.
Återvinningsindustrierna


2010-01-12

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
   


Senaste nytt om återvinning

  • Lagrådsremiss om tillfälligt undantag för LOU om Teckal-kriterierna uppfylls
  • ÅI söker ny Vd
  • ÅI i SVT Aktuellt om materialåtervinning
  • Replik: Klimatet tjänar visst på en avreglering!

Lagrådsremiss om tillfälligt undantag för LOU om Teckal-kriterierna uppfylls
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010. Eftersom de föreslagna bestämmelserna utgör en temporär lösning föreslås det samtidigt att de ska upphävas från och med visst datum, den 1 januari 2013.

I denna lagrådsremiss föreslås att nya bestämmelser införs i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, förkortad LOU, som innebär att statliga och kommunala myndigheter inte behöver tillämpa LOU när de anskaffar varor eller tjänster m.m. från en juridisk person (exempelvis ett aktiebolag, ett kommunalförbund eller en gemensam nämnd) som de innehar eller är medlemmar i. Detta gäller dock endast under förutsättning att två villkor är uppfyllda.

Dessa villkor motsvarar de s.k. kontroll- och verksamhetskriterierna (Teckal-kriterierna) som har slagits fast i EU-domstolens rättspraxis. Villkoren innebär dels att den upphand-lande myndigheten måste utöva en kontroll över den juridiska personen som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning, dels att den juridiska personen måste utföra huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de upphandlande myndigheter som innehar eller är medlem i den juridiska personen. Om dessa villkor är uppfyllda kommer avtalet mellan den upphandlande myndigheten och den juridiska personen inte att utgöra ett kontrakt i LOU:s mening. Anskaffningen anses då ske inom en och samma upphandlande myndighet. Någon upphandling enligt LOU behöver därmed inte ske. Läs mer här.

Källa: Finansdepartementet den 17 december 2009

ÅI söker ny Vd
Vår nuvarande Vd, Annika Helker Lundström, kommer att lämna sin tjänst för att gå vidare till nya uppgifter.

Vi söker därför till vår verksamhet med placeringsort Stockholm en Vd som med stort engagemang, diplomati och initiativförmåga ska företräda branschorganisationen och driva branschorganisationens uppgifter:

· att företräda medlemsföretagen,
· att skapa bra förutsättningar för medlemsföretagens verksamheter när lagar och regler formas,
· att vidareutveckla medlemsföretagens miljökompetens,
· att vara en mötesplats där branschen, andra företag, politiker, myndigheter, forskare m.fl. diskuterar frågor som rör återvinning.

Du har ett genuint intresse för miljö- och återvinningsfrågor med förståelse för näringslivets villkor och företagens behov av långsiktighet. Du är drivande och är lyhörd för medlemsföretagens behov och intressen. Du har också en förståelse för och kunskap om hur politiska beslut fattas.

Vill du veta mer om tjänsten är Du välkommen att kontakta Återvinningsindustriernas styrelseordförande Erik Åsbrink, mail erik.asbrink@telia.com

Din ansökan i tre exemplar skickar du till Återvinningsindustrierna, Box 5501, 114 85 Stockholm senast den 27 januari. Skriv ”VD-ansökan” på kuvertet!
Mer information om Återvinningsindustrierna finner du på vår hemsida www.recycling.se.

ÅI i SVT Aktuellt om materialåtervinning
Sopberget eldas upp och blir fjärrvärme - även sånt som kan återvinnas!

Den 7 januari 2010 var Viveke Ihd intervjuad i Aktuellt. Reportaget handlade om sopförbränning och ÅI uttalade sig om fördelarna med materialåtervinning. Efter 17 minuter påbörjas reportaget som pågår i ca 5 minuter. Se avsnittet här. 

Källa: Aktuellt den 7 januari 2010

Replik: Klimatet tjänar visst på en avreglering!
Viveke Ihd, ÅI, och Magnus Falk, Sveriges Åkeriföretag, svarade företrädare för Lunds kommunala renhållning.

"När hjälpte avreglering klimatet?", undrar företrädare för Lunds kommunala renhållning. Vi, Återvinningsindustrierna och Sveriges Åkeriföretag, anser att en avreglering ökar materialåtervinningen på förbränningens bekostnad, vilket gynnar klimatet helt i enligt med samstämmig forskning." Läs repliken här.

Källa: Miljöaktuellt den 23 december 2009

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.