.
Återvinningsindustrierna


2009-12-10

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Bild
Evelina Liljeberg har ordet:

Tron, hoppet och kärleken till återvinning:

Tro
Jag tror på moroten framför piskan, för att jag tror på människans vilja att göra rätt.
Jag tror på att man med tydlig kommunikation kan få nejsägare att tacka ja.
Jag tror på att delaktighet skapar förståelse och rättvisa.
Läs hela dikten här.

Evelina Liljeberg
miljöchef
Hans Andersson Recycling Stockholm AB


 


Senaste nytt om återvinning

 • ÅI:s vd går vidare till nya utmaningar
 • Viktigt att framhålla fördelarna med materialåtervinning
 • Uttryckliga krav på medlemsstaterna att främja återanvändning och materialåtervinning
 • Stena utvecklar unik blästringsprodukt av glas ur elektronikavfall
 • Ny webbplats om utsläpp
 • Återvunnen jacka prisad
 • Utlysning: Främjande av biogas eller förnybara gaser
 • ÅI i media
 • Nytt inom lagstiftningen
 • Välkommen till BIR:s monter i Köpenhamn
 • Återvinningsgalan 2009

ÅI:s vd går vidare till nya utmaningar
Annika Helker Lundström går efter snart 12 år som vd i Återvinningsindustrierna vidare till en tjänst som vd i branschföreningen Svensk Vindenergi.

Annika rekryterades från miljödepartementet 1998 med uppdrag att leda och utveckla den nybildade branschföreningen Återvinningsindustrierna. I dag är föreningen en viktig aktör på miljöområdet.

Återvinningsindustriernas styrelseordförande, Erik Åsbrink, säger i en kommentar:
- ”Annika har under sin tid som vd gjort mycket värdefulla insatser för branschen och medlemsföretagen. Vi önskar Annika all lycka till i hennes nya befattning. Arbetet med att rekrytera en ny vd har inletts. Annika har lovat att kvarstå ytterligare en tid som vd i ÅI.”


Viktigt att framhålla fördelarna med materialåtervinning
Handelsminister Ewa Björling har i riksdagen svarat på en skriftlig fråga av Tina Ehn, Mp.

"Tina Ehn har frågat näringsministern om hon har för avsikt att ta några initiativ för att säkerställa att svensk teknikexport inte ensidigt fokuserar på energiutvinning av avfall utan även främjar materialåtervinning. Frågan har överlämnats till mig för besvarande."

"Jag delar Tina Ehns syn på vikten av att framhålla fördelarna med materialåtervinning. Men även om materialåtervinning är av central betydelse finns situationer då avfall lämpar sig bättre för energiåtervinning.
Jag ser det som mycket positivt att svenska företag exporterar sitt kunnande och sin teknologi inom såväl material- som energiåtervinning. Det gynnar både vår handel och arbetet för en bättre miljö. Läs hela svaret här.

Källa: Riksdagen den 18 november 2009

Uttryckliga krav på medlemsstaterna att främja återanvändning och materialåtervinning
Miljöminister Andreas Carlgren har i riksdagen svarat på en skriftlig fråga av Tina Ehn, Mp.

"Tina Ehn har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa en mer balanserad syn på materialåtervinning i förhållande till energiutvinning i regeringens kommande publikationer och övriga arbete."

"Inriktningen för regeringens politik avseende avfallshantering och materialåtervinning bygger på avfallshierarkin. Avfallshanteringen omfattas också av bestämmelserna i ramdirektivet för avfall som EU-länderna tog beslut om hösten 2008. I det nya ramdirektivet lyfter man fram avfallshierarkin som prioriteringsordning för lagstiftning och politik på avfallsområdet. Prioriteringsordningen innebär att man i första hand ska förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna det. På fjärde plats kommer annan återvinning, till exempel energiåtervinning och i sista hand bortskaffande.....I det nya ramdirektivet finns uttryckliga krav på medlemsstaterna att främja återanvändning och materialåtervinning. Det finns även ett mål på totalt minst 50 procent materialåtervinning av papper, metall, plast och glas. Läs mer här.

Källa: Riksdagens hemsida den 18 november

Stena utvecklar unik blästringsprodukt av glas ur elektronikavfall
Varje år uppstår cirka 450.000 ton bildrörsglas i européernas elektronikavfall. Endast en tredjedel materialåtervinns.

– Vår produkt är gjord av rent material från frontglaset på uttjänta TV- och dataskärmar. Den ger både effektivare blästring och miljöfördelar jämfört med traditionella blästringsmaterial, säger Detlef Oertel, ansvarig för forsknings- och utveckling på GRIAG Glasrecycling som ingår i Stena Metallkoncernen.

– Glaset som används är rent, hårt och vasst vilket är bra vid blästring. Testerna på industrier i Norden visar att glasmaterialet ger minst fördubblad effektivitet på samma yta. Produkten upplevs dessutom förbättra arbetsmiljön. Nästa steg är att se hur vi kan återvinna glaset som använts för blästring, rengöra det och använda materialet i nya produkter. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Stena den 26 november 2009


Ny webbplats om utsläpp
Naturvårdsverket har öppnat webbplatsen "Utsläpp i siffror". Den innehåller en databas med uppgifter om utsläpp från cirka 1 000 företag med miljöfarlig verksamhet i Sverige.

Webbplatsen riktar sig i första hand till allmänheten. Siffrorna som visas hämtas från den miljörapport som varje företag ska lämna en gång per år till tillsynsmyndigheten. De flesta rapporterar sina uppgifter elektroniskt direkt på Svenska miljörapporteringsportalen. Därifrån överförs uppgifterna automatiskt till den nya webbplatsen. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Naurvårdsverket den 24 november 2009


Återvunnen jacka prisad
DAME Awards för ”Mest miljövänliga produkt” har i år tillfallit Henri Lloyd för deras jacka Blue Eco.

DAME Award har delats ut sedan 1991 och anses idag som den ledande internationella utmärkelsen som prisar marin utrustning och marina tillbehör

Den stora anledningen till att jackan tog hem förstapriset är antagligen att den dels är tillverkad i återvunnet material och dels går att återvinna när ägaren slitit ut den. Henri Lloyd samarbetar sedan en tid med det japanska företaget Teijin, experter på återvunnet material. Tillsammans med Teijin har Henri Lloyd skapat återvinningssystem Blu Eco Infinity Loop. Läs mer här.

Källa: Tidningen Sportfack den 24 november 2009

Utlysning: Främjande av biogas eller förnybara gaser
Senast den 19 januari ska ansökan om bidrag för biogas och andra förnybara gaser lämnas till Energimyndigheten.

Syftet med utlysningen är att främja energiteknik som är gynnsam ur ett klimatperspektiv men som ännu inte är kommersiellt konkurrenskraftig. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Energimyndigheten november 2009

ÅI i media
Återvinningsindustrierna har haft några olika debattartiklar, samt replik, införda den senaste tiden.

* "Återvinn mer – för klimatets skull"  av Annika Helker Lundström i tidningen Camino den 7 decemeber 2009.  Läs artikeln här.

" Därför vinner alla på att avfallsmonopolet avregleras" av Viveke Ihd i bl.a. Norrbottens-kuriren, Piteå-tidningen, Södertäljeposten och Borås tidning. Läs den här.

Replik av Lena Sommestad, Svensk Fjärrvärme och Weine Wiqvist, Avfall Sverige den 19 november på ÅI:s debattartikel "Ohållbart att kalkylera med avfallsimport". Läs repliken här och ÅI svarade med en slulig replik, läs den här.

Nytt inom lagstiftningen

- Den första januari 2010 avskaffas miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen för förorenade områden mm.

- Ändrade regler för avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter. Ändringen gäller skyldighet att föra ytterligare anteckningar som ska underlätta beräkningen av återvinningsmålen m.m. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2010. Läs mer här.

Källa: Regeringens hemsida den 19 november 2009

Välkommen till BIR:s monter i Köpenhamn
Återvinningsindustriernas internationella branschorganisation BIR, Bureau of International Recycling, inbjuder er att besöka monter 9 på Bright Green Exhibition.

BIR är en global återvinningsorganisation som representerar över 40 nationella organisationer och mer än 700 företag från 70 olika länder. Ett viktigt syfte är att visa på klimatfördelarna, CO2 reduktionen, vid materialåtervinning.

Fördelarna med materialåtervinnning, CO2 reduktionen, kan man läsa i "Report on the Environmental Benefits of Recycling". Läs rapporten här.


Återvinningsgalan 2009
Premiär för Swedish Recycling Award.

Många vinnare utsågs under galan. Stena Technoworld i Halmstad, Vivaldi AB, IL-Recycling Örebro,  Swede Craft AB och MacBat AB,  Myrorna, och männen bakom Sopoperan var några av dem som blev prisbelönade med Swedish Recycling Award. Läs mer och se på bilderna från festen här.

Källa: Tidningen Recycling den 8 december 2009

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.