Öka ambitionsnivån för den förnybara elproduktionen!
Skicka vidare till en vän »
 

Vindnytt - de viktigaste nyheterna om vindkraft juli och augusti 2012

Bild

 
 
 

Vindbrukskollen - ny databas över alla vindkraftverk i Sverige

Nu lanseras Vindbrukskollen för allmänheten. Vindbrukskollen är en webbaserad nationell databas för vindkraft i Sverige som bland annat visar var i landet det finns vindkraftverk och var man projekterar för att bygga nya verk. På Vindbrukskollen finns även mycket annan kartbaserad information som kan användas i planerings- och tillståndsprocessen.

Källa: Vindbrukskollen Vindlov.se

 
 
 

IEA förväntar kraftig ökning av vindkraft

Det internationella energiorganet IEA förväntar sig att utbyggnaden av förnybar elproduktion kommer att ta ytterligare fart under de kommande fem åren. Det framgår av den nyligen publicerade rapporten Medium-Term Renewable Energy Market Report 2012. Trots ett osäkert ekonomiskt världsläge menar IEA att den globala elproduktionen från vindkraft kommer att öka med 139 procent mellan år 2011 och 2017 och uppgå till 1 065 TWh.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, rapport IEA, rapport Medieum-Term Renewable Energy Market Report 2012

 
 
 

Full fart på energiomställningen i Tyskland

Den tyska energiomställningen pågår för fullt. Die energiewende innebär att 80 procent av landets energiförsörjning ska vara förnybar år 2050, nu står den förnybara delen för ungefär en femtedel. Enligt motsvarigheten till det tyska naturvårsverket har stängningen av de första åtta reaktorerna inte lett till någon ökning av landets koldioxidutsläpp. Kärnkraften har ersatts främst av sol och vind, visar statistik sammanställd av bland andra den tyska kolindustrin och finansministeriet.

Källa: Inslag Sveriges Radio, P1 Klotet

 
 
 

SKF tecknar miljardavtal

SKF har tecknat ett treårigt leveransavtal med en större vindturbintillverkare. Avtalet gäller den nya generationer SKF Nautilus lager och är värt cirka en miljard svenska kronor. Lagret ska användas i en ny multimegawattsturbin som är avsedd för installation både på land och till havs runtom i världen.

Källa: Pressmeddelande SKF

 
 
 

Världens längsta rotorblad

Siemens har tillverkat 75 meter långa rotorblad för vindturbiner. Längst i världen, hävdar företaget. I höst ska de installeras utanför Danmarks kust. Bladen är gjutna i glasfiber i ett enda stycke, även det ett rekord enligt Siemens. Eftersom rotorbladen saknar skarvar blir de mer robusta och väger mindre, ”bara” 25 ton stycket.

Källa: Artikel Ny Teknik

 
 
 

Starkast stöd för vindkraft i Jämtland

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi hoppas att kommunpolitikerna är lyhörda för den breda opinionen när det gäller beslut om vindkraft. I till exempel Jämtland vill åtta av tio jämtar, 81 procent, att Sverige ska ”satsa mer” på vindkraft än vad vi gör idag. Det betyder att invånarna i Jämtland är allra mest positiva till vindkraft, följda av Värmland och Västerbotten. Det framgår av en ny rapport från SOM-institutet som beställts av Svensk Vindenergi.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, SOM-rapporten

 
 
 

Debatt: Höj ambitionen för vindkraften

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi debatterar i lokala medier. Nedan exempel på en artikel och replik.

Under de senaste åren har en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige påbörjats. Men ändå vill 80 procent västerbottningarna att det ska satsas ännu mer på vindkraft än vad som sker i dag. Det visar en ny rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Källa: Artikel Norra Västerbotten, replik Norra Västerbotten

 
 
 

Debatt: Energiforskningen måste stärkas

Energiminister Anna-Karin Hatt (C), skriver på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.

Centerpartiet vill, som en av sina viktigaste prioriteringar inför regeringens budgetförhandlingar, se ökade satsningar på svensk energiforskning. Nya kunskaper om hur vi möter energi- och klimatutmaningarna en nödvändighet för att vi ska klara omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi måste snabba på omställningen till ett ekologist hållbart energisystem.

Källa: Artikel Svenska Dagbladet

 
 
 

Debatt: Stora möjligheter för landsbygden

Lise Nordin, riksdagsledamot (MP), energipolitisk talesperson och Anna Hildebrand, ordförande (MP), Jämtlands län, skriver på debatt i bland annat Östersunds Posten.

Energimyndigheten har fastslagit att vindkraftsutbyggnaden i Sverige varit en vinstaffär för både hushåll och företag. Att vindkraft är det energislag som byggs ut snabbast i världen och som nu ger stora investeringar i Jämtlands län beror förstås på att det är en god affär.

Källa: Artikel Östersunds Posten

 
 
 

Debatt: Vindkraften skapar nya jobb

Krister Poole Jönsson, vice president och Lisa Ekstrand, policy specialist, båda från Vestas Northern Europe AB, har fått nedanstående debattartikel publicerad i många lokala medier. Nedan några exempel.

Enligt den senaste prognosen från Arbetsförmedlingen kommer arbetslösheten att stiga under 2012 och 2013. Den förnybara energin kan skapa nya jobb, samtidigt som den bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen.

Källa: Artiklar Norrköpings Tidningar, Sörmlands Nyheter, Motala o Vadstena Tidning,

 
 
 

Debatt: Vindkraften en långsiktig lösning

Björn Lyngfelt, SCA, skriver på debatt i Sundsvalls Tidning.

Vindkraften är den energi källa som i dag har minst långsiktigt miljöpåverkan, därför är det den bästa lösningen för omställningen från fossila bränslen. Självklart upprörs många av vindkraften, men projektens effekter och påverkan på miljön utreds nog.

Källa: Artikel Sundsvalls Tidning

 
 
 

Debatt: Klimatförändringar i Gävleborg borde vara väckarklocka

Linda Burenius Magnusson, vd för O2:s vindkraftskooperativ och Pär Holmgren, meteorolog, författare och föreläsare i klimatfrågor, har fått debattartikel publicerad i ett flertal lokal medier. Nedan några exempel.

Många tror att den globala uppvärmningen sker snabbare i utvecklingsländer än i Sverige. Det stämmer inte. Medeltemperaturen i Gävleborg har under de senaste tio åren, 2002–2011, i genomsnitt varit 1,1 grader högre än under den internationellt använda jämförelseperioden 1961–1990. Det är väsentligt mer än motsvarande globala temperaturökning som uppgick till 0,46 grader.

Källa: Artiklar Arbetarbladet, Helagotland.se, Piteå Tidning, Värmlands Folkblad

 
 
 

Nu är programmet klart för Vind - Förnybar framtid!

Årets seminarieprogram är späckat med spännande föreläsningar och många intressanta utställare finns också på plats. Vi räknar med 1 500 besökare. På Vindwebben finns ett utförligt program och där kan du också anmäla dig. Välkommen till Stockholmsmässan den 21-22 november 2012, Nordens största mötesplats för vindkraftsbranschen.

Källa: Svensk Vindenergi, Vindwebben

 
 
 

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Vi finns på Olof Palmes gata 31, 101 53 Stockholm, tel 08-677 25 06.


Följ Svensk Vindenergi på
Facebook – klicka här!Följ Svensk Vindenergi på
Twitter – klicka här!
Detta mail skickas med IdRelay