.
Återvinningsindustrierna


2010-04-30

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
   


Senaste nytt om återvinning

  • Fem nya domstolar föreslås
  • Nya rättsmedel på upphandlingsområdet
  • Energigas Sverige - ny branschorganisation
  • Statistiken från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen för 2009
  • Electrolux lyfts fram i grön designbok
  • Andelen miljöteknik i den svenska exporten ökar
  • Kansliet önskar trevlig Valborg!

Fem nya domstolar föreslås
De nya domstolarna ska benämnas mark- och miljödomstolar. Enligt regeringens bedömning bör de nya mark- och miljödomstolarna vara belägna på de orter där de nuvarande miljödomstolarna ligger.

Miljömålen, målen enligt plan- och bygglagen och fastighetsmålen har sinsemellan många likheter. Till de nya domstolarna ska föras de mål som enligt nuvarande ordning handläggs i miljödomstol, huvuddelen av de mål enligt plan- och bygglagen som enligt nuvarande ordning handläggs i förvaltningsrätt och hos regeringen samt huvuddelen av de mål som enligt nuvarande ordning handläggs i fastighetsdomstol. De mål som handläggs i mark- och miljödomstolarna ska överklagas till den nuvarande Miljööverdomstolen. Till följd av reformen föreslås den domstolen byta namn till Mark- och miljööverdomstolen. Ändringarna förslås träda ikraft den 2 maj 2011. Läs mer här.

Källa: Regeringens hemsida. proposition 2009/10:215, 21 april 2010


Nya rättsmedel på upphandlingsområdet
I propositionen föreslås både mer kännbara påföljder när regelverket inte följs samt förenklingar i systemet och ett nytt upphandlingsförfarande.

- Det är stora värden som upphandlas i Sverige och EU varje år, uppskattningsvis 500 miljarder kronor i Sverige och över 2100 miljarder euro över tröskelvärdena i EU. Det gör att regelverket kring upphandlingarna är ytterst viktigt för att skapa högsta möjliga värde och välfärd för våra skattepengar och för att säkerställa att det råder rättvisa spelregler mellan företag, såväl stora som små, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

För att skapa goda förutsättningar för konkurrens, ett effektivt resursutnyttjande och förmånliga inköpsvillkor för den offentliga sektorn föreslår regeringen ändringar i LOU (lagen om offentlig upphandling, 2007:1091) och LUF (lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, 2007:1092).

Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 juli 2010. Läs hela propositionen här. Läs mer här.

Källa: Finansdepartementet, proposition 2009/10:180, den 14 april 2010

Energigas Sverige - ny branschorganisation
Den 15 april gick Gasföreningen och Biogasföreningen samman med det nya namnet Energigas Sverige.

Energigas Sverige är branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas och verkar för att Sverige genom en säker, miljömedveten och effektiv gasanvändning får en hållbar och långsiktig energipolitik.

– Ett gott samboskap har nu resulterat i ett äktenskap. Det känns jätteroligt att arbeta för en ny och större organisation för alla energigaserna i Sverige. Biogasen har stor potential att öka och nu kan vi med en gemensam röst tala om de förutsättningar som krävs för att detta ska ske, säger Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Energigas Sverige den 15 april 2010


Statistiken från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen för 2009
Resultatet är något lägre än för 2008.

Plastförpackningar
Totalt fanns 164 350 ton plastförpackningar på marknaden.
44 433 ton = 27,0 % materialutnyttjades.
6 227 ton = 3,8 % energiutvanns.
Total återvinningsgrad 30,8 %.
Regeringens återvinningsmål: Totalt 70 %, varav 30 % materialutnyttjande.

Pappersförpackningar - förpackningar av papp, papper, kartong och wellpapp
Totalt fanns 646 709 ton pappersförpackningar på marknaden.
479 702 ton = 74,2 % materialutnyttjades.
Regeringens återvinningsmål: Totalt 65 % materialutnyttjande.

Metallförpackningar
Totalt fanns 45 838 ton metallförpackningar på marknaden.
33 398 ton = 72,9 % materialutnyttjades.
Regeringens återvinningsmål: Totalt 70 % materialutnyttjande.

Glasförpackningar
Totalt fanns 197 000 ton glasförpackningar på marknaden.
177 300 ton = 90 % materialutnyttjades.
Regeringens återvinningsmål: 70 % materialutnyttjande.

Tidningar
Totalt fanns 460 000 ton tidningar på marknaden.
420 000 ton = 91 % insamlingsgrad (varav 100 % materialåtervinning).
Regeringens återvinningsmål: 75 % insamlingsgrad.

På FTI:s hemsida kan man bl.a. läsa kommentarer till siffrorna, läs mer här.

Källa: FTI:s hemsida 12 april 2010 


Electrolux lyfts fram i grön designbok 
Electrolux satsning på miljöprofilerade produkter uppmärksammas av det tyska bokförlaget Taschen.
 

I boken “Produktdesign i hållbarhetens tid” lyfter man fram över 180 stycken innovativa designprojekt från över tjugo länder. Tre Electroluxprodukter finns med; dammsugaren Ultrasilencer Green, som tillverkas av 55 procent återvunnen plast, kylskåpet FreshFrostFree som förlänger matens hållbarhet samt den energieffektiva diskmaskinen RealLife. “För oss var det självklart att Electrolux skulle vara med. Electrolux erbjuder inte bara miljövänliga produkter, de visar också sitt engagemang för miljön genom att ha ett team som arbetar med hållbarhetsfrågor”, säger Julius Wiedemann, redaktör på Taschen, enligt Webfinanser. Läs mer om produkterna här.

Källa: Taschens hemsida

Andelen miljöteknik i den svenska exporten ökar
De tre senaste åren har svensk miljöteknikexport ökat mer än för övrig industri. Under 2009 års lågkonjunktur föll den totala svenska varuexporten med 16 procent. Miljöteknikexporten däremot föll bara med 8 procent visar färska siffror som Swentec, Sveriges miljöteknikråd, tagit fram i samarbete med SCB, Statistiska centralbyrån.

Under de tre senaste åren har exporten av miljöteknik ökat mer än övrig svensk export. I fjol var andelen 3,2 procent, jämfört med 2,8 procent under året innan och en till två procent dessförinnan.

Varuexporten av miljöteknik till Kina ökade med 52 % mellan 2008 och 2009. Från 1 463 miljoner SEK till 2 219 miljoner SEK. Det innebär att Kina har seglat upp från nionde till andra plats när det gäller miljöteknik i varuexporten enligt utrikeshandelsregistret. Klart störst är fortfarande Tyskland. Av Sveriges 15 största mottagarländer så är Kina också det enda land där den totala varuexporten ökade under 2009. Totalt visar Kina en ökning på nästan 21 procent. Inom miljöteknikexporten uppvisar också Italien och Nederländerna en ökning.Läs mer här. 

Källa: Swentecs hemsida den 30 mars 2010

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.