.
Återvinningsindustrierna


2010-02-11

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
   


Senaste nytt om återvinning

  • Öka tillgången på biogas!
  • Plaståtervinningen har minskat!
  • Handboken "Återvinning av avfall i anläggningsarbeten" är klar
  • Jernkontoret ger ut en egen handbok för restprodukter
  • Stenas produktion i Älmhult sparar 450.000 ton i koldioxidutsläpp
  • Returpack vill höja återvinningen
  • En ny myndighet för havs- och vattenmiljö
  • Pengarna i Batterifonden ska delas ut
  • Seminarium om textilåtervinning
  • Hans Andersson Plastics AB har fått en ny vd

 

Öka tillgången på biogas!
Jakob Lagercrantz, Gröna Bilister och Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna, har idag en gemensam debattartikel om vikten av att låta aktörerna konkurrera om det hushållsliknande avfallet så att miljönyttan ökar.

I januari toppades miljöbilsförsäljningen för första gången någonsin av en biogasbil. Det är oerhört glädjande – biogas är det miljövänligaste fordonsbränslet på marknaden. Men det ställer också krav på myndigheterna att se till att det finns gas att tanka. Att inte längre bränna upp avfall som kan bli biogas är en viktig del i detta.

Storkök, restauranger och snabbmatskedjor har stora mängder organiskt avfall som lämpar sig väldigt väl för att göra biogas. Men i dagens lagstiftning klassas detta avfall som ”hushållsliknande” och omfattas av kommunalt monopol. Därmed hamnar det ofta i avfallsförbränningen, även om restaurangkedjan skulle vilja sälja avfallet till en biogasaktör och köpa tillbaks biogasen för sina fordon.

Genom att låta aktörerna konkurrera om det hushållsliknande avfallet kan miljönyttan ökas. Biogastillverkare, biodieselproducenter och lantbrukare som behöver biologisk avfall som komplement till deras egna biogasanläggningar kan kappas om att visa vem som gör störst nytta av avfallet till ett konkurrenskraftigt pris. Läs hela debattartikeln här.

Källa: I flera olika länstidningar och i Miljöaktuellt den 11 februari 2010Plaståtervinningen har minskat!
I rapporten från Naturvårdsverket framgår att 59 procent av de insamlade förpackningarna materialåtervanns och 22 procent energiutvanns.

Nästan alla förpackningsslag klarar de nationella målen.Undantaget är metall där materialåtervinningen ligger på 67 procent d.v.s. tre procentenheter under målet. Materialåtervinningen av glas ligger kvar på 94 procent. Målet ligger på 70 procent.

Materialutnyttjande av plast har minskat från 35 procent till 31 procent, målet är minst 30 procent materialutnyttjande. Materialutnyttjande av pappersförpackningar ligger på 74 procent. En ökning med en procentenhet jämfört med 2007. Målet är 65 procent. För träförpackningar rapporteras materialbolaget en 100-procentig återvinning även under 2008.  Samtliga uppgifter i rapporten är inlämnade av materialbolagen. Läs rapporten "Samla in, återvinn! Läs mer här.

Källa: Rapport från Naturvårdsverket


Handboken "Återvinning av avfall i anläggningsarbeten" är klar
I handboken 2010:1 ger Naturvårdsverkt en vägledning för att underlätta återvinningen av avfall i anläggningsarbeten på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt.

I handboken anger verket en nivå för när de anser att föroreningsrisken är mindre än ringa. Då behövs ingen anmälan till kommunen. Nivåerna anges som både halter i avfallet och utlakning från avfallet.

Naturvårdsverket förklarar även de principer och förutsättningar som legat till grund för nivåerna. De kan användas som stöd vid bedömningen om det till exempel finns andra ämnen i avfallet än de Naturvårdsverket tagit upp. Läs mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida

Jernkontoret ger ut en egen handbok för restprodukter
Handboken sprider kunskap och underlättar bedömningen av stålindustrins restprodukter.

– Genom en klok användning av branschens restprodukter kan vi ersätta jungfruliga material. Möjligheterna att bygga effektivare konstruktioner med t ex slagg än med konventionella ballastmaterial är stora, såväl vid anläggningsarbete som vid drift och underhåll, kommenterar Elisabeth Nilsson, vd för Jernkontoret.

– I november avrådde vi Naturvårdsverket från att publicera sin handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten och istället avvakta regeringens proposition om avfallsreglerna. Naturvårdsverket valde likväl att publicera Återvinning av avfall i anläggningsarbeten.Handbok 2010:1. Men den kommer inte att vara tillämplig för de flesta av stålindustrins restprodukter, eftersom de är biprodukter, avslutar Elisabeth Nilsson. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Jernkontoret den 27 januari 2010.

Stenas produktion i Älmhult sparar 450.000 ton koldioxidutsläpp
Under senaste året sparade Stena Aluminium 450.000 ton koldioxid. Det är lika mycket som om alla älmhultsbor tog flyget tur och retur till Thailand varannan vecka. Året runt.

Återvinning av aluminium sparar stora mängder miljöskadliga koldioxidutsläpp. Den gör det också möjligt att hushålla bättre med begränsade naturresurser. Om Stena Aluminiums volymer istället hade ersatts med nyproducerat aluminium av bauxit skulle koldioxidutsläppen öka med 450.000 ton vid användning av av fossila energikällor.

Källa: Stenas hemsida den 26 januari 2010. 

Returpack vill öka återvinningen
Den 15 september höjs  panten på aluminium- och stålburkar från 50 öre till 1 krona.

Att höja panten är en del i den storsatsning Returpack i år inleder för att ytterligare öka återvinningen på burkar och PET-flaskor.

Sverige är ett av de bästa länderna i världen när det kommer till pantning. I snitt återvinns nästan nio av tio burkar och PET-flaskor. Miljövinsterna när det gäller återvinning av aluminium och PET-material är stora och därför tar Returpack nu extra krafttag för att öka återvinningen ytterligare. Utöver höjd pant på burkar förbättras tillgängligheten för konsumenterna, både för de som konsumerar sin dryck utomhus och för de som pantar stora mängder. Returpack kommer att testa flera olika lösningar tillsammans med olika samarbetspartners för att nå bästa resultat. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Returpack den 10 februari 2010

En ny myndighet för havs- och vatten-
miljö
En miljömyndighet för havs- och vattenmiljöfrågor föreslås ta över flertalet av Fiskeriverkets uppgifter, liksom den verksamhet som Naturvårdsverket har inom området hav och vatten.

Den nya myndigheten ska också samordna länsstyrelsernas regionala arbete med vattenförvaltning och olika EU-direktiv inom området. Marie Hafström,  som har varit särskild utredare, har överlämnat betänkandet "En myndighet för havs- och vattenmiljö" till miljöminister Andreas Carlgren. Läs mer här.

Källa: Miljödepartementets hemsida den 4 februari 2010

Pengarna i Batterifonden ska delas ut
Det finns ungefär 773 miljoner kronor i Batterifonden. Pengarna föreslås gå bl.a. till forskning, information. återvinning och slutförvar.

Naturvårdsverket föreslår att 180 miljoner används för forskning och de föreslår en särsklid forskningskommitté för att välja ut och fördela pengarna.

Vidare föreslår de att 120 miljoner går till fortsatt arbete med information om batterier. Ungefär hälften av pengarna har hela tiden gått till insamling och återvinning. Naturvårdsverket föreslår förslag är att fortsätta på samma sätt och det blir 404 miljoner.

Sammanlagt föreslås att 69 miljoner ska fördelas mellan slutförvar av kvicksilver, exporterade batterier och administration av pengarna. För batterier som exporteras ska miljöavgiften betalas tillbaka. Därför måste det reserveras pengar för att kunna göra det även under en övergångsperiod. Läs mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida den 2 februari 2010Seminarium om textilåtervinning
Den 30 mars anordnas ett kostadsfritt seminarium där Återvinningsindustrierna är en av flera samarbetspartners.

The Sustainable Fashion Academy bjuder in till Industry Innovation Session. Målgruppen är företag och organisationer inom mode-, textil- eller skobranschen med ett aktivt miljöarbete.

Seminariumet sker även i samarbet Svensk Handel Stil, Antonia Axelson Johnsons stiftelse för miljö och utveckling, Myrorna och Ideell  second hand.

Utöver centrala svenska aktörer inom mode-, textil- och återanvändning- och återvinningsbranscherna får ni nöjet att träffa  Nicholas Morley, Director of Sustainability Innovation, Oakdenehollins. Nicholas är huvudförfattare till en nyligen publicerad rapport som kartlägger den brittiska textilindustrins återanvändning och återvinning samt Dr. Dorothy Maxwell, Director of The Sustainable Clothing Roadmap, Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA).

Inbjudan med fullständigt program kommer inom kort. Boka onsdagen den 30 mars, 13.00 - 17-15, i centrala Stockholm. Mer information kommer senare. 

Hans Andersson Plastics AB har fått ny vd

Peter Grimshorn har utsetts till ny vd för Hans Andersson Plastics AB och tillträdde platsen den 1 januari 2010. Läs mer här.

Källa: Hans Anderssons Recylings hemsida den 21 januari 2010

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.