.
Återvinningsindustrierna


2009-04-06

 


Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 

 


Senaste nytt om återvinning

  • Åtgärder för ökad konkurrens
  • Kommuner kan inte tilldela ensamrätt
  • Sveriges första blogg om återvinning
  • Återvinningsindustrierna i media
  • Stärkt europeisk samverkan kring tillsyn av illegala avfallstransporter
  • Anmäl dig till Återvinningsdagen den 6 maj! 
  • GLAD PÅSK önskar kansliet

Åtgärder för ökad konkurrens
Konkurrensverket  presenterade nyligen en rapport med två viktiga förslag som påverkar återvinningsbranschen.

Förslagen från Konkurrensverket är följande: 

1. Avreglera "därmed jämförligt" hushållsavfall
Konkurrensverket föreslår: Öka konkurrensen för omhändertagande av företagens hushållsavfall genom att ändra definitionen av begreppet i miljöbalken så att företagen får bestämma hur deras hushållsavfall ska tas omhand.

2. Sanktioner vid utebliven upphandling
Konkurrensverket föreslår: Inför verkningsfulla rättsmedel för konkurrensverket genom en kombination av marknadsskadeavgift, åläggande vid vite och fastställelsetalan.

Utan verkningsfulla rättsmedel är det svårt att komma tillrätta med de problem som finns inom upphandlingsområdet och som Konkurrensverket möter i sitt arbete för en effektiv offentlig upphandling. Det gäller framför allt möjlighet till sanktioner vid allvarliga överträdelser av upphandlingsreglerna.
Läs hela rapporten här.

Källa: Pressmeddelande från Konkurrensverket den 31 mars 2009

Kommuner kan inte tilldela ensamrätt
Anders Svenson, Ann Fryksdahl och Erik Olsson, jurister på Konkurrensverket, har skrivit en debattartikel i Anbudsjournalen nr 13.

Det är inte riktigt att kommunallagen och miljöbalken ger kommunerna ”rätt att överföra sin ensamrätt” till sina avfallsbolag. Att kommunerna ansvarar för hushållsavfall och kan överlämna vården av kommunala angelägenheter
till bland annat kommunala bolag innebär inte att upphandlingsreglerna sätts ur spel. Kommunen och det kommunala avfallsbolaget är två olika juridiska personer.

Författarna skriver att sammanfattningsvis finns det inte någon möjlighet för kommuner att tilldela ensamrätt åt kommunala avfallsbolag att sköta avfallshanteringen.
Läs artikeln här

"The Recycler" - Sveriges första blogg om återvinning
Stena Metall, blir först ut i bloggosfären om återvinning. På "The Recycler" varvas debatt och inlägg i aktuella ämnen.

Svenska folket källsorterar sitt avfall och återvinning är något av en unik folkrörelse. Men fram till nu har det inte funnits en enda specialiserad blogg om återvinning.

– Återvinning är en fantastisk bransch med en stark framtid. Det gäller att ta vara på jordens begränsade naturresurser och förhindra att farliga ämnen sprids i miljön,  säger Peter Domini på Stena Metall. På bloggen kommenterar han heta och aktuella frågor i branschen och delar med sig av engagemanget i olika nätverk, exempelvis Clinton Climate Initiative och SymbioCity. Det senare är Exportrådets styrgrupp för miljöteknikexport. Läs mer här.

Källa: Stena Metalls hemsida den 25 mars 2009


Återvinningsindustrierna i media
Lerums sopor kostade två miljoner extra i fjol.

Lerum följer inte lagen om offentlig upphandling när det gäller sopor. Det kostade ifjol skattebetalare två miljoner extra hävdar Återvinningsindustrierna som nu begär granskning av affären. Läs artikeln här.

Källa: Göteborgs-Posten den 24 mars 2009

Stärkt europeisk samverkan kring tillsyn av illegala avfallstransporter
Syftet med konferensen var bl.a. att nå samsyn kring tillsynsfrågor för att begränsa illegala avfallstransporter.

På konferensen, som hölls i Östersund under tre dagar, var det representanter från de flesta av EU:s medlemsstater samt representanter för länder i Asien och Afrika.

En viktig fråga som diskuterades både i mindre grupper och i plenar var hur EU:s medlemsstater kan samarbeta med afrikanska och asiatiska länder för att förhindra att de får ta emot avfall som de inte har möjlighet att ta hand om på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Naturvårdsverket den 20 mars 2009.

Anmäl dig till Återvinningsdagen den 6 maj!
Välkommen till Grand Hotell i Stockholm kl. 13.00.

Den 6:e maj samlas vi kring framtidens främsta råvara på Återvinningsdagen. Vi siktar framåt och lyfter återvinningens betydelse för klimatet. Vi ser sammanhangen, följer branschens utveckling och det som händer i vår omvärld. Vi inspireras av entreprenörskap, goda exempel på användning av återvunnen råvara och av Mattias Klums fantastiska värld.

Läs programmet och hur du anmäler dig här.

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.