.
Återvinningsindustrierna


2014-03-07

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Britt Sahleström
Mer styrmedel behövs!
Materialåtervinningen skulle vara betydligt högre idag om vi hade andra styrmedel på avfalls-marknaden. 

Vilka styrmedel är de bästa? Det kommer att debatteras på Återvinningsdagen tillsammans med mycket annat. Årets tema är "Resurserna, klimatet och jobben". 

I dessa valtider är inte minst jobben viktiga. Med en annan syn på resurserna som råvara i stället för en avfallslagstiftning som mer ser på frågan som att skydda hälsan och miljön, så skulle långt fler jobb kunna skapas. Inom EU mer än 400 000 jobb. Kan vi säga nej till det? 

Återvinning av råvaror måste bli en del av näringspolitiken.

Genom att öppna upp avfallsmarknaden för ökad konkurrens och införa styrmedel för ökad materialåtervinning kan vi nå långt.

Anmäl dig redan idag till den 12 maj!

Britt Sahleström
VD, Återvinnings-industrierna

 


Senaste nytt om återvinning

  • Anmäl dig till Återvinningsdagen 12 maj med temat "Resurserna, klimatet och jobben - materialåtervinningens roll"
  • Sista chansen att nominera till Inspirationspriset
  • Ministerrådet godkände reviderade upphandlingsdirektiv
  • EU:s framtida klimat- och energipolitik diskuterades i Bryssel i veckan
  • Återvinningen av elektronikprodukter ökar
  • Yttrande: Kommissionens förslag att minska nedskräpningen av plastkassar
  • Genombrott för hållbar slamförbränning och fosforutvinning

Anmäl dig till Återvinningsdagen 12 maj med temat "Resurserna, klimatet och jobben - materialåtervinningens roll"
Under konferensen belyses allt ifrån vad en cirkulär ekonomi betyder, till styrmedel och andra konkreta åtgärder för att öka materialåtervinningen till nya råvaror.

Vi startar klockan 11.00 och dagen avslutas med en gemensam middag. Konferensen hålls i konferenslokalen "7A Odenplan" i Stockholm.

Vi kommer att få lyssna på, och debattera med, bl a representanter från Ellen Mac Arthur Foundation, IKEA, Electrolux, NCC, IVL, SKL, politiker, återvinningsföretag. Detaljerat program kommer inom kort.

Bl a på programmet:

- Den cirkulära ekonomin - är det lösningen på resurs, klimat- och jobbutmaningarna? Vad betyder det för företagen?

- Hur ser marknaden ut för återvunna material och råvaror?

- Vad krävs för att mer ska återvinnas till nya råvaror - vilka styrmedel behövs?

- Hur jobbar företag med design för återvinning och användning av återvunna material?

- Hur påverkar återvinningsmålen byggbranschen?

- Upphandla för återvinning - utvecklingsmöjligheter för både kommuner och återvinningsföretag?


Ni kan anmäla er till Återvinningsdagen här.

Välkomna!


Sista chansen att nominera till Inspirationspriset
Priset delas ut till företag, organisation eller person. Nytänkandet kan vara affärskoncept, innovation, samarbeten mm.

Nominera din kandidat till Inspirationspriset 2014 för;

Nyskapande, kreativa och inspirerande grepp
- vid användning av återvunnen råvara,
- som möjliggör ökad materialåtervinning ,
- som leder till väsentligt effektivare resursanvändning.

Nomineringen kan gälla en eller flera av punkterna ovan. Sista dagen att nominera är den 11 mars.

Läs mer hur du nominerar här.


Nya EU-direktiv ska ge enklare och mer effektiv offentlig upphandling
EU:s ministerråd har antagit tre nya direktiv för offentlig upphandling.

Förhandlingarna har pågått i flera år och målet är att de nya direktiven ska skapa ett enklare och mer effektivt upphandlingsregelverk och bland annat göra det lättare för små och medelstora företag att konkurrera på EU-marknaden.

Målen med översynen av direktiven är dels att öka effektiviteten i upphandlingarna genom enklare och mer flexibla regler, dels att ge bättre möjligheter för de upphandlare som vill använda offentlig upphandling till stöd för gemensamma samhälleliga mål såsom till exempel främjande av innovation, sysselsättning, skydd för miljön och högre resurs- och energieffektivitet.

Medlemsstaterna har nu 24 månader på sig att införliva EU-direktiven i de nationella lagstiftningarna. I Sverige tillsatte regeringen redan hösten 2012 en utredning (S 2012:09) som arbetar med hur direktiven ska genomföras i Sverige. Utredningen ska lämna sitt betänkande under våren 2014. Målet är att de nya upphandlingsreglerna ska träda i kraft i svensk lagstiftning under våren 2016. Läs mer här.

Källa: Socialdepartementet och Miljödepartementet

EU:s framtida klimat- och energipolitik diskuterades i Bryssel i veckan
Både EU:s energi- och miljöministrar har haft möten om ramverket för klimat och energi för åren 2020-2030.

Sverige stöder förslaget om att klimatutsläppen ska minska med 40 procent och att minst 27 procent ska komma från förnybar energi till 2030

Ministrarna har nu gett sin syn på kommissionens meddelande om ett nytt energi- och klimatramverk för 2020-2030. Resultatet av diskussionerna skickas till Europeiska rådet inför behandling vid toppmötet den 20-21 mars.

Många medlemsländer, däribland Sverige, stöder förslaget om att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent och att andelen förnybar energi ska uppgå till minst 27 procent till år 2030. Men Sverige öppnar för ytterligare insatser på klimatområdet.

- Sverige förespråkar en ännu mer ambitiös linje än så, och skulle gärna se att EU antar ett utsläppsmål om att totalt sett minska utsläppen med 50 procent, där 40 procent ska göras i EU och 10 procent i form av insatser i utvecklingsländer, sade Anna-Karin Hatt, It- och energiminister, efter mötet. Läs mer här.

Källa: Näringsdepartementet och Miljödepartementet


Återvinningen av elektronikprodukter ökar
2013 återvann vi hela 146 919 ton elavfall, lampor och batterier. Det motsvarar vikten av 15 Eiffeltorn, eller 15,31 kilo per person – långt mer än EU:s direktiv på fyra kilo per person.

Vi blir dels ännu bättre på att återvinna stora saker som kylskåp, frysar, vitvaror och tv-apparater. Men 2013 blev vi också betydligt bättre på att återvinna mindre elprylar som rakapparater, elektriska leksaker och hårtorkar – saker som lätt blir liggande hemma.

2013 ökade återvinningen av små hushållsapparater såsom vattenkokare och brödrostar med drygt 5% och övriga vitvaror, exempelvis dammsugare och mikrovågsugnar, med 16%. Det återvanns 6% fler elektriska leksaker, 7% fler portabla verktyg som skruvdragare och borrmaskiner och hela 48% fler stationära verktyg som svetsar, gräsklippare och sågar. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Elkretsen


Yttrande: Kommissionens förslag att minska nedskräpningen av plastkassar
Nedskräpning av plastkassar är ett stort problem inom de södra EU-länderna.för. I förslaget framgår att medlemsstaterna själva ska föreslås vilka åtgärder mot nedskräpning av plastkassar man vill vidta.

ÅI:s anser att resurseffektiviteten måste ökas vid användningen av bärkassar och att förbrukningen av tunna plastbärkassar av dålig kvalitet ska minskas.

Ett förslag från parlamentet är att minska genomsnittsförbrukningen av tunna plastbärkassar av bärkassar med en tjocklek av mindre än 50 mikrometer. ÅI anser att tjockleken istället bör vara 30 mikrometer och att materialåtervinning måste uppmuntras. Läs hela yttrandet här.


Genombrott för hållbar slamförbränning och fosforutvinning
Ragn-Sells har bevisat att det är möjligt att samförbränna reningsverkslam och återvunnen träfilis samt utvinna ren fosfor ur askan.

Ragn-Sells förespråkar att så mycket som möjligt av fosforn i reningsverkslam återförs till kretsloppet. Den nya teknologin skapar möjlighet att återvinna fosfor även ur slam av sämre kvalitet.

I projektet ”Slambränsleblandningar- förbränning och fosforutvinning” medfinansierat av Waste Refinery studerades fullskalig slamförbränning i ENA Energis förbränningsanläggning och efterföljande fosforutvinning ur askan.

Anders Kihl är Affärsområdeschef Entreprenad inom Ragn-Sells och han ser resultatet som ett stort genombrott;
- Genom detta projekt har vi nu bevisat att det är tekniskt möjligt att utvinna ren fosfor på ett kostnadseffektivt sätt.

- Vi hoppas att framtida regelverk på området utformas så att krav ställs på fosforutvinning vid slamförbränning. Utan tydliga nationella riktlinjer för slamförbränning finns en stor risk att slam förbränns utan tanke på att fosforn skulle kunna återföras till lantbruket, avrundar Anders Kihl. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Ragn-Sells


 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

Ansvarig utgivare:
Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna
 

 
 


Inspirations-priset 2012
Vinnare H&M, Hennes & Mauritz AB, för sitt innovativa sätt att använda återvunna material.


Inspirations-priset 2011
Vinnare Swerea Mefos för arbetet med att ta fram ny metod att återvinna vanadin och en kalkhaltig produkt ur stålverksslagg.


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.