PVC- och polyetenplast från kabel. Därmed kan man återvinna stora mängder plast och koppar som tidigare hamnade på deponi.
- För varje extra kilo koppar vi nu kan utvinna ur kabel sparas utsläpp som motsvarar cirka 20 kilo koldioxid. Det är miljövinsten med att återvinna jämfört med att producera samma mängd material av ny råvara. Energivärdet i det vi nu kan återvinna ytterligare motsvarar uppvärmningen av 5 000 villor varje år, säger Christer Forsgren, teknik- och miljöchef på Stena Metall. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande ffrån Stena den 27 januari 2009

System för insamling av hushållsavfall i materialströmmar
Naturvårdsverket har i en alldeles färsk rapport till regeringen lämnat förslag på utformning av system för insamling av hushållsavfall i materialströmmar samt redovisat vilka konsekvenser det innebär för miljön, ekonomin och berörda aktörer.

- Vår bedömning är att insamling av hushållsavfall baserat på material, är intressant främst därför att det ger ett system som är mer användarvänligt och begripligt för hushållen. De har i dag svårt att förstå uppdelningen mellan förpackningar och annat avfall. Dessutom sorterar många hushåll redan i materialströmmar, säger Naturvårdverket på sin hemsida. Läs mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida den 30 januari 2009

Återvinningsindustrierna: Inför återvinningscertifikat
Inför ett certifieringssystem i återvinningsbranschen, ungefär som de gröna elcertifikaten. Bolag som använder återvunna råvaror får certifikat, medan bolag som använder nya råvaror måste köpa certifikat.

”Återvinningscertifikat kan bli ett styrmedel för att få marknaden att börja återanvända naturresurser i stället för att bara förbruka mer resurser”, sa Annika Helker Lundström i samband med Veckans Affärers konferens "”Green Business”.  Läs mer här.

Källa: Veckans Affärer.

Nytt inom lagstiftningen
Den 16 februari 2009 träder nya föreskrifter om transport av farligt gods – ADR-S och RID-S – i kraft.

 I föreskrifterna har främst ändringar införts i de internationella bestämmelserna i bilaga A och bilaga B till ADR-S respektive bilaga 1 till RID-S. Vissa ändringar har gjorts i bestämmelserna som endast gäller för inrikes transporter, bilaga S, till ADR-S och RID-S. Nu gällande föreskrifter SRVFS 2006:7 och SRVFS 2006:8 får tillämpas till och med 30 juni 2009. Läs mer här.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är en ny myndighet som samlar allt arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. MSB ersätter Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar som avvecklades den 31 december 2008.

Källa: MSB hemsida

Återvinningsindustrierna i media
Kritik mot NSR:s expansion och prissättning.

Återvinningsindustrierna kritiserar Nordvästra Skånes Renhållning, NSR , och dess ägarkommuner för att behandlingen av hushållsavfall inte upphandlas, för att en skev prissättning på avfallshantering drabbar privata återvinningsbolag. På fyra år har behandlingen av hushållsavfall blivit 70 procent dyrare. Läs hela artikeln här.

Källa:Helsingborgs Dagblad den 26 januari 2009

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.