.
Återvinningsindustrierna


2010-12-23

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Bild
ÅI:s önskelista
Hög tid att skriva årets önskelista till tomten, och även vi på ÅI har en sådan.

Överst står beslut om Frivalet, dvs att allt avfall från verksamheter är verksamhetsavfall. Ingen skall längre behöva fundera på vad ”därmed jämförligt hushållsavfall” är.

Uttrycket kan avskaffas. Tänk vad mycket enklare och bekvämare det blir för alla företag om de själva får bestämma över allt avfall och teckna avtal med de entreprenörer som de tycker har de bästa lösningarna. Beslut förväntas inom kort och vi håller tummarna. Ni kan läsa hela vår önskelista här.

God Jul önskar Britt och Vick

 


Senaste nytt om återvinning

  • 10 argument för frival - ny rapport från ÅI
  • Yttrande över Innovationsupphandlingen
  • Uddevalla kommun bröt mot LOU
  • Svenska konsumenter påverkar miljön i andra länder
  • Återvinningsgalan Swedish Recycling Award 2010 avgjord
  • Stenas lösning för 62 apotek ger säker hantering av hushållens överblivna läkemedel
  • Nytt inom lagstiftningen/Allmänna råd
  • ÅI i media
  • Nytt från branschen

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar kansliet!

 

 

10 argument för frival - ny rapport från ÅI
Återvinningsindustrierna har i en rapport sammanställt de tio viktigaste argumenten för att Sverige ska införa frival.

Rapporten heter " 10 argument för införandet av frival för
verksamhetsavfall som är jämförligt med hushållsavfall" och ni kan läsa den här.

Yttrande över Innovationsupphandlingen 
ÅI har svarat på remissen Innovationsupphandlingsutredningens betänkande Innovationsupphandling  SOU 2010: 56.

Läs ÅI:s yttrande här.

Uddevalla kommun bröt mot LOU
När Uddevalla kommun i likhet med många andra svenska kommuner valde att lämna över ansvaret för sin avfallshantering till det helägda bolaget Uddevalla Energi bröt man mot bestämmelserna i lagen om offentligt upphandling.

Förvaltningsrätten konstaterar att Uddevalla kommun tilldelat Uddevalla Energi ett tjänstekontrakt genom direktkupphandling och att kommunen nu måste göra en korrekt upphandling av sin avfallshantering.

Det intressanta med domen är att den nekar kommunen att göra undantag från upphandling på grund av ensamrätt enligt 1 kap. 7 § LOU och undantag från upphandling på grund av tjänstekoncession. Pär Cronhult, chefsjurist vid Konkurrenskommissionen som har drivit den juridiska processen är nöjd med rättens beslut.

Förvaltningsrätten i Göteborg har avkunnat domen i målet som heter 16577-10 E

Svenska konsumenter påverkar miljön i andra länder.
Detta framgår av en rapport från Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.

En stor del av det vatten som förbrukas i världen döljer sig i de produkter som vi i Sverige konsumerar. För att producera en kopp kaffe krävs till exempel 140 liter vatten och för en hamburgare (150 g) 2 400 liter. För att göra en t-tröja av bomull på ett halvt kilo går det åt 4 100 liter vatten.

– Det konsumtionsperspektiv på miljöpåverkan som tillämpas i rapporten blir allt viktigare, bland annat som komplement till uppföljningen av Sveriges sexton miljökvalitetsmål, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket. Läs rapporten här.

Källa: Pressmeddelande från Naturvårdsverket den 8 november 2010

Återvinningsgalan Swedish Recycling Award 2010 avgjord
Tio pris delades ut under Återvinningsgalan i Stockholm. Några av pristagarna var ÅI:s medlemmar; SIMS Recycling Solutions, SITA Sverige, Gips Recycling och Envac.

Här är alla vinnare:

- Årets Elektronikåtervinnare: SIMS Recycling Solutions
- Årets Avfallsbehandlare: SITA Sverige
- Årets Entreprenör: Gips Recycling
- Årets Maskin/Fordonsleverantör: Envac
- Årets Återvinningsanläggning: SYSAV Biotec
- Årets Metallåtervinnare: Falkenberg Recycling
- Årets Kretsloppsavgiftare: FriGeo
- Årets Bilåtervinnare: Kungsåra Bildemontering
- Årets Specialpris: Stefan Jarl för filmen Underkastelsen
- Årets Kretslöpare, NSR:s utmärkelse: Hanna Hellström, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

Se bilder från Återvinningsgalan här.

Källa: Tidningen Recycling

Stenas lösning för 62 apotek ger säker hantering av hushållens överblivna läkemedel
Apotekskedjan Medstop inför en unik lösning för en säker destruktion av de läkemedel som allmänheten lämnar tillbaka.

Svenska folket lämnar varje år tillbaka 900 ton med läkemedel till 950 svenska apotek. Detta är angeläget eftersom de innehåller verksamma substanser som är en miljö- och hälsorisk om de spolas ner i toaletten eller slängs i hushållsavfallet.

– Våra kunder skall känna sig säkra på att överblivna läkemedel de lämnar in hos oss hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Därför är Stenas lösning perfekt för oss, säger Leif Nilsson, chefsapotekare på Medstop.

Stena har utvecklat speciella emballage som passar apotekens riskavfall.

Medstop är en av de nya aktörerna efter avregleringen av apoteksmonopolet. Med 62 apotek landet runt sökte företaget en komplett lösning på hanteringen av de överblivna läkemedel som privatpersoner lämnar: från mottagande till säker destruktion. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Stena Recycling den 9 december 2010

Nytt inom lagstiftningen/Allmänna råd

- Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:2) om skrotbilsverksamhet.

När den nuvarande förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar och bilskrotningsförordningen (2007:186) infördes, gjorde Naturvårdsverket en genomgång av behovet att behålla föreskrifterna om skrotbilsverksamhet och kunde konstatera att allt väsentligt reglerats på förordningsnivå. Förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar och bilskrotningsförordningen (2007:186) täcker i allt väsentligt in det som tidigare reglerades i föreskrifterna. Läs mer om detta här.

- Upphävande av Naturvårdsverket allmänna råd (NFS 2006:10) till 26 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

Information från Naturvårdsverket den 2 december:  Vid ett möte med EU-kommissionen den 8e september i år gjordes en överenskommelse att det allmänna rådet ”till 26 §” i NFS 2006:10, som handlar om deponering av gipsavfall, ska upphävas då det riskerar att leda till en misstolkning av gällande bestämmelser. Läs mer här.
 

ÅI i media
Britt Sahleström, VD, i Återvinningsindustrierna har blivit intervjuad i tidningen Entreprenören.

På sidan 52 kan ni läsa intervjun. Läs den här.

Nytt från branschen

Sebastian Wessman blir ny VD för Hans Andersson Recycling Stockholm AB. Läs mer här.

Camilla Slunge Dowling har utsetts till chef för den nya avdelningen Strategisk utveckling och hållbarhet på IL Recycling. Läs mer här.

- Tove Olsson har utsetts till ny miljöchef på Ragn-Sells AB. Läs mer här.

- Ägarförändringar i IL Recycling: Örebro Kartongbruks aktier i IL Recycling AB har tagits över av övriga aktieägare i IL Recycling. IL Recyclings ägare är därmed SCA, Stora Enso, Smurfit Kappa och Fiskeby Board. Läs mer här.

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan av 50 % återvunnen plast och15 % plast från förnybart växtmaterial.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.