.
Återvinningsindustrierna


2010-07-02

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
   


Senaste nytt om återvinning

  • Vilken produkt med återvunnen råvara vinner Inspiratiosnpriset 2010?
  • Avfall i nytt fokus - från teknik till styrmedel
  • Miljöpris stärker Stenas återvinningsforskning i Halmstad
  • Regeringen skjuter på förordningsändringarna om bl.a. frival
  • Yttrande över tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter
  • Nytt från branschen
  • Mera nytt från branschen
  • Recycling Cup i golf

Vilken produkt med återvunnen råvara vinner Inspiratiosnpriset 2010?
Nominera din kandidat senast den 1 oktober 2010.

Inspirationspriset instiftades av Återvinningsindustrierna 2006 och delas ut till företag för nyskapande, kreativa och användbara grepp vid produktutveckling med återvunnen råvara som bas.

Följande bör ingå i nomineringen:

- Företag
- Kort beskrivning av produkten
- Kort beskrivning av produktutvecklingen
- Andelen återvunnen råvara
- Jungfrulig råvara som ersatts
- Nyskapande” i produktutvecklingen/produkten
- Bedömd minskad resurs- och klimatpåverkan
- Nominerad av, samt E-post

Ni skickar nomineringen till kansli@recycling.se

"Avfall i nytt fokus - från teknik till styrmedel"
Konferensen hålls den 22-23 september 2010 i Borås. Bakom konferensen står de två just nu största svenska forskningsatsningarna inom avfall - Hållbar Avfallshantering och Waste Refinery.

Konferensens sker i samarbete med Återvinningsindustrierna och Avfall Sverige med stöd från Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Två nya rapporter har nyligen publicerats i projektet:
"Model for future waste generation" Resultaten ingår i Hållbar Avfallshanterings uppskattning av Sveriges framtida avfallsmängder. Ladda ned den här.

"Framtida avfall och ekonomiska styrmedel" (Analysing future solid waste generation - soft linking a model for waste management with a CGE- model for Sweden). Rapporten redovisas resultat från delprojektet Ekonomisk modellering och analys av styrmedel. Ladda ner den här.

Om man anmäler sig till konferensen före den 5 juli så betalar man den lägre deltagaravgiften. Läs mer hur man anmäler sig här.

Källa: Hållbar Avfallshantering

Miljöpris stärker Stenas återvinningsforskning i Halmstad
Stena har tilldelats ett miljöpris på 250.000 norska kronor från Elretur för att minimera avfallet efter bearbetning av elektronikavfall.

– Med priset kan vi satsa ännu hårdare på vårt forskningsnav i Halmstad och utveckla marknadens bästa lösningar på återvinning av elektronik, säger Snorre Kolseth, chef för forskning och utveckling inom elektronikåtervinning i Stena Metallkoncernen.

En stor del av Stenas forskning om elektronikåtervinning sker på anläggningen i Halmstad, där stora mängder elektronik från Sverige, Norge och andra länder slutbehandlas. Under de senaste åren har flera milstolpar uppnåtts, bland annat unik teknik för att separera bromerad och icke-bromerad plast från varandra. Det gör det möjligt att separera och återvinna stora mängder plast från kasserade datorer, bildskärmar och TV-apparater. Läs mer här.


Källa: Pressmeddelande från Stena den 7 juni 2010

Regeringen skjuter på förordningsändringarna om bl.a. frival
Avfallspropositionen kommer att beslutas efter valet och då ska samtliga  ändringar i avfallsförordningen ingå.

Efter samtal med Miljödepartementet:
Regeringen har bestämt att de ska skjuta på förordningsändringarna om frivalet och avfallstransporterna och istället ta alla förändringar i ett gemensamt sammanhang i avfallspropositionen. Propositionen ska läggas under hösten eftersom avfallsdirektivet ska vara implementerad i svensk lagstiftning och vara klart i december 2010.

Källa: Samtal med Miljödepartementet den 1 juni 2010

Yttrande över tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter
ÅI har svarat på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om tillsyn av gränsöverskridande transporter.

Vi välkomnar rapporten och vill samtidigt påpeka vikten av att myndigheterna i sin tillsyn inte sprider informationen om specifika avfallstransporter på offentliga web-platser. Tillsynen är en viktig åtgärd för att skilja på seriösa och oseriösa avfallstransportörer och vi är positiva till alla förslag i rapporten som medför en ökad tillsyn.  

De av våra medlemmar som är aktörer på marknaden kan medverka till en ännu bättre tillsynsvägledning och vill därför ha möjlighet att delta i några av de utbildningar som anordnas av Naturvårdsverket för att få möjlighet att belysa de viktigaste frågorna som tillsynsmyndigheten ska fokusera på. Vidare saknar vi en plan för information och utbildning till marknadens aktörer/ exportörer, för att undvika olagliga transporter som sker av rena misstag/feltolkningar av bestämmelserna.

Läs remissvaret här.

Källa: Återvinningsindustriernas hemsida

Nytt från branschen
Ny VD för Hans Andersson Metal AB

Jonas Wäneskog blir ny VD för Hans Andersson Metal AB och tillträder tjänsten den 6 september 2010. 
- Jag tycker det ska bli fantastiskt spännande att anta utmaningen att utveckla Hans Anderssons verksamhet i Mälardalsregionen, säger Jonas Wäneskog. Min filosofi är att det inte finns några genvägar till framgång. Jag ser fram emot att arbeta med ett skönt gäng som gillar utmaningar och att ha kul på vägen.

Källa: Pressmeddelande från Hans Andersson Metal den 11 juni 2010

Mera nytt från branschen
Ragn-Sells köper Selectiva

Det lokala återvinningsföretaget Selectiva i Jönköping köps upp av Ragn-Sells. Samtliga omkring 10 anställda övergår i Ragn-Sells tjänst och kommer som hittills att arbeta med avfallshantering och återvinning i Jönköpingsregionen. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Ragn-Sells den 19 maj 2010

Recycling Cup i golf
Välkommen den 25 augusti på Ombergs GK.

Dagen börjar med frukost kl. 9.00 och avslutas med middag på kvällen. Sista anmälningsdag är den 11 augusti. Ni kan läsa mer och hur ni anmäler er här.

Så välkomna!

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.