Minska överskottet av elcertifikat så att vindkraften kan fortsätta att byggas ut.
Skicka vidare till en vän »
 

Vindnytt - de viktigaste nyheterna om vindkraft i juni 2012

Bild

 
 
 

Ny mätning visar ökat stöd för vindkraft

Andelen svenskar som vill ”satsa mer” på vindkraft än vad vi gör i dag ökade från 66 procent år 2010 till 70 procent under 2011. Andelen som vill satsa mer på kärnkraft minskade från 19 till 12 procent. Det framgår av SOM-institutets årliga energimätning.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, SOM-rapport

 
 
 

Elkunder vinnare

Elcertifikatspriserna har sjunkit med runt 20 öre per kilowattimme de senaste två åren. Det blir det en kostnadsminskning på 3,3 miljarder kronor på årsbasis. Sveriges elkunder är vinnare på att elcertifikatspriserna har sjunkit till historiskt låga nivåer. Trots att lönsamheten har försämrats för nya vindkraftsprojekt sätter utbyggnaden i år nya redkord med flera hundra nya verk för cirka 15 miljarder kronor. Under 2012 fortsätter den kraftiga utbyggnaden, men från 2014 ser det ut att bli en kraftig inbromsning om inte regeringen ingriper, säger Annika Helker Lundström i en intervju i Dagens Industri.

Källa: Artikel DI

 
 
 

Regeringen ger klartecken till norra delen av Sydvästlänken

Arbetet med den norra delen av kraftledningen Sydvästlänken kan nu påbörjas. Det står klart sedan regeringen idag beviljat Svenska Kraftnäts ansökan om nätkoncession för sträckan mellan Hallsberg och Barkeryd i Småland.

Källa: Pressmeddelande Regeringskansliet, NCC

 
 
 

Ny europeisk rapport visar på vindkraftens samhällsnytta

Huvudbudskapet i EWEAs rapport Green Growth, är att investeringar i vindkraft är ett effektivt verktyg för att skapa sysselsättning och ge den sargade ekonomin i Europa en välbehövlig vitamininjektion. Nya förnybarhetsmål skulle dessutom ge extra fart åt denna gynnsamma utveckling.

Källa: Sammanfattning Svensk Vindenergi, rapport EWEA

 
 
 

Rapport från IEA - Vindkraft nyckeln till att klara klimatutmaningen

Vindkraft och andra förnybara energikällor är nyckeln till att ställa om det globala energisystemet och klara den klimatutmaning som världen står inför. En medveten satsning på förnybart innebär inte bara stora vinster för miljön, utan även för samhällsekonomin och försörjningstryggheten. Detta framgår av en rapport från OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor – International Energy Agency (IEA).

Källa: Sammanfattning Svensk Vindenergi, rapport IEA

 
 
 

EU:s energieffektiviseringsdirektiv är på plats

Vid rådsmötet med EU:s energiministrar i Luxemburg den 15 juni stod energieffektiviseringsdirektivet, Energifärdplanen till 2050 och EU:s framtida ambitioner för förnybar energi på agendan. Anna-Karin Hatt poängterade att det är viktigt att EU-kommissionen återkommer med en djupare analys och konkreta förslag gällande den förnybara energin i Europa efter 2020.

Källa: Pressmeddelande Regeringskansliet

 
 
 

Vindkraftens effekter på landlevande däggdjur

Den fjärde syntesrapporten finns publicerad i Naturvårdsverkets och Energimyndighetens kunskapsprogram Vindval. Rapporten är den första sammanställningen kring vindkraft och landlevande däggdjur hittills. En slutsats är att djurlivet kan såväl gynnas som missgynnas vid vindkraftetableringar

Källa: Rapport Naturvårdsverket

 
 
 

Vindkraft i Härjedalen gör Ikea självförsörjande på el

Som ett steg i att använda förnybar energi investerar Ikea i vindkraftsparken med 30 vindkraftverk på Glötesvålen i Härjedalen. Totalt räknar Ikea med att den nya vindkraftsparken kommer att producera 220 GWh/ år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för cirka 48 000 hushåll. Vindkraftsbolaget O2 har tecknat avtal med Ikea och står för utveckling, byggnation och förvaltning av parken.

Källa: Artikel Östersunds Posten

 
 
 

Investering på 23 miljoner kronor för smart elnät på Gotland

Modernisering av ett befintligt distributionsnät till ett smart elnät, som dessutom kan hantera stora mängder el från vindkraft, det är målet för projektet Smart Grid Gotland som nu får stöd med 23 miljoner kronor från Energimyndigheten.

Källa: Pressmeddelande Energimyndigheten

 
 
 

Elva miljoner till att mäta buller i haven

Buller i havet stör både fisk och däggdjur och kan leda till att naturliga instinkter för jakt, flykt och parningslek rubbas. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ger nu nästan elva miljoner kronor till två projekt som ska mäta ljudnivån i Östersjön och i Västerhavet. Projektet vill ge en bättre helhetsbild, i dag görs ansökningar för exempelvis havsbaserade vindkraftverk och seismologiska undersökningar var för sig.

Källa: Pressmeddelande HaV

 
 
 

Debatt: En ökad satsning på vindkraft skapar tillväxt och nya jobb

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi replikerar.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd menar, i en replik den 18 maj i Tidningen Ångermanland och 21 maj i Örnsköldsviks Allehanda att den låga kostnaden för förnybar el betyder att vi byggt för mycket vindkraft och därför borde stoppa en fortsatt utbyggnad. Annika Helker Lundström säger bland annat att en ökad satsning på vindkraft är inte bara central i kampen mot klimatförändringarna, den skapar dessutom tillväxt och nya jobb i Sverige.

Källa: Artikel Svensk Vindenergi

 
 
 

Debatt: Vi har ingen tid att förlora

Anniika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi replikerar.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd menar att den låga kostnaden för förnybar el betyder att vi byggt för mycket vindkraft och därför borde stoppa en fortsatt utbyggnad. Annika Helker Lundström, hänvisar till preliminära siffror för 2011 från Internationella Energimyndigheten (IEA) som visar att koldioxidutsläppen från förbränning av kol, olja och gas nått nya rekordnivåer. Vi har ingen tid att förlora. Alliansen och oppositionen bör enas om en kraftfull utbyggnad av den förnybara elproduktionen.

Källa: Replik Norra Västerbotten, rapport IEA

 
 
 

Debatt: Få svenskar vill satsa på ny kärnkraft

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen skriver på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.

Naturskyddsföreningen lät Demoskop fråga 1 000 svenskar vad de i första hand vill satsa på i den pågående energiomställningen: endast 20 procent av svenskarna ville i första hand satsa på ny kärnkraft om de själva fick bestämma. 73 procent ville hellre satsa på förnybar energi eller energieffektivisering.

Källa: Artikel Svenska Dagbladet, Miljöaktuellet

 
 
 

Interpellation: Vindkraftsvinster

Interpellation 2011/12:406 Vindkraftsvinster av Gunnar Sandberg (S) till statsrådet Anna-Karin Hatt (C).

Vindkraften har på kort tid utvecklats till en viktig gren inom den svenska energisektorn, när man ersätter fossila bränslen med förnybar energi. Samtidigt påverkar den påtagligt bygder, där vindkraftsparker byggs upp. Inte minst tydligt är det i fjällvärlden.

Källa: Interpellation Riksdagen

 
 
 

Vind - Förnybar framtid 21-22 november 2012

Välkommen till Stockholmsmässan och vindkraftsbranschens största konferens. På Vindwebben, vår interaktiva plattform, finns information, anmälan, monterbokning, priser med mera.

Källa: Svensk Vindenergi Vindwebben

 
 
 

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Vi finns på Olof Palmes gata 31, 101 53 Stockholm, tel 08-677 25 06.


Följ Svensk Vindenergi på
Facebook – klicka här!Följ Svensk Vindenergi på
Twitter – klicka här!
Detta mail skickas med IdRelay