Nu har vi öppnat bokningen av monterplats på Vind 2014, den 22-23 oktober, Waterfront Stockholm!
Skicka vidare till en vän »
 

Vindnytt - de viktigaste nyheterna om vindkraft mars 2014

Bild

 
 
 

Svensk Vindenergi välkomnar ny kabel mellan Sverige och Tyskland

Svenska Kraftnät och den tyska stamnätsoperatören 50 Hertz tecknade den 28 mars ett intentionsavtal för en ny högspänningsledning mellan Sverige och Tyskland. Kabeln förväntas vara i drift senast år 2025 och är nästa steg i ambitionen om en ökad integrerad europeisk elmarknad.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, intentionsavtal Svenska Kraftnät

 
 
 

Svensk Vindenergi anmäler SVT till granskningsnämnden

Efter SVT:s satsning på att granska vindkraften väljer branschföreningen Svensk Vindenergi att anmäla SVT till granskningsnämnden för brister i både saklighet och opartiskhet. SVT:s granskning innehåller en mängd direkta felaktigheter och ensidigt negativa vinklingar som vi menar bryter mot reglerna om saklighet och opartiskhet som gäller för public service, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, anmälan, kommentar SVT Dagens Opinion

 
 
 

Högre förnybartmål minskar EU:s behov av gasimport

Ett EU-mål på 30 procent förnybar energi till 2030 skulle minska importen av fossilgas med 26 procent, medan ett mål på 27 procent bara skulle minska gasimporten med 9 procent jämfört med idag, enligt EU-kommissionens konsekvensanalys. Den europeiska vindkraftsorganisationen EWEA har nu uppmanat EU:s utrikesministrar att agera för ett minskat beroende av rysk gas.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, konsekvensanalys EU-kommissionen, brev till utrikesministrar EWEA, artikel Anna-Karin Hatt, Göteborgs Posten

 
 
 

Unik studie om Lillgrunds vindkraftpark och påverkan på fisk

Vindkraftsparken Lillgrund i Öresund lockar till sig bottenlevande fisk och leder till ett ökat undervattensbuller. Det finns också tecken på att ålar kan påverkas i sin vandring till lekområdena i Sargassohavet. Området vid Lillgrund har undersökts och resultaten finns nu samlade i HaV-rapporten ”Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark”.

Källa: Pressmeddelande Havs- och Vattenmyndigheten, rapporten

 
 
 

Ny is- och snöforskning på vindkraftverk

Ett vindkraftverk i miniformat från Sydkorea på ett av taken vid Luleå tekniska universitet ingår i ett nytt forskningsprojekt om isbildning på vindkraftverkens vingar. För att optimera avisning och drift på vindkraftverk i kallt klimat krävs tillförlitliga metoder för att förstå mekanismerna bakom isbildning på vingarna.

Källa: Artikel Luleå universitet

 
 
 

Vindkraften ger jobb

Vindkraften ska ses som en stor industri i glesbygd. Det menar Vindkraftcentrum i Hammerdal. 400 företag i länet fick frågan om de levererat tjänster till vindkraftsbranschen. När Vindkraftcentrum redovisade undersökningen visar det sig att det innebar 600 årsarbeten under 2013 då 70 vindsnurror restes i länet. Det handlar om allt från uthyrning av logi till det som följer med stora byggen.

Källa: Inslag SVT

 
 
 

ABB tar order värda 45 miljoner dollar för att stärka svenska elnätet

Transformatorstationen Sege för 400 kV i Sydsverige ska bytas ut för att förbättra nättillförlitligheten och kvaliteten i elleveranserna till Malmö- och Skåneregionen. I Norrland ska två nya transformatorstationer för 400 kV, Djuptjärn och Högnäs, säkra elleveranserna till Kalix. Högnäs ska också underlätta integration av förnybar vindkraft till elnätet i Västerbotten. Stationerna är planerade att tas i drift 2015.

Källa: Pressmeddelande ABB

 
 
 

Kommentar: Svensk Vindenergi bemöter SVT:s felaktigheter

Anton Steen, Svensk Vindenergi bemöter i kommentar SVT:s granskning av vindkraften och de felaktigheter som finns.

I Rapport och SVT Mittnytt sändes den 3 mars ett inslag om vindkraft – ”Tusentals nya kraftverk planeras – elköparna betalar”. Det är bra att den förnybara elen granskas, men tyvärr innehåller inslaget ett antal felaktigheter och missvisande vinklingar om vindkraft och elcertifikatsystemet.

Källa: Kommentar Svensk Vindenergi, insändare Östersunds Posten

 
 
 

Kommentar: Fortsatta felaktigheter om vindkraften i SVT

Svensk Vindenergi fortsätter med att bemöta SVT:s felaktigheter.

Svensk Vindenergi har tidigare informerat reporter och ansvarig utgivare om flera felaktigheter i tidigare reportage när det gäller granskningen av vindkraften som nu pågår i SVT. Även reportage den 5 mars anser vi innehåller flera felaktigheter och är vinklat på ett sådant sätt som strider mot SVT:s riktlinjer om saklighet och opartiskhet.

Källa: Kommentar Svensk Vindenergi

 
 
 

Kommentar: SVT-reporter fortsätter med osakliga reportage om vindkraft

Mattias Wondollek, Svensk Vindenergi, kommenterar reportaget ”Vindkraft kan påverka klimatet” som sändes i SVT Mittnytt.

Den 21 mars sändes ännu ett reportage om vindkraften som vi anser strider mot SVT:s riktlinjer om saklighet och opartiskhet. Svensk Vindenergi har informerat samma reporter och ansvarig utgivare om felaktigheter i tidigare reportage. Nedan har vi utvecklat vad vi anser vara felaktigt eller missvisande i detta reportage.

Källa: Kommentar Svensk Vindenergi, studie Nature Climate Change, studie David Keith

 
 
 

Debatt: Vi vill ha besked om tre klimat- och energimål mål

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF och Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, skriver på debatt i Dagbladet.

Med stöd av ett tydligt mål för förnybar energi har den förnybara elproduktionen i Västernorrland ökat kraftigt. Regeringen måste nu sluta tveka och lämna ett tydligt besked om att Sverige vill att EU ska ha tre parallella och bindande klimat- och energimål, med minst 60 procent utsläppsminskning, 45 procent förnybar energi och 40 procent energieffektivisering.

Källa: Artikel Dagbladet, policydebatt EU:s Energiministrar, debattartikel Jens Holm (V)

 
 
 

Debatt: EU kan bli världsledande att förena klimat och jobb

Den mest ambitiösa klimatpolitiken är den som ger flest jobb. Men trots detta väljer EU-kommissionen att lägga fram ett förslag till klimatmål för 2030 som i praktiken är ett skambud, skriver Peter Larsson, Sveriges ingenjörer, och Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen.

Källa: Artikel Göteborgs Posten

 
 
 

Debatt: Fel jämföra Sverige och Tyskland

Anton Steen, Svensk Vindenergi, replikerar på artikel i Hallands Nyheter.

Mats Dahlbom skriver i en debattartikel (24/2) att det är patetiskt att påstå att vindkraft gör strömmen billigare samt att Tyskland ersätter kärnkraften med kol istället för förnybar energi.

Källa: Artikel Hallands nyheter, replik Svensk Vindenergi

 
 
 

Replik: Häpnadsväckande överdrifter om vindkraftens konsekvenser

Anton Steen, Svensk Vindenergi, replikerar på artikel.

Gunnar Fredriksson skriver på Allehanda.se 25/3 att vindkraften kommer ödelägga stora delar av Norrland och att människor kommer att fördrivas från sina hem. Det är häpnadsväckande överdrifter som behöver bemötas.

Källa: Artikel ÖA, replik ÖA

 
 
 

Monterbokningen på Vind 2014 har öppnat!

Du som vill boka en monterplats på Vind 2014, den 22-23 oktober på Waterfront i Stockholm, kan boka nu. Intresset är stort - vänta inte för länge med att boka. Mer information om Vind 2014 i bifogad länk.

Källa: Svensk Vindenergi

 
 
 

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Vi finns på Olof Palmes gata 31, 101 53 Stockholm, tel 08-677 25 06.


Följ Svensk Vindenergi på
Facebook – klicka här!Följ Svensk Vindenergi på
Twitter – klicka här!
Detta mail skickas med IdRelay