.
Återvinningsindustrierna


2010-10-19

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
   


Senaste nytt om återvinning

  • Glöm inte att anmäla dig till Återvinningsdagen
  • Debatt: Upphandla avfallshanteringen nu!
  • Sopupphandling - utan undantag
  • Regeländring för gipsavfall efter EU-kritik
  • Åsa-Britt Karlsson fortsätter som statssekreterare hos Miljödepartementet
  • Sverige driver på i EU för mer omfattande åtgärder mot kvicksilver
  • Vägledning för hantering och tillsyn av bygg- och rivningsavfall
  • Kuusakoski Recycling expanderar
  • Stena lanserar unik process för återvinning av LCD-skärmar

Glöm inte att anmäla dig till Återvinningsdagen
Sista anmälningsdag är den 22 oktober.

Återvinningsdagen den 8 november kl.13.00 i Näringslivets hus, Stockholm. Dubbelt vunnet med återvunnet - samarbete för mer återvunna produkter.

Framtidens främsta råvara är återvunnen. Resurshushållning genom hela kretsloppet från design, produktion med återvunnen råvara och återvinning till nya produkter står allt mer i fokus. Återvinningsdagen 2010 lyfter fram hur viktigt att det är att vi går från ord till handling och ökar marknaden för återvunna råvaror. Läs mer om programmet och hur du anmäler dig här.

Varmt välkomna!

Debatt: Upphandla avfallshanteringen nu!
Erik Åsbrink, ordförande, och Britt Sahleström, vd, i ÅI har skrivit debattartiklar som varit införda i Göteborgsposten och Miljöaktuellt

Debattartiklarna uppmanar ny- och omvalda politiker att säga ja till: sänkta kostnader, ökad råvaruutvinning ur avfallet, utvecklat företagande och nya jobb. Genom att upphandla avfallshanteringen kan kommunerna ställa miljökrav som utvecklar ny teknik för återvinning och samtidigt skapar möjlighet till exportlösningar. Enligt Teckalkriterierna, som trädde i kraft 15 juli i år, får kommunerna endast i undantagsfall direktupphandla från egna bolag.

Råvarutillgång och återvunnen råvara blir allt viktigare för svensk industri. Återvinningsindustrierna vill bidra till svensk konkurrenskraft med återvunna råvaror och tror på ett ökat samarbete med kommunerna för att nå dit. Då krävs också att kommunerna inbjuder till samarbete genom att upphandla avfallsbehandlingen. Läs debattartikeln i Göteborgsposten här och i Miljöaktuellt här.

Avfall Sverige skrev en replik "Återvinningsindustrierna överreagerar" som ni kan läsa här.

Källa: Göteborgsposten den 7 oktober och Miljöaktuellt den 5 och 11 oktober.

Sopupphandling - utan undantag
Återvinningsindustriernas ordförande Erik Åsbrink uppmanar landets kommuner att upphandla avfallshanteringen. Han menar att kommunerna inte kan luta sig mot de undantagsregler som infördes i somras.

Statliga myndigheter, kommuner och landsting behöver under vissa förutsättningar inte tillämpa lagen om offentlig upphandling.

– Knappast något avfallsbolag i Sverige uppfyller dessa krav, säger Erik Åsbrink, ordförande i Återvinningsindustrierna, som menar att bolagen är alltför självständiga gentemot kommunerna samtidigt som de samverkar med en lång rad andra aktörer. Ni kan läsa intervjun här.

Källa: Intervju i "Upphandling 24" den 14 oktober 2010

Regeländring för gipsavfall efter EU-kritik
Det svenska regelverket kring deponering av gipsavfall är oklar och kommer att ändras efter kritik från EU-kommissionen.

I korthet finns en risk att Naturvårdsverkets allmänna råd till 26 § i deponiförordningen kan misstolkas och att den därför ska tas bort, dvs. Naturvårdsverkets allmänna råd som avser 26 § i föreskriften upphävs. Arbetet med att genomföra detta påbörjas omedelbart och planeras vara avslutat i januari 2011. Naturvårdsverket kommer att informera tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer om att 26 § i föreskriften ska tolkas som att allt gipsavfall är att se som gipsbaserat avfall. 

Genom dessa åtgärder blir det tydligt för de som tillämpar bestämmelserna och utövar tillsyn att gipsavfall inte får blandas med organiskt avfall i högre utsträckning än som anges i beslutet, dvs. att de gränsvärden för TOC och DOC som anges i 26 § i föreskriften alltid ska tillämpas för gipsavfall.

Sverige har därigenom vidtagit de åtgärder som krävs för att tydliggöra att gipsbaserat avfall ska deponeras skilt från organiskt avfall.

Källa: Skrivelse från Miljödepartementet den 6 oktober 2010

Åsa-Britt Karlsson fortsätter som statssekreterare i Miljödepartementet
Miljödepartementet kommer från och med nu att vara organiserat så att det finns en statssekreterare.

- Det finns rader av viktiga miljöfrågor som vi ska arbeta vidare med, som klimatet, havsmiljön och den biologiska mångfalden. Vi satsar nu också extra på att främja en giftfri vardag, genom att ta fram en nationell handlingsplan för att fasa ut skadliga kemikalier. Jag ser fram mot att arbeta vidare med alla miljöfrågor, säger Åsa-Britt Karlsson. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Miljödepartementet den 11 oktober 2010

Sverige driver på i EU för mer omfattande åtgärder mot kvicksilver
Sverige kräver att EU vidtar ytterligare åtgärder mot kvicksilveranvändning.

Miljöminister Andreas Carlgren lyfte frågan vid miljöministrarnas rådsmöte i Luxemburg på torsdagen. Det pågår en översyn av EU:s kvicksilverstrategi och Kommissionen ska komma med ett meddelande före årets slut.
 
- I Sverige har vi förbjudit kvicksilver och nu behövs EU:s ledarskap i de förhandlingar om en global kvicksilverkonvention som startade i Stockholm i juni. Den översyn av EU:s kvicksilverstrategi som nu görs av Kommissionen måste leda till ytterligare åtgärder, säger Andreas Carlgren. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Miljödepartementet den 15 oktober 2010

Vägledning för hantering och tillsyn av bygg- och rivningsavfall
Cirka 3,3 miljoner ton bygg- och rivningsavfall togs omhand 2008. Tio procent av detta var farligt avfall.

Vägledningen från Naturvårdsverket besvarar bland annat frågor om hur bygg- och rivningsavfallet ska sorteras, vilken lagstiftning som gäller, vilket ansvar byggherren/fastighetsägaren har, tillsynsmyndighetens ansvar, hur man genomför ett tillsynsprojekt om bygg- och rivningsavfall och hur en rivningsanmälan ska handläggas. Läs mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida

Kuusakoski Recycling expanderar
Kuusakoski Recycling har gått in som majoritetsägare i B.R.A-Koncernen (Borrkompaniet, R.Å.D och ABVAC) och är därmed en ny stark aktör i rivningsbranschen.

- Köpet betyder att ett av våra mål för 2010 – att växa inom rivningsbranschen i södra Sverige - har uppfyllts och därmed är vi en ny stor aktör i Sverige inom rivningar och erbjuder en komplett tjänst, säger Ingrid Näsström, VD Kuusakoski Recycling. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Kuusakoski den 14 oktober 2010

Stena lanserar unik process för återvinning av LCD-skärmar
Fram till år 2015 beräknas EUs återvinningsbehov av plattskärmar mångdubblas till hisnande 750.000 ton per år. Stena Metallkoncernen lanserar nu en sluten process för hantering av LCD-skärmar.

– Återvinningsgraden är hög och det finns stora miljövinster. Dessutom tar vi bort all manuell demontering, säger Staffan Johansson, VD för GRIAG Glasrecycling som ingår i Stena Metallkoncernen.

Enbart under 2008 såldes över 100 miljoner plattskärmar i Europa. TV-apparater, datorskärmar, bärbara datorer med LCD-, LED- eller plasma-teknik har snabbt fått en plats i europeiska hem. Men det finns ont om återvinningsprocesser som är både effektiva, miljöriktiga och minskar riskerna för exponering av kvicksilver för demonterare av kasserade skärmar. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Stena den 22 september 2010

 
Ansvarig utgivare: Viveke Ihd

 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.