.
Återvinningsindustrierna


2009-05-19

 


Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


-
KarlsonHus har ordet:
KarlsonHus fick 2009 års Inspirationspris för sitt lågenergihus EKOMER isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.

- Att få detta Inspirationspris är oerhört hedrande och får oss verkligen att fortsätta med arbetet med våra produkter.

Vår målsättning är nu att leverera ca 200 hus per år, vilket skulle innebära en CO2-reducering med 4 000 000 ton för de närmsta 100 åren enbart genom att bygga klimatsmart.

Kennet Karlsson, vd på KarlsonHus, vinnare av Inspiratiosnpriset 2009.
 


Senaste nytt om återvinning

  • Konkurrensverket: Upphandla avfallshanteringen, kommuner
  • Klimat och Östersjön i fokus för miljöarbetet under Sveriges ordförandeskap
  • Återvinningsindustrierna vill se ett starkt klimatavtal
  • Stöd från ÅI till småskalig återvinning i Kenyas slum
  • Återvinning av märkeskläder på Stureplan
  • Yttrande från Återvinningsindustrierna

Konkurrensverket: Upphandla avfallshanteringen, kommuner!
Generaldirektör Dan Sjöblom talade på Återvinningsdagen och förde fram vikten av konkurrens i återvinningsbranschen för att branschen skall kunna utvecklas och växa.

- Vår granskning visar att nästan vart tredje kommunalt avfallskontrakt inte upphandlats i konkurrens. Flertalet av dessa direkttilldelningar strider mot upphandlingsreglerna. De avtal som tecknats utan att ha föregåtts av upphandling har ett totalt årligt värde på ca 2,5 miljarder kronor. Det motsvarar nästan hälften av det totala årliga värdet för samtliga avfallskontrakt.

Vidare sa Dan Sjöblom att Konkurrensverket föreslagit regeringen att avfall från restaurang- eller butikskedjor, det s.k. "därmed jämförliga avfallet" ska konkurrensutsättas.

När det gällde materialbolag, s.k. infrastrukturklubbar, sa Sjöblom att dessa samarbeten inte får använda lagstiftningen som en förevändning för att sätta konkurrens ur spel, till exempel genom att sätta upp inträdesbarriärer för små eller nya aktörer som vill in på marknaden.

För att företag ska kunna skapa tillväxt och maximal miljönytta krävs att de erbjuds möjligheter att utvecklas utan orättvis konkurrens, till exempel från det allmänna.

Dan Sjöblom avslutade med att säga att Konkurrensverket är angelägna om att återvinningsmarknaderna fungerar effektivt och att konkurrensen inte sätts åt sidan.

Läs hela Dan Sjöbloms anförande här.


Klimat och Östersjön i fokus för miljöarbetet under Sveriges ordförandeskap
Klimat, Östersjön, biologisk mångfald och eko-effektiv ekonomi blir de centrala miljöfrågorna under det svenska ordförandeskapet i EU.

- Sverige står väl rustade att driva EU:s miljöagenda framåt under vårt ordförandeskap. Det är ett mycket intensivt och spännande halvår som vi har framför oss, sade miljöminister Andreas Carlgren när han presenterade agendan för arbetet under det kommande halvåret. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Miljödepartementet den 15 maj 2009

Återvinningsindustrierna vill se ett starkt klimatavtal
Ett starkt klimatavtal i Köpenhamn i december ger återvinningsbranschen möjligheter till nya och större marknader.

Återvinningsindustrierna har antagit utmaningen från Hållbarhetskommissionen att som näringsliv ta vår del av ansvaret för att bidra till att ett starkt avtal kommer till stånd.

ÅI arbetar nu inom ramen för sitt initiativ "Recycle for the climate" för att få med den internationella återvinningsbranschen att inför Köpenhamnsmötet ge sitt stöd till politikerna att förhandla fram ett tufft klimatavtal.

- Vi hoppas att andra branscher gör likadant säger Annika Helker Lundström, vd på Återvinningindustrierna. Det är viktigt att näringslivet kliver fram och är tydlig med att det finns framtida marknader och affärer i kölvattnet av tuffare klimatkrav.


Stöd från ÅI till småskalig återvinning i Kenyas slum
På soptippen Korogocho utanför Kenyas huvudstad Nairobi arbetar hundratals människor med småskalig insamling och återvinning.

Arbetsförhållandena är usla, riskerna höga och inkomsterna låga. Återvinningsindustrierna stödjer dem med material och utbildning, så att de kan öka sina inkomster och förbättra sin hälsa. Du kan läsa mer om projektet här.


Återvinning av märkeskläder på Stureplan
Märkeskläder som byts in gång efter annan i samma affär och till slut hamnar på golvet som trasmattor. Kampen mot slit och släng har nått Stureplan.

- Vi kallar den Boomerangeffekten. Man ska kunna lämna tillbaka Boomerangkläder till våra butiker och samtidigt få prisavdrag på nästa köp. Plaggen fräschar vi upp och säljer igen, berättar Fredrik Larsson, vd på Boomerang.

Kläderna ska kunna lämnas tillbaka gång på gång tills de längre inte är nog snygga att sälja. Då väntar saxen och återvinning till allt från lapptäcken till trasmattor. Insamlingen har pågått i en månad och i september räknar Boomerang att ha avdelningar där man kan köpa återlämnade kläder. Läs mer här.

Andra märkesföretag som satsar på annorlunda återvinning är bland annat Patagonia och Houdini. Patagonia gör bl.a. fleecekläder av returflaskor och tar tillbaka tidigare köpta kläder som säljs igen och företaget Houdini har ett sortiment där 80 % i dagsläget är tillverkade av återvunnen fiber och en ännu större andel är återvinningsbar.

Källa: Bl.a tidningen Metro den 11 maj 2009


Yttrande från Återvinningsindustrierna
ÅI har yttrat sig om revidering av ramdirektivet om WEEE.

ÅI kan inte nog poängtera vikten av ett harmoniserat regelverk både ur miljö- och konkurrenssynpunkt. Konkurrens är viktig för att hitta olika optimala lösningar både vad gäller insamling och återvinning. För att inte de miljömässiga målen och konkurrensen skall gå förlorad är det viktigt att de nationella myndigheterna följer upp och kontrollerar direktivets efterlevnad. Läs hela yttrandet  här.


 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.