.
Återvinningsindustrierna


2010-05-28

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Bild
Britt Sahleström har ordet
Återvinning och resurshushållning måste få ökad betydelse

Klimatfrågan har varit så mycket i fokus de senaste åren att resursanvändningen kommit i bakvattnet. Ändå är återvinning och en effektiv resursanvändning nyckeln till att framgångsrikt kunna lösa både klimatproblemet och säkra att jordens resurser räcker till alla när befolkningen ökar.

Regeringens satsning på Ekoeffektiv ekonomi under ordförandeskapsåret och inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn var ett viktigt steg framåt. De många goda svenska exemplen som lyftes fram handlade om hur man affärsmässigt kan minska utsläppen av växthusgaser och effektivisera energianvändningen.

Läs hela krönikan här.

 


Senaste nytt om återvinning

  • Polis och åklagare tar krafttag mot miljöbrott
  • Regelbördan för Sveriges företag fortsätter att minska
  • Nya sanktioner för avfallstransporter
  • Europas modernaste anläggning för plaståtervinning är invigd
  • Mycket om avfall på Ragn-Sells nya webbplats
  • Kuusakoski satsar i Karlstad
  • Stena utvecklar metod för energiåtervinning av avfall från skrotåtervinning
  • Återvunnen rakt igenom

Polis och åklagare tar krafttag mot miljöbrott
Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen har tagit fram en gemensam strategi för att bättre bekämpa miljöbrott.

Den mer allvarliga och ibland gränsöverskridande miljöbrottsligheten genererar mycket pengar. Det handlar till exempel om avfallshantering och citesbrott, alltså handel med utrotningshotade djur och växter, säger chefsåklagare Mats Palm vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

- Att upptäcka och utreda miljöbrott kräver speciella kunskaper och är tidskrävande. Vi behöver förbättra våra kunskaper och arbetsmetoder när det gäller att bekämpa framför allt den grövre miljöbrottsligheten, säger Henrik Forssblad poliskommissarie på Rikspolisstyrelsen.

Strategin innehåller åtgärder som syftar till att öka upptäcktsrisken för dem som begår miljöbrott, att effektivisera samverkan med tillsynsmyndigheterna, att höja kunskapen om miljöbrott inom rättsväsendet och att stärka arbetet mot gränsöverskridande miljöbrottslighet. Bland annat ska polisens underrättelseverksamhet om miljöbrott förbättras, Åklagarmyndigheten avser att inrätta en särskild miljöåklagarberedskap och en handlingsplan för gränsöverskridande miljöbrottslighet ska tas fram. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Rikspolisstyrelsen 14 maj 2010

Regelbördan för Sveriges företag fortsätter att minska
Regeringen har lämnat över en slutredovisning av regelförenklingsarbetet till riksdagen som visar att den positiva trenden med minskad regelbörda har förstärkts under det senaste året.

Regelförenklingsarbetet omfattar totalt över 1 150 åtgärder.

Det förenklingsarbete som regeringen bedrivit under denna mandatperiod har tydligt placerat Sverige som ett av de ledande länderna i Europa på området; Sverige är 1 av 7 länder inom EU som har genomfört fullständiga mätningar av företagens administrativa kostnader. Vid sidan av Sverige har endast tre länder inom EU inrättat ett regelråd. Genom det svenska ordförandeskapet hösten 2009 har Sverige inte bara drivit på utvecklingen, utan också kunnat inleda en diskussion kring det framtida förenklingsarbetet inom EU. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Näringsdepartementet 28 maj 2010

Nya sanktioner för avfallstransporter
Ändringarna innebär att ett antal överträdelser av EU-förordningen om avfallstransporter förenas med miljösanktionsavgift.

Det rör sig om rapporteringskrav och andra krav kopplade till den dokumentation som krävs för gränsöverskridande avfallstransporter i enlighet med EU-förordningen.

Bakgrunden är att EU-förordningen om transport av avfall innehåller en lång rad olika bestämmelser kopplade till gränsöverskridande transporter. Det rör sig om överträdelser av mer administrativ karaktär kopplade till krav på exempelvis medförande och bevarande av transportdokument samt rapportering. För att kontrollen över de farliga avfallstransporterna ska fungera är det viktigt att dessa krav uppfylls. Läs mer här.

Källa: Miljödepartementet 6 maj 2010

Europas modernaste anläggning för plaståtervinning är invigd
Nu står Europas modernaste anläggning på samma plats där det för mindre än ett år sedan bara fanns aska kvar. Riktlinjerna för återuppbyggnaden påbörjades redan samma kväll som branden utbröt.

- Med ett stort engagemang från våra kunder, kommunala instanser, försäkringsbolag, leverantörer och personal är Swerec nu åter skandinaviens ledande företag inom plaståtervinning och vår position på marknaden stärks kontinuerligt säger Jörgen Sabel, VD på Swerec AB. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Swerec den 7 maj 2010

Mycket om avfall på Ragn-Sells nya webbplats
På Ragn-Sells nya webbplats finns allt om avfall, hur det ska hanteras och vad som händer med det i slutändan. Helt enkelt den självklara platsen för den som vill veta något om avfall och kretslopp.

På den moderna webbplatsen har miljöchefen Christina Lindbäck fått en egen lbogg, där hon främst tänker skriva om miljöaspekten på återvinning.
- Jag är glad över att få möjlighet att på det här sättet dela med mig av allt som händer på miljöområdet när det gäller avfall och återvinning, säger miljöchef
Christina Lindbäck. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Ragn-Sells den 12 maj 2010.

Kuusakoski satsar i Karlstad
Kuusakoski Sverige AB går in som största delägare i Swedecraft AB i Karlstad.

Swedecraft är en av Europas modernaste återvinningsanläggningar för hantering och demontering av utrangerad elkraftteknisk utrustning med olja och PCB samt traditionellt järn- och metallskrot.

Detta är verkligen något som kommer stärka hela vår framtida verksamhet säger en mycket nöjd VD Jeff Nilsson som även är skapare till företaget. Nu får vi tillgång till hela Kuusakoskis stora kompetens på både teknik- och marknadssidan vilket krävs för att kunna utveckla företaget ytterligare i framtiden. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Kuusakoski den 5 maj 2010

Stena utvecklar metod för energiåtervinning av avfall från skrotåtervinning
Under årtionden har restmaterial som bilinredningar och skumplast lagts på deponi i brist på bra alternativ. Nu utvecklas en metod för att energiåtervinna avfallet istället.


På europeiska fragmenteringsanläggningar återvinns varje år miljontals ton av exempelvis skrotbilar och annat skrot från samhället. Brännbara restprodukter som bilinteriörer, gummi, vissa plaster med mera har emellertid lagts på deponi i många år. Anledningen är att en stor inblandning av vissa metaller och halogener kan orsaka driftsstörningar i kraft- och värmeverk när restmaterialen energiåtervinns.

– Med en väl avvägd blandning av restmaterial, så kallad fluff, hushållsavfall och rötslam kan man öka andelen fluff i bränslemixen och undvika skadliga beläggningar och korrosion i förbränningspannan. Det är ett viktigt framsteg då lösningen minimerar risken för driftstopp, säger Marianne Gyllenhammar. 

– Om dessa restmaterial energiåtervinns räcker det till uppvärmning av 400.000 småhus varje år. Detta löser också en avfallsknut som uppfyller EUs direktiv att organiskt material inte får läggas på deponi.

Projektet genomfördes i nätverket Waste Refinery där Stena Metall var projektledare.Framgångarna har gett internationellt eko i Europa och Asien och projektet kommer att presenteras vid olika internationella konferenser framöver. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Stena Metall den 17 maj 2010

Återvunnen rakt igenom
I höst kommer Polarn O. Pyrets första funktionskollektion med lager-på-lager kläder tillverkade i 100 procent återvunnet material från PET-plast.

Kollektionen innehåller underställ i polyester och fleece samt vindfleecejacka och -overall. Det innebär att Polarn O. Pyrets populära lager-på-lager princip nu finns i ett ECO-alternativ.

-Våra kunder efterfrågar fler ekologiska och miljömärkta kläder i vårt sortiment och vi lyssnar givetvis på dem. 80 % av våra kunder har köpt ekologiska kläder hos oss och 96 % vill köpa mer. Det som är viktigt för oss är att vi inte sänker våra kvalitetskrav. Alla våra kläder ska hålla för både väder och lek oavsett hur de är framställda” säger Mona El-Zein Modén, Marknadschef på Polarn O. Pyret. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Polaren O. Pyret den 11 maj 2010

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.