.
Återvinningsindustrierna


2011-05-20

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Bild
Många EU-initiativ leder till ökad återvinning
På EU-nivå är effektiv resursanvändning, materialåtervinning och råvaruförsörjning mer centrala än någonsin och på väg att få lika stor betydelse som klimatfrågan. Återvinningsindustrierna hade nyligen stämma och konferens. Cheferna för de europeiska branschorganisisationer EFR, Eurometrec och FEAD, där ÅI är medlem, informerade om vad som är på gång inom EU. Raden av initiativa är många och det kan vara svårt för den som inte är insatt att förstå hur de hänger ihop. Målbilden är dock tydlig. Konsekvenserna är också tydliga - det innbeär många möjligheter för återvinningsbranschen. Ökad materialåtervinning blir viktigare, men även att produkterna designas för återvinning och att användningen av återvunna råvaror ökar. Det öppnar upp för nya tjänster och partnerskap mellan olika branscher.

Britt Sahleström, vd, Återvinningsindusrierna

 


Senaste nytt om återvinning

  • Detta händer inom Återvinningsindustrierna
  • Förslag på end-of-waste-kriterier för kopparskrot, papper och glas
  • Stenas Miljö- och Teknikchef blir tillika adjungerad professor vid Chalmers
  • SAKABs VD Göran Eriksson blir ny ordförande i EURITS
  • Återvinning av papper debatteras i media
  • LRF, Lantmännen och E.ON tittar på samarbete om biogas
  • Nytt från branschen
  • Inbjudan till Recycling cup i golf

Detta händer inom Återvinningsindustrierna
ÅI har tre aktiviteter under den närmaste tiden.

Frukostmöte 9 juni - Låt näringslivet få bidra till att uppfylla matavfallsmålet
Medverkande: Ulla Hamilton, företagar- samt trafik- och arbetsmarknadsborgarråd i Stockholm, Åsa Domeij, ansvarig för miljö och socialt ansvar, Axfood och Pär Larshans, hållbarhet- och CSR-chef, Max Restauranger och Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

Frukostmöte i Almedalen den 5 juli - Öka materialåtervinningen - Sverige som föregångsland - utmaningar och möjligheter?
Bl.a. kommer statssekreteraren Ulf Perbo som är ansvarig för offentlig upphandling, Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen och Ulla Hamilton, företagar- samt trafik- och arbetsmarknadsborgarråd i Stockholm.

Heldagskonferens den 14 september "Aktuellt inom farligt avfall" Konferensen sker tillsammans med Avfall Sverige och äger rum i Stockholm.

Läs mer om dessa aktiviteter och hur man anmäler sig på vår hemsida: www.recycling.se

Förslag på end-of-waste-kriterier för kopparskrot, papper och glas
Förslagen är baserade på konsultrapporter från Joint Research Centre, JRC, i Sevilla.

Kommissionen har skickat ut ett s.k. working paper (första utkast) på kriterierna. Kriterierna för järn, stål och aluminium är redan klara och börjar gälla den 9 oktober 2011.  Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida under nyheter den 12 maj här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida

Stenas Miljö- och Teknikchef blir tillika adjungerad professor vid Chalmers.
Vid Chalmers Tekniska Högskola har Christer Forsgren, Miljö & Teknikchef Stena Metall, utsetts till adjungerad professor i industriell materialåtervinning vid institutionen för kemi- och bioteknik.

Tjänstgöringen motsvarar 20 % av en heltidstjänstgöring och omfattar främst handledning av doktorander och examensarbetare samt föreläsningar. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Stena den 19 maj 2011

SAKABs VD Göran Eriksson blir ny ordförande i EURITS
Den 6 maj valdes SAKABs vd Göran Eriksson till ny ordförande för EURITS, (the European Union for Responsible Incineration and Treatment of Special Waste).

Målet för EURITS är att skapa medvetenhet kring behovet av att farligt avfall behandlas i anläggningar med högsta miljöstandard som är speciellt utvecklade för detta.

Inom EURITS finns representanter från över 90 procent av EUs specialiserade operatörer för förbränning av farligt avfall. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från SAKAB den 9 maj 2011

Återvinning av papper debatteras i media
Debattinlägg från pappersindustrin och replik från företrädare för producenter och kommunala renhållningsföretag.

”Återvinningen av papper hotas av illojala kommuner” . Systemet med insamling av returpapper luckras upp för varje dag som går. Anledningen är att kommunala avfallsbolag inrättar egna, parallella insamlingar i strid med lagstiftningens­ syfte. Detta är ett omedelbart hot mot våra pappersbruk i Lilla Edet, Hyltebruk, Katrinefors och Braviken, skriver företrädare för Holmen, SCA och Stora Enso. Läs hela inlägget här. Källa: Dagens Nyheter den 10 maj 2011

Replik;  ”Pappersindustrins kartell hotar konkurrensen om returpapperet”. Papperstillverkarna vänder sig emot att vissa kommuner, i samarbete med andra producenter, erbjuder medborgarna insamling av tidningar vid bostaden. Detta kallar pappersindustrin för illojal konkurrens när de i själva verket vill återupprätta sitt monopol på att samla in returpapper. Läs hela repliken från företrädare för producenter och kommunala renhållningsföretag här.  Källa: Dagens Nyheter den 16 maj 2011

LRF, Lantmännen och E.ON tittar på samarbete om biogas
De tre aktörerna skriver i en avsiktsförklaring att man inlett diskussioner om ett samarbete kring utveckling av produktion, distribution och försäljning av biogas.

– Transportsystemet i Sverige är i dag nästan helt beroende av fossila drivmedel. Om regeringens mål om en fossiloberoende transportsektor ska kunna förverkligas, behöver såväl produktion som distribution av förnybar biogas fortsätta utvecklas. Detta kan bara ske genom bred samverkan och med avsiktsförklaringen vill vi fortsätta att bidra till utvecklingen av biogasmarknaden, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef, E.ON Sverige. Läs mer här.

Källa: LRF:s hemsida

Nytt från branschen

  • IL Recycling förvärvar KG Lindqvist Åkeri. Vidare fusioneras tre bolag inom affärsområdet skrot och metall (tidigare Södermans Reindustri, Svensk Eldemontering och Kopparbergs Skrot &Metall) och bildar dotterbolaget IL Recycling Metals AB. Läs mer här.
  • Hellstens Miljö & Återvinning AB har fusioneras med Hans Andersson Recycling Stockholm AB. Läs mer här.


Inbjudan till Recycling cup i golf
Välkommen till en trevlig golfdag med middag den 24 augusti på Vara-Bjertorps golfklubb.

Tävlingen har flera olika klasser bl.a: bästa netto, bästa brutto, bästa dam, lagtävling och long drive competition för både damer och herrar.

Återvinningsindustrierna är medarrangör tillsamman med tidningen Recycling

Sista anmälningsdag är den 11 augusti. Hur man anmäler sig och annan information hittar ni här.

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan av 50 % återvunnen plast och15 % plast från förnybart växtmaterial.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.