.
Återvinningsindustrierna


2011-04-14

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
   


Senaste nytt om återvinning

  • Hög tid att anmäla sig till ÅI:s konferens den 9 maj!
  • Kriterierna är klara för när skrot från stål, järn och aluminium upphör att vara avfall
  • Miljömålsberedningens föreslår etappmål för bl.a. avfall
  • Låt de privata entreprenörerna få vara med och utveckla biogasmarknaden
  • När ska kommunerna börja följa LOU?
  • Nytt drivmedel i tankarna reducerar utsläpp
  • Det går att öka materialåtervinningen från hushåll
  • Stenas skrottåg ersatte 20.000 lastbilstransporter
  • Korta notiser

 

Hög tid att anmäla sig till ÅI:s konferens den 9 maj!
Materialåtervinning i ett resurseffektivare samhälle - vad är på gång i Sverige och i Bryssel?

Vi kommer att ha en spännande dag som bl.a. ger oss en internationell utblick över vad som händer inom materialåtervinningen. Dagen börjar kl.11.30 med lunch och stämma och är endast för ÅI:s medlemmar.

Efter klockan 14.00 är konferensen öppen för alla och avslutas med gemensam middag under trevliga former i Sjöfarthusets festvåning. Läs programmet och hur du anmäler dig här. Sista anmälningsdag är den 20 april.

Varmt välkomna!

Kriterierna är klara för när skrot från stål, järn och aluminium upphör att vara avfall.
Kriterierna införs i alla EU-länder den 9 oktober 2011.

Ni kan läsa "Rådets förordning (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG". Läs mer här.

Källa:  Europeiska unionens officiella tidning den 8 april 2011


Miljömålsberedningens föreslår etappmål för bl.a. avfall
Miljömålsberedningen har överlämnat delbetänkandet Etappmål i miljömålssystemet. Utredningen har bl.a. utrett behovet av etappmål inom områdena luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald.

Miljövårdsberedningen föreslår som etappmål till år 2015 att minst 40 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas tillvara.

Vidare föreslår Miljövårdsberedningen som etappmål till år 2020 att minst 70 procent av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall ska återanvändas och materialåtervinnas. Läs mer om Miljömålberedningens förslag här.

Källa: SOU 2011.34 Etappmål i miljömålssystemet

Låt de privata entreprenörerna få vara med och utveckla biogasmarknaden
Om de privata återvinningsentreprenörerna får möjlighet att samla in matavfall från verksamheter kan biogasmarknaden utvecklas betydligt snabbare. Det är huvudbudskapet i Återvinningsindustriernas remissvar på Energimyndighetens sektorsövergripande biogasstrategi.

– Med en öppen marknad för insamling av matavfall från verksamheter är jag övertygad om att det funnits mer biogas tillgängligt som fordonsbränsle, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna. Hon pekar på att de privata entreprenörerna får hämta annat verksamhetsavfall från företag, men inte matavfallet eftersom det är ett kommunalt monopol. Läs mer här.

En artikel fanns även med i Tidningen M-plus nr. 4 den 18 mars med ett liknande budskap från ÅI, läs den här.

Källa: Pressmeddelande från Återvinningsindustrierna den 6 april 2011.

När ska kommunerna börja följa LOU?
Trots att andra kommuner i Skåne dömts i Högsta förvaltningsdomstolen för liknande förfaranden, så har Staffanstorp beslutat att utan konkurrens-upphandling köpa tjänster direkt från Sysav för att samla in och omhänderta kommunens hushållsavfall.

Återvinningsindustrierna har hos Förvaltningsrätten i Malmö överklagat kommunens beslut att teckna avtal med Sysav. Läs pressmeddelandet här.

Källa: Pressmeddelande från Återvinningsindustrierna den 14 mars 2011.

Nytt drivmedel i tankarna reducerar
utsläpp
IL Recycling kommer att tanka en helt ny typ av miljövänlig diesel i sina bilar. Det är ACP Evolution Diesel från Preem som de nu kommer att användas i dieseldrivna arbetsfordon. På så vis reduceras deras fossila CO2-utsläpp med 16%.

IL Recycling är en rikstäckande återvinningskoncern med transportintensiv verksamhet. Antalet fordon detta berör är ca 80 st. vilket motsvarar drygt hälften deras flotta.

– Förutom att den nya dieseln minskar CO2-utsläppen finns andra fördelar – att det fungerar i alla dieselmotorer och att det är samma pris som vanlig diesel. Det känns riktigt bra att vi äntligen kan göra en effektiv miljösatsning med minskade CO2-utsläpp som resultat, säger Ann Sehlin, logistikchef på IL Recycling. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från IL-Recycling den 8 april 2011.


Det går att öka materialåtervinningen från hushåll
Omkring 60 procent av det som läggs i hushållens soppåse kan återvinnas. I hushåll utan utsortering av matavfall är siffran nästan 80 procent. Det visar en ny undersökning från Avfall Sverige.

Undersökningen har sammanställt 246 plockanalyser som genomförts i Sveriges kommuner sedan 2007. Det är troligen den största studie som hittills gjorts kring det avfall som läggs i hushållens soptunnor. Läs mer här.

- Det är mycket positivt att denna studier görs för det visar på att det finns betydligt mer att materialåtervinna, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna.

Källa: Avfall Sveriges hemsida den 4 april 2011

Stenas skrottåg ersatte 20.000 lastbilstransporter
På tre år har återvinningsbolaget Stena Recycling ersatt 20.000 lastbilstransporter med sin egen tågverksamhet.

– Med egna lokförare, lok och vagnar transporterar vi allt mer skrot på järnväg. Resultatet är mycket positivt. Kunderna uppskattar de nya möjligheterna och satsningen minskar koldioxidutsläppen med 65 procent, säger Leif Gustafsson, VD på Stena Recycling.

Miljönyttan med återvinning är avsevärd trots att branschen är transportintensiv. Stora mängder avfall transporteras varje dag till återvinningsanläggningar eller hamnar för export. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Stena Recycling den 8 mars 2011.

Korta notiser

- Som första leverantör i Sverige lanserar nu Konstgräsexperten återvinningsbart konstgräs. Läs mer här. Källa: Tidningen Entreprenadaktuellt den 14 mars 2011

- IKEA och WWF bjuder in till plaståtervinning. Från 11 till 24 april bjuds alla in att lämna uttjänta plastmöbler och husgeråd på IKEA-varuhusen i Malmö och Helsingborg. Läs mer här. Källa: Pressmeddelande från IKEA den 12 april 2011

 Ansvarig utgivare:
Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan av 50 % återvunnen plast och15 % plast från förnybart växtmaterial.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.