.
Återvinningsindustrierna


2011-09-15

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Bild
Ett spännande år framför oss 
Regeringen har under sommaren utsett Lars Ekecrantz för att göra en översyn av avfallsområdet. Vi ser fram emot utredningen och tycker att det är positivt att regeringen i direktiven lyfter fram näringslivs- och konkurrensaspekter, ökad materialåtervinning, återvunna material i råvaruförsörjningen och att nya marknadslösningar ska beaktas.

Vi har stora förhoppningar att utredningen ska leda till tydliga spelregler på marknaden – spelregler som ger näringslivet bättre möjligheter att demonstrera avfalls- och återvinningslösningar på hemmamarknaden som sedan kan användas i miljöteknikexporten. Med rätt utformade spelregler och rollfördelning mellan olika aktörer kan innovationer i näringslivet stimuleras och den svenska konkurrenskraften stärkas. Det är ett område som regeringen prioriterar i den nyligen beslutade miljöteknikstrategin.

Vi från Återvinningsindustrierna vill tillsammans med övriga parter på marknaden aktivt medverka till att forma de nya spelreglerna, så att Sverige blir ett föregångsland.

 


Senaste nytt om återvinning

 • Översyn av avfallsområdet
 • Årets Återvinningsdag hålls den 29 november- boka in hela dagen redan nu
 • Dags att nominera till Inspirationspriset 2011
 • ÅI:s remissvar på OFUKI-utredningen
 • ÅI i media om att bidra med att öka matavfallsinsamlingen
 • Dagens Eko: Sopförbränning kan hindra återvinning
 • Ny miljöteknikstrategi för utveckling och ökad export
 • Pengar att söka för att göra biogas av matavfall
 • Ny avfallsförordning har börjat gälla
 • Hans Andersson Group ny ägare av Nordic Recycling
 • Stena Metallkoncernen växer i Norge


Översyn av avfallsområdet
Regeringen har utsett Lars Ekecrantz, tidigare departementsråd i Miljödepartementet för att göra en översyn av avfallsområdet. Utredningssekreterare är kansliråd Anna Sanell. Uppdraget ska redovisas den 1 juni 2012.

Översynen ska främst inriktas på hur ansvaret för att samla in och ta hand om hushållens avfall ska se ut. Dessutom ska näringslivets avfall, bland annat producentansvaret för förpackningar och returpapper ses över.

Sammanfattningsvis ska utredaren bl.a:
- Göra en översyn av utformning och ansvar för insamling och omhändertagande av hushållens avfall (kommunernas och producenternas ansvar)

- Göra en översyn av ansvaret för näringslivets avfall, särskilt avseende hushållsavfall, förpackningar och returpapper

-  Möjligheten att pröva och beakta såväl nya marknadslösningar som nya administrativa och tekniska lösningar

- Utvärdera dagens styrmedel för att få producenter att tillverka förpackningar som minimerar resursförbrukning och miljöbelastning. Ni kan läsa mer här.

Källa: Pressmeddelande från Miljödepartementet den 9 augusti 2011

Årets Återvinningsdag hålls den 29 november- boka in hela dagen redan nu
Vi kommer hålla till i nybyggda Courtyard by Marriott hotell på Kungsholmen i Stockholm.

Nytt för i år är att vi kommer att ha utställare. Önskar ni mer information om att vara utställare kan ni maila oss på kansli@recycling.se eller ring 08-7838370.

Programmet skickas ut senare men vi försäkrar er om att det blir en spännande heldag med många intressanta föreläsare och diskussioner. Dagen avslutas med mingel.

Varmt välkomna!

Dags att nominera till Inspirationspriset 2011
För sjätte året delas Inspirationspriset ut på Återvinningsdagen. Senast den 15 oktober vill vi ha din nominering.

Inspirationspriset instiftades av Återvinningsindustrierna och delas ut till företag för nyskapande, kreativa och användbara grepp vid produktutveckling med återvunnen råvara som bas. ÅI har även lagt upp en Facebook-sida där man kan nominera. Läs mer om vilka uppgifter som behövs vid en nominering här.

Ni kan se alla pristagarna de tidigare åren i högerspalten här i nyhetsbrevet

ÅI:s remissvar på OFUKI-utredningen
Återvinningsindustriernas svar har skickats till Finansdepartementet.

ÅI betonar i remissvaret på utredningen ”Offentlig upphandling från eget företag?! – och vissa andra frågor” (OFUKI) att lagstiftningen måste vara så tydlig att kommunerna måste välja vilken roll de kommunala bolagen ska ha på marknaden. Läs ÅI:s yttrande här.

ÅI i media om att bidra med att öka matavfallsinsamlingen
Under sommaren har många lokala tidningar tagit in Återvinningsindustriernas debattartiklar om hur näringslivet kan bidra till att öka insamlingen av matavfall och uppnå matavfallsmålet, men att det kommunala monopolet på därmed jämförligt avfall hindrar detta.

 Erik Åsbrink och Britt Sahleström, ordförande och vd i Återvinningsindustrierna, uppmanade regering och riksdag att låta ambitiösa företag och verksamheter själva få välja entreprenör som tar hand om matavfallet och därmed också få välja behandlingsteknik. Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige replikerade att näringslivet redan är med på att uppnå målet.
Artiklar införda i TTela (tidigare Trollhättans Tidning och Elfsborgs Läns Allehanda)

4 juli: Erik Åsbrink och Britt Sahleström, Återvinningsindustrierna. Läs den här

8 juli: Weine Wiqvist, Avfall Sverige. Läs den här.

16 juli; Britt Sahleström, Återvinningsindustrierna. Läs den här.

Dagens Eko: Sopförbränning kan hindra återvinning
Lönsamheten att importera avfall togs upp i flera Eko-sändningar den 15 augusti med anledning av att Halmstad Energi och Miljö importerar sopor från Italien för att producera fjärrvärme.

Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna, intervjuades och kommenterade att den överkapacitet på förbränningsanläggningar som kommunerna byggt upp i Sverige påverkar konkurrenssituationen på återvinningsmarknaden och hindrar ökad materialåtervinning. Läs mer här.

Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen och Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige, debatterade också frågan i P1 Morgon samma dag. Lyssna här.

Källa: Dagens Eko den 15 augusti 2011

Ny miljöteknikstrategi för utveckling och ökad export
Regeringen tar ett samlat grepp för att stödja utveckling och skapa goda förutsättningar för export av svensk miljöteknik - från forskning och utveckling via hemmamarknad till export.
Sammanlagt omfattar strategin 400 miljoner kronor, fördelat med 100 miljoner kronor per år under perioden 2011-2014.

Regeringens miljöteknikstrategi har tre huvudmål:
1) Att åstadkomma goda förutsättningar för framväxt och utveckling av miljöteknikföretag i Sverige.
2) Att främja export av svensk miljöteknik och därmed bidra till hållbar ekonomisk tillväxt i Sverige och globalt.
3) Att främja forskning och innovation inom miljöteknik och underlätta för innovationer att kommersialiseras.

Den svenska miljötekniksektorn sysselsätter drygt 40 000 anställda och omsätter cirka 120 miljarder kronor enligt Statistiska centralbyrån och Sveriges miljöteknikråd. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Näringsdepartementet den 1 september 2011

Pengar att söka för att göra biogas av matavfall
Det är branschorganisationer, forskningsinstitut och nätverk av företag som kan söka finansiering hos Jordbruksverket.

Jordbruksverket har fått regeringens uppdrag att stimulera till att öka biogasproduktion från matavfall. Uppdraget ska redovisas i december 2011.

Det finns sex checkar på 125 000 kronor vardera att söka. Jordbruksverket kommer att prioritera insatser som handlar om:
• förbehandling av matavfall
• information om biogödsel från matavfall
• uppdatering av kommuners avfallsplaner
• information om forskningsresultat

– Vi hoppas därför att vi får in bra projektansökningar som kan stimulera till att mer av avfallet blir miljövänlig biogas, säger Ulrika Franke på klimatenheten. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Jordbruksdepartementet den 5 september 2011


Ny avfallsförordning har börjat gälla
Den 9 augusti började en ny avfallsförordning att gälla.

Ändringarna i förordning beror på harmoniseringen med EU:s avfallsdirektiv. Ni kan läsa den nya förordningen här.

Hans Andersson Group ny ägare av Nordic Recycling
Genom en miljövänlig process återvinner Nordic Recycling AB alla typer av lampor. 

Genom förvärvet av Nordic Recycling får Hans Andersson Group tillgång till en patentsökt process för omhändertagande av kvicksilver i såväl lågenergilampor och lysrör som LCD TV och monitorer. Dessa
produkter, innehållande kvicksilver, omhändertas idag i Hovmantorp på ett mycket miljövänligt sätt. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Hans Andersson Group den 23 augusti 2011


Stena Metallkoncernen växer i Norge
Stena Metall AB köper det norska återvinningsbolaget Norsk Metallretur med 130 anställda på 12 anläggningar.

De båda bolagen kompletterar varandra väl och affären kommer att innebära fler och bättre återvinningslösningar för industri, handel och kommuner i stora delar av Norge. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Stena Metall den 1 september 2011

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan av 50 % återvunnen plast och15 % plast från förnybart växtmaterial.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.