.
Återvinningsindustrierna


2009-06-18

 


Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Bild
Mattias Goldmann i Nairobi har ordet.

Post-consumer sorterarna behöver din hjälp!

I återvinningskretsar pratas det ofta om post-consumer sortering. Detta härligt svengelska uttryck betyder att du och jag inte ska behöva skölja, sortera och lämna förpackningar i olika överfyllda containrar där man till och med kan hamna i domstol om man slänger fel. Istället kan det fixas på ett och samma ställe. Läs mer här.

 


Senaste nytt om återvinning

  • Materialåtervinningen sjunker - och förbränningen ökar
  • Kiruna bäst på farligt avfall
  • Nyheter från branschen  
  • Regeringen förslag: avskaffa miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen
  • Hjälp att sprida miljöteknik
  • ÅI i media
  • Yttrande från ÅI
  • Anmäl dig till Recycling Cup i golf

    Kansliet önskar er en trevlig midsommar!

Materialåtervinningen sjunker - och förbränningen ökar
Avfall Sverige har sammanställt mängderna hushållsavfall för 2008.

För första gången på många år ökar inte längre mängden hushållsavfall i Sverige. Att ökningen nu planat ut är en trolig följd av lågkonjunkturen. Minskad konsumtion leder till minskade mängder avfall.

Materialåtervinning har sjunkit något och är nu 35 %, medan förbränning med energiutvinning har ökat och nu utgör 48,5 %. Biologisk behandling har också ökat och står för 12,6 %. Endast 3 % av avfallet deponeras. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Avfall Sverige den 2 juni 2009

Kiruna bäst på farligt avfall
SAKAB:s AllFa-pris gick till Kiruna för sitt arbete för en giftfri miljö.

SAKAB AllFa-utmärkelsen instiftades 2006 för att premiera det kommunala arbetet med att sortera ut farligt avfall från hushållens sopor.

- Uppåt 10 000 ton av hushållens farliga avfall är på drift. Då är risken stor att miljögifter sprids i mark och till havs. Kommunernas arbete med avfallshanteringen är därför avgörande för en giftfri miljö, förklarar Göran Eriksson, vd SAKAB. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från SAKAB den 2 juni 2009

Nyheter från branschen
Nyheterna från Sita och Stena handlar om minskade växthusgaser och återvinning av bildrör.

Sita: 
"
Ökad återvinning minskar utsläppen av växthusgaser med 78 000 ton"
Under 2008 återvann SITA 130 000 ton material vilket motsvarar en minskning av samhällets utsläpp av växthusgaser med motsvarande 78 000 ton koldioxid. Det är mer än vad 11 000 personbilar släpper ut om de kör ett varv runt jorden.
- Från 2007 till 2008 är skillnaden i nettoreduktion motsvarande 27 000 ton koldioxid. Viktigt att tillägga är att det även inkluderar de negativa effekterna av transport för insamling av avfall. Det känns mycket bra att vi kan bidra till att minska samhällets påverkan på klimatet, säger Mårten Widlund, vd på SITA. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande den 16 juni 2009

Stena:
"Stor potential att öka återvinningen av bildrör ur Europas elavfall"
I Europa materialåtervinns uppskattningsvis endast 35 % av CRT-glaset (Cathode Ray Tube).

På GRIAG Glasrecyclings anläggning utanför Berlin, ingår i Stena Metallkoncernen, har bildrörsglas från över tio miljoner TV-apparater och bildskärmar återvunnits sedan start. På anläggningen återvinns cirka 90-95 procent av glaset från bildrören. Med en framstående teknik kan stora mängder blandat glas från bildskärmar separeras och återvinnas. Glaset tvättas och järnoxiden, aluminiumoxiden och det fluorescerade lagret avskiljs. 
– Materialet förädlas till en prima råvara för nya bildskärmar. Potentialen att växa är stor, säger Staffan Johansson, VD för GRIAG Glasrecycling AG.
Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande den 17 juni 2009


Regeringen förslag: avskaffa miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen
Lagändringen föreslås träda i kraft vid utgången av 2009, Prop. 2008/09:217.

Bl.a framgår av förslaget att regeringens bedömmer att kravet på delfinansiering av kommunen vid sanering bör avskaffas. Det skulle innebära att beslut om statligt finansierad sanering ska kunna baseras på behovet av avhjälpande och inte på kommunens möjlighet att delfinansiera projektet. Läs mer här.

Källa: Miljödepartementets hemsida den 4 juni 2009

Hjälp att sprida miljöteknik
Swentec har lämnat en delrapport till regeringen "Vägen mot en effektiv struktur för svensk miljöteknik".

Ett första gemensamt specifikt projekt, med olika myndigheter, blir att titta på offentlig upphandling och hur den kan utvecklas till ett effektivt verktyg för miljötekniktillväxt. Läs mer här.

Källa: Swentecs hemsida den 2 juni 2009


Yttrande från ÅI
ÅI avstyrker utredningen "Skatt i retur" förslag att avskaffa avfallsförbränningsskatten.

I yttrandet står det bl.a: ÅI anser därför att avfallsförbränningsskatten bör ersättas av andra kostnadseffektiva skatter eller styrmedel inom avfalls- och återvinningsområdet. Det kan vara skatt på t.ex. olja vid tillverkning av varor, det kan vara återvinningscertifikat, ett utvecklat producentansvar eller en bred generell avfallsförbränningsskatt. Läs hela yttrandet här.

ÅI i media
Dagens Industri den 12 juni " Skapa certifikat för återvunna råvaror"

Det svaga intresset för materialåtervinningen kan bero på att miljövinsterna görs globalt och inte bara i Sverige, skriver Annika Helker Lundström, vd, Återvinningsindustrierna. Läs hela debattartikeln här.

Anmäl dig till Recycling-Cup i golf! 
Den 26 augusti spelas golf-tävlingen Recycling Cup på Örebro GK.

Program:
08.30 Frukost Örebro GK
10.00 Shotgun start
18.30 Prisutdelning
Middag på Clarion Hotel Örebro

Läs mer och hur du anmäler dig här. Sista anmälningsdag är den 10 augusti.

Tävlingen brukar vara jättetrevlig och skapar många kontakter!

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.