.
Återvinningsindustrierna


2011-03-02

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
   


Senaste nytt om återvinning

  • Satsning på svensk miljöteknikexport
  • Lagrådsremiss om nedskräpning där delar av avfallsdirektivet ingår
  • Fabrik för återvinning av bildäck etableras i Åsensbruk i Dalsland
  • Axfood satsar på återvinning
  • Soputställning på Nordiska museet
  • Sjöhistoriska museet har en utställning om hotet från plast i haven
  • Boka in den 9 maj redan nu!

Satsning på svensk miljöteknikexport
Regeringen har gett Exportrådet i uppdrag att genomföra en särskild satsning på miljöteknik för att stödja små svenska miljöteknikföretag.

Uppdraget som är en del av regeringens särskilda satsning på miljöteknik omfattar 48 miljoner kronor under perioden 2011-2014.

- Den internationella marknaden för miljöteknik växer kraftigt och erbjuder många nya jobbtillfällen runt om i Sverige. Men många av våra duktiga miljöteknikföretag är små och den internationella erfarenheten liksom kapaciteten att ta risker och satsa på export är begränsad. Det vill vi råda bot på genom denna satsning, säger näringsminister Maud Olofsson. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Näringsdepartementet den 1 mars 2011

Lagrådsremiss om nedskräpning där delar av avfallsdirektivet ingår
För genomförande av nya EU-regler på avfallsområdet föreslås ändringar i miljöbalkens definitioner av "avfall" och "hantering av avfall.

 Den tar även upp regeringens bemyndigande att meddela föreskrifter om kommunernas informationsskyldighet utökas till att också kunna avse all information som finns i avfallsplanerna. Vidare föreslås ändringar i reglerna om vad en dom som ger tillstånd till avfallshantering ska innehålla.

Under kapitel 6 kan ni bl.a. läsa om
- Definitionen om avfall; biprodukter, när ett ämne upphör att vara avfall,
- Definitionen att hantera avfall
- Tillståndsdomars innehåll, vad menas med ”typ” av avfall

Nästa steg i processen är att när lagrådet lämnat sitt yttrande kommer en proposition att lämnas till riksdagen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Läs lagrådsremissen här.

Källa: Miljödepartementets hemsida den 18 februari 2011

Fabrik för återvinning av bildäck etableras i Åsensbruk i Dalsland
Den första anläggningen kan till att börja med ta hand om 10.000 ton däck per år. Kapaciteten kommer att ökas till 30.000 ton de närmsta åren.

Efter 10 års utvecklingsarbete har vi nu äntligen fått klart för etablering av vår revolutionerande återvinningsteknik”. Detta säger Ola Ekman, vd för Scandinavian Enviro Systems AB som nu fått klart med finansieringen för etablering av sin första fabrik för återvinning av bildäck.  Fabriken byggs i Håfreströms Företagspark i Åsenbruk, Dalsland.

”Vi har som enda bolag i världen lyckats utveckla en process som kan producera högvärdigt, återvunnet kimrök från däck som går att återanvända inom gummi/däcksindustrin. Bolaget återvinner 100% av materialet med mycket god lönsamhet och de övriga råvarorna är olja, stål och gas. Processen är sluten och mycket miljövänlig. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Scandinavian Enviro System AB den 23 februari 2011

Axfood satsar på återvinning
Det mesta av avfallet från Hemköp, Willys, Axfood Snabbgross och PrisXtra ska antingen bli råvara eller energi.

Allt avfall ska sorteras noggrant i olika fraktioner, samlas in och transporteras till plastfabriker, pappersbruk, metallindustri eller biogasanläggningar. Axfood har slutit avtal med återvinningsföretagen Hans Andersson Recycling, Ragn-Sells och Stena som tillsammans kommer att ta hand om hanteringen av alla typer av avfall i hela landet.

- Vi kommer i fortsättningen att se avfallet som en resurs, säger Anders Strålman, vd och koncernchef för Axfood. Läs mer här.

Källa:Pressmeddelande från Axfood den 21 februari 2011

Soputställning på Nordiska museet
Sopor är en tankeväckande utställning om att spara och slänga, om vad sopor egentligen är och vad vi känner inför dem - om nostalgi, minnen, osäkerhet, våndor och motvilja. Och om hur det var för länge sen, när nästan ingenting blev sopor.

Utställningen pågår till den 25 september 2011. Läs mer här.

Källa: Nordiska museets hemsida

Sjöhistoriska museet har en utställning om hotet från plast i haven
Världshaven – från Stockholms skärgård till Stilla havets väldiga vatten – är fulla av plastskräp. Samtidigt råder brist på återvunnen plast på land.

Sjöhistoriska museet inviger nu en utställning som uppmärksammar denna ”plastparadox”.

– Vi vill visa våra besökare ett för många okänt problem i våra världshav. Det är en suggestiv känsla att se föremål man själv använder dagligen och förstå att det flutit omkring hundratals mil från land i Stilla havet, säger Hans-Lennart Ohlsson, museichef på Sjöhistoriska.

Utställningen är ett samarbete mellan Sjöhistoriska och Electrolux till följd av det internationellt uppmärksammade projektet Vac from the Sea, där unika dammsugare tillverkats av plastskräp som samlats in från världens hav. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Sjöhistoriska museet den 2 mars 2011

Boka in den 9 maj redan nu!
Under eftermiddagen den 9 maj kommer Återvinningsindustrierna att ha en spännande  eftermiddag med internationell utbilck. Dagen kommer att avslutas med gemensam middag.

Programmet kommer inom kort. 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan av 50 % återvunnen plast och15 % plast från förnybart växtmaterial.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.