.
Återvinningsindustrierna


2009-02-24

 


Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 

 


Senaste nytt om återvinning

  • EU överväger stöd till återvinning
  • Proposition: Uppdaterade bestämmelser om radioaktivt avfall
  • Global kvicksilverkonvention 2013
  • Stöd till etanol ur avfall övervägs
  • Återvinning och avfall är starka miljöteknikområden
  • Nytt inom lagstiftningen- batteriförbudet ändras
  • Återvinningsindustrierna i media
  • Boka in Återvinningsdagen den 6 maj!

 

EU överväger stöd till återvinning
För att öka materialåtervinningen i tider av låga råvarupriser, föreslår tjeckiska miljödepartementet skatteavdrag, särskilt ekonomiskt stöd till återvinningsindustrierna eller att offentlig sektor ska ställa krav på en viss andel återvunnen råvara i upphandlingar.

EU-kommissionen uppmanas också att sammanställa flödena av återvunnet material inom EU, och EU:s totala återvinningskapacitet. Förslagen ska diskuteras på EU:s miljöministermöte den 2:a mars i Bryssel. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande den 16 februari 2009

Proposition: Uppdaterade bestämmelser om radioaktivt avfall
Syftet är i huvudsak att genomföra vissa bestämmelser i ett Euratomdirektiv.

Transporter av radioaktivt avfall till Antarktis eller länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet får inte tillåtas. Det slås fast i ett nytt direktiv från Euratom, som ligger till grund för regeringens proposition. Det nuvarande förbudet mot slutförvaring av utländskt använt kärnbränsle och kärnavfall i Sverige behålls oförändrat. Läs mer här.

Källa: Regeringens hemsida den 19 februari 2009

Global kvicksilverkonvention 2013
Vid styrelsemötet för FN:s miljöorgan UNEP beslutades att inleda förhandlingar om en global konvention för minskad kvicksilveranvändning.

En arbetsgrupp bildas under året, en förhandlingskommitté inleder sitt arbete under 2010 med målet att ta fram ett bindande rättsligt avtal till UNEPs styrelsemöte år 2013. UNEPs enhet för kemikalier utgör sekretariat under förhandlingsprocessen. Sverige avser delta aktivt i förhandlingskommittén och i arbetet med att ta fram en ny konvention. Läs mer här.

Källa: Miljödepartementets hemsida den 20 februari 2009

Stöd till etanol ur avfall övervägs
Regeringen har avsatt 875 miljoner kronor under tre år för demonstration och kommersialisering av ny energiteknik.

Energimyndigheten behandlar nu 36 ansökningar på totalt sju miljarder kronor, varav flera projekt rör återvinning. St1 Sweden vill utveckla avfallsbaserad etanol medan Billerud, Nordisk Etanolproduktion, Preem och Sala-Heby Energi vill utveckla cellulos­abaserade bränslen från bl.a. halm och restprodukter från skogsindustrin. Mälarenergi AB söker stöd för förgasning av avfall, Ultra Sonus och Fahlström Innovation söker stöd för biogasprojekt. Läs mer här.

Källa: Energimyndigheten den 20 februari 2009

Återvinning och avfall är starka miljöteknikområden
Avfallshantering och återvinning, bioenergi och luftrening är miljöteknikområden där exporten har ökat med mellan 22 och 29 procent visar nya siffror från Swentec, Sveriges miljöteknikråd.

Den statistik som Swentec årligen tar fram, i samarbete med SCB, visar att omsättningen för hela miljötekniksektorn har ökat med 13 procent mellan 2006 och 2007, från 101 mdr till drygt 114 mdr. Exporten har under samma period ökat med 15 procent, från nästan 29 mdr till drygt 33 mdr.

Det är framförallt området avfallshantering och återvinning som går starkt framåt, både vad gäller omsättning och export. Omsättningen har mellan 2006 och 2007 ökat med 24 procent, från drygt 40 mdr till närmare 50 mdr. Exporten har under samma period ökat med 29 procent, från drygt 8 mdr till nästan 11 mdr. Men den totala exporten av miljöteknik motsvarar fortfarande bara 2 procent av Sveriges samlade export av varor och tjänster. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Swentec


Nytt inom lagstiftningen: batteriförbudet ändras 
Ändrade regler om förbudet mot batterier som innehåller kadmium eller kvicksilver i förordning (1998:944)om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Sedan tidigare är det förbjudet att sälja batterier som innehåller kadmium och kvicksilver. Regeringen har justerat beslutet, så att batterier som släppts ut på marknaden före den 26 september 2008 får säljas. Ändringen träder ikraft den 1 juni.

Källa: Regeringens hemsida den 5 februari 2009

Återvinningsindustrierna i media

Göteborgsposten:
" Renovas ägarkommuner struntar i lagen", debattartikel från ÅI:
Behandlingen av hushållsavfall ska upphandlas. Det säger lagen. Men de elva kommuner som gemensamt äger avfallsbolaget Renova struntar i lagen. Resultatet blir dyr behandling och osund konkurrens som riskerar att slå ut privata återvinningsföretag, skriver Erik Åsbrink och Annika Helker Lundström från Återvinningsindustrierna." Läs hela debattartikeln här.
Källa: Göteborgsposten den 17 februari 2009

Helsingborgs Dagblad
"Går mot EG-dom!", replik från ÅI:
NSR:s styrelse bör öppet redovisa hur stor andel som är hushållsavfall som man felaktigt tagit ut förbränningsskatt för, menar Återvinningsindustrierna.
Läs hela svaret här.
Källa: Helsingborgs Dagblad den 11 februari 2009

Boka in Återvinningsdagen den 6 maj i Stockholm
Mattias Klum delar ut Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2009.

Årets Återvinningsdag går av stapeln den 6 maj på Grand Hotell i Stockholm. Programmet börjar efter lunch och slutar med prisutdelning och mingel ungefär 17.30. Ett detaljerat program kommer.

Inspirationspriset delas ut till företag för nyskapande, kreativa och användbara grepp vid produktutveckling med återvunnen råvara som bas. Nominera din kandidat på: kansli@recycling.se


 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.