.
Återvinningsindustrierna


2009-03-19

 


Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 

 


Senaste nytt om återvinning

  • Granska offentlig upphandling och prissättning!
  • Återvinning ger betydande positiva klimateffekter
  • Naturskyddsföreningen om förbränningsskatten
  • EU-statistik: Tyskland återvinner mest
  • Nu ska tillsynen över REACH samordnas i EU
  • 16,4 miljoner lågenergilampor och lysrör återvanns 2008
  • Återvinningsindustrierna i media
  • Boka 6 maj!

Granska offentlig upphandling och prissättning!
ÅI uppmanar kommunrevisorer att granska offentlig upphandling och prissättning.

Ägarkommunerna till avfallsbolaget Renova AB upphandlar inte avfallsbehandling enligt LOU. Detta har lett till att kommuninvånarna i Västsverige betalar ett högre pris än icke ägarkommuner för samma tjänst. Därmed tvingas kommuninvånarna betala högre kostnader. Förhållandena är anmärkningsvärda. Därför ber nu Återvinningsindustrierna de förtroendevalda revisorerna i Renovas ägarkommuner att granska upphandling och prissättning av avfallsbehandling. Läs mer här.

Källa: Återvinningsindustriernas hemsida den 19 mars 2009


Återvinning ger betydande positiva klimateffekter
Regeringen har överlämnat propositionerna "En sammanhållen klimat- och energipolitik" till riksdagen.

I propositionerna föreslås bland annat ett mål på 40 procent för Sveriges utsläppsminskningar av växthusgaser och ett samlat åtgärdsprogram för att uppnå målet.

Regeringen anger i klimatpropositionen att ”Redan med dagens återvinning från hushåll och företag i Sverige av aluminium, glas, papper, plast och stål undviks årliga globala utsläpp på omkring 6,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är nästan tio procent av de totala svenska utsläppen av växthusgaser.” Regeringen anger också att ”Möjligheterna att minska utsläppen av växthusgaser ytterligare genom en ökad materialåtervinning är betydande. Potentialen finns inom i stort sett alla materialslag.” Läs mer här.

Källa:Regeringens hemsida den 17 mars 2009

Naturskyddsföreningen om förbränningsskatten
Av förslagen i Klimatpropositionen finns det flera som Naturskyddsföreningen är kritiska till och som föreningen anser att regeringen bör justera eller avstå från att genomföra.

Naturskyddsföreningen lyfter bl.a. i sin kommentar till klimatpropositionen fram betydelsen av den nyligen avskaffade avfallsförbränningsskatten: “Slopad skatt på förbränning av hushållsavfall gör att incitamentet att återvinna t.ex. plast och papper minskar. Varje år sker utsläpp av växthusgaser på miljontals ton från avfall som skulle kunna återvinnas”.  Läs mer här.

Källa: Naturskyddsföreningens hemsida den 17 mars 2009


EU-statistik: Tyskland återvinner mest
Tyskland och Belgien toppar EU:s återvinningsliga, enligt ny statistik från Eurostat.

När det gäller materialåtervinning av hushållsavfallet är Tyskland i topp med 46% och därefter kommer Belgien med 39%. Sverige kommer på tredje plats med 37%. När det gäller biologisk behandling så toppar Österrike med 38% och Italien med 33%. Sverige kommer på nionde plats med 12%.

Sammanräknas materialåtervinning och biologisk behandling är Tyskland bäst på 64%. Därefter kommer Belgien på 62%, Nederländerna på 60% och Österrike på 59%. Sveriges andel är 49%. 

Danmark har högst andel avfallsförbränning följt av Sverige och Luxemburg, medan Sverige är ett av fyra länder som deponerar under fem procent av hushållsavfallet. 

Minst mängd totalt hushållsavfall genereras i Tjeckien med 294 kg per person, störst mängd i Danmark med 801 kilo.

- I Sverige brukar vi framhålla att vi är världsledande på återvinning. Statistiken visar att så inte är fallet. Nu behöver Sverige lägga in en extra växel och öka både materialåtervinningen och den biologiska behandlingen kommenterar Annika Helker Lundström, Återvinningsindustrierna. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Eurostat dem 9 mars 2009

Nu ska tillsynen över REACH samordnas i EU
Inom den Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, har det inrättats ett forum för tillsynsfrågor.

Nyligen inleddes arbetet med det första EU-samordnade tillsynsprojektet av Reach. De allra flesta medlemsstaterna avser att delta i projektet, och under våren pågår ländernas förberedelser. Inspektionerna ska genomföras från mitten av 2009 och i slutet av året ska resultaten från hela EU sammanställas. Läs mer här.

Källa: Aktuellt från KemI nr 1, 2009


16,4 miljoner lågenergilampor och lysrör återvanns 2008
Insamlingen av lågenergilampor och lysrör i Sverige uppgick under förra året till 80%.

Av de insamlade ljuskällorna materialåtervanns 90%. Det återvunna materialet, glas, kvicksilver och metaller används vidare i bl.a. nya ljuskällor (kvicksilver), inom förpackningsindustrin (glas) samt inom andra områden och produkter. Alla ljuskällor som El-Kretsen samlar in från de kommunala återvinningscentralerna transporteras till Sweden Recycling AB i Hovmantorp. Läs mer här.

Källa: Information från El-Kretsens hemsida


Återvinningsindustrierna i media
Replik: Renova tar ut högre pris från ägarkommunerna

Renova kan erbjuda ett lägre pris till de kommuner som inte är ägare och ta ut ett högre pris från de elva egna kommunerna, eftersom de där slipper besvärande konkurrens och öppenhet, skriver Annika Helker Lundström från Återvinningsindustrierna. Läs hela repliken här.

Källa: Göteborgs-Posten den 25 februari 2009


Boka den 6 maj
Mattias Klum delar ut Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2009.

Årets Återvinningsdag går av stapeln den 6 maj på Grand Hotell i Stockholm. Programmet börjar efter lunch och slutar med prisutdelning och mingel ungefär 17.30. Ett detaljerat program kommer.

Inspirationspriset delas ut till företag för nyskapande, kreativa och användbara grepp vid produktutveckling med återvunnen råvara som bas. Nominera din kandidat på: kansli@recycling.se 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.