.
Återvinningsindustrierna


2011-11-09

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Bild
En dag du inte får missa!
Kom och lyssna på, och inspireras av, alla intressanta föreläsare på Återvinningsdagen den 29 november. Årets Inspirationspris kommer också att delas ut till ett företag för nyskapande och kreativa grepp vid produktutveckling med återvunnen råvara.

Vi är säkra på att dagen kommer att ge dig både nya tankar och insikter.  Så om du inte har anmält dig - gör det genast!

Varmt välkommen på årets Återvinningsdag!

Viveke Ihd och Britt Sahleström


 


Senaste nytt om återvinning

  • Påminnelse: Återvinningsdagen den 29 november- Tillväxtmöjligheter med återvinning
  • Tre yttranden från ÅI
  • Vår nya miljöminister Lena Ek
  • Sortera rätt med mobilen
  • Startar blogg om återvinning, hållbarhet och spaningar på smarta idéer
  • Historisk återvinningsfilm på YouTube
  • Extra resurser mot illegala avfallstransporter

 

Påminnelse: Återvinningsdagen den 29 november - Tillväxtmöjligheter med återvinning
Nu är det hög tid att anmäla sig!

Under dagen kommer vi bl.a. att diskutera vägen mot en framtid med ökad materialåtervinning, råvarumarknader, affärsutvecklingsmöjligheter, innovation och utveckling.

Vi kommer att få lyssna på många intressanta föreläsare och i år har vi utställare för första gången. Anmäl dig så snart som möjligt! Ni kan läsa programmet och hur man anmäler sig här.

Varmt välkomna!

Tre yttranden från ÅI
Sen förra nyhetsbrevet har ÅI svarat på tre tunga remisser. Ni kan läsa några utdrag av våra svar nedan.

Etappmål i miljömålssystemet skickades till Miljödepartementet
I yttrandet skrev vi att ÅI föreslår bl.a att:
- Målet för matavfall delas upp i två mål; ett för matavfall från hushåll och ett för matavfall från verksamheter
- Regeringen bör ge Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå styrmedel för att öka materialåtervinning samt behandling av förorenade jordar.
- Sverige bör aktivt arbeta med frågor som rör farliga ämnen vid design av produkter och att stödja forskning för att underlätta materialåtervinning.
- Belysa betydelsen av att ställa krav vid inköp från både offentlig verksamhet och företag för att minimera varornas negativa inverkan i återvinningsledet. Läs hela svaret här.

Fjärrvärme i konkurrens skickades till Näringsdepartementet.
I yttrandet sammanfattades synpunkterna:
- ÅI föreslår att en konsekvensbedömning görs för avfallsmarknaden innan beslut fattas om en konkurrensutsättning av fjärrvärmemarknaden
- Krav måste ställas på att kommunerna upphandlar behandlingen av hushållsavfall.
- ÅI avstyrker en utvidgning av lokaliseringsprincipen för kommunala bolag. Läs hela svaret här.

Nationella avfallsplanen skickades till Naturvårdsverket
I yttrandet skrev vi bl.a. att;
"I remissen saknar vi insikten om att avfallshanteringen inom näringslivet är en förutsättning för att samhällets avfallsmål ska uppnås, oavsett vilka avfallsströmmar som menas. Vi anser att planen har allt för stort fokus på hushållsavfall. Det står inte i paritet med mängden verksamhetsavfall som också genereras i samhället". Läs hela svaret här.Vår nya miljöminister Lena Ek
Klimatfrågan, ny teknik och havsfrågor hör till de områden som Lena Ek vill prioritera som ny miljöminister.

Det berättar hon i en intervju i samband med att hon tillträdde som statsråd hösten 2011. Ni kan se intervjun i en webutsändning från regeringen här.

Källa: Miljödepartementets hemsida den 17 oktober 2011

Sortera rätt med mobilen
SITA hjälper med sin App både privatpersoner och företag att sortera rätt.

Applikationen ”Källsortera” finns tillgänglig för Iphone och Android och innehåller flera funktioner som underlättar för såväl privatpersoner som företag att sortera sitt avfall rätt. Den visar även klimatnyttan vid återvinning.

– Vi vill öka förståelsen för materialåtervinning hos gemene man. Vi får väldigt mycket frågor om sopsortering och hoppas att appen ska kunna hjälpa våra kunder men även andra att sortera rätt, säger Peter Hallnäs, projektledare på SITA som har tagit fram appen. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Sita den 18 oktober 2011Startar blogg om återvinning, hållbarhet och spaningar på smarta idéer
IL Recyclings nya blogg heter "MERATTHÄMTA"

- Vi vet att det finns mer att hämta av kunskap i ämnen som rör återvinning, hållbarhet och nya, smarta idéer hos oss som jobbar på IL Recycling. Och eftersom vi samtidigt är övertygade om att det finns många som vill veta mer om just detta är det hög tid att bli bättre på att dela med oss av våra tankar och kunskaper. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från IL Recycling den 19 september 2011Historisk återvinningsfilm på YouTube
Stena visar bilder som är hämtade ur filmen ”En dag med dir Gotthard Nilssons i Älmhult” och spelades in i Älmhult under 1950-talet.

De svartvita bilderna visar miljöbilder i stort och beskriver särskilt hur dåtidens skrotåtervinning och lumpåtervinning gick till. Gotthard Nilsson-gruppen förvärvades av Stena i slutet av 1990-talet och kvar i Älmhult finns idag aluminiumsmältverket Stena Aluminium samt Stena Stål. Se filmen på Youtube här.

Källa: Pressmeddelande från Stena den 26 oktober 2011

Extra resurser mot illegala avfallstransporter
För att bekämpa gränsöverskridande illegala avfallstransporter krävs ett nära samarbete med andra myndigheter. Polisen har fått extra resurser för att utveckla sina arbetsmetoder

Gamla datorer och annat elektronikskrot, kylskåp som innehåller förbjudna freoner, uttjänta blybatterier som samlas in och illegalt exporteras ut ur Sverige skapar stora miljöproblem.
Med hjälp av totalt 4,8 extra miljoner kronor från regeringen ska Polisen nu bli bättre på att bekämpa de illegala avfallstransporterna.
– Vi kommer att använda pengarna till att förbättra Polisens förmåga att förebygga, upptäcka och utreda gränsöverskridande illegala avfallstransporter på ett effektivt och enhetligt sätt, säger Henrik Forssblad vid Rikspolisstyrelsens Polisavdelning. Läs mer här.

Källa: Information från Polisen den 26 september 2011

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan av 50 % återvunnen plast och15 % plast från förnybart växtmaterial.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.