Vind 2014, den 22-23 oktober på Waterfront Stockholm. Monterbokningen är öppen, boka plats!
Skicka vidare till en vän »
 

Vindnytt - de viktigaste nyheterna om vindkraft april 2014

Bild

 
 
 

Fortsatt starkt stöd för vindkraft

Trots att vindkraften har fyrdubblats vill 61 procent av svenskarna att vi ska ”satsa mer” på vindkraft än vad vi gör i dag och 23 procent vill att vi ska satsa lika mycket. Bara 10 procent vill att vi ska satsa mindre eller inget alls. Det framgår av SOM-institutets årliga energimätning.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi

 
 
 

Konsumentens kostnad för förnybar el lägre än på flera år

Priset som svenska elkonsumenter betalar för utbyggnaden av förnybar el är lägre än på flera år, 2,7 öre per kWh, och kostnaden för utbyggnaden av förnybar el är en av de lägsta i Europa.

Källa: Pressmeddelande Energimyndigheten

 
 
 

Vindkraften i världen dubbleras på fem år enligt ny prognos

Vindkraften fortsätter att växa kraftigt både i Sverige och globalt. Inom de närmsta fem åren förväntas den installerade effekten vindkraft i världen att fördubblas, enligt en ny prognos från Global Wind Energy Coucil (GWEC).

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, rapport GWEC

 
 
 

Vindkraften fortsätter att byggas ut trots lågt elpris

Trots mycket låga priser på både el och elcertifikat fortsätter vindkraften att byggas ut. I år blir det ett nytt utbyggnadsrekord när uppemot 1 000 MW vindkraft installeras, motsvarande cirka 375 vindkraftverk. Åren därpå återgår den årliga utbyggnaden till omkring 700 MW. Det spår Svensk Vindenergi i en ny prognos.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, prognos

 
 
 

Annullering av 16,2 miljoner elcertifikat

Den 1 april annullerades totalt 16,2 elcertifikat för 2013 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden. För el producerad under 2013 utfärdades det totalt 16,4 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige. Det innebär att den gemensamma elcertifikatreserven ökade med 0,2 miljoner elcertifikat till totalt 12 miljoner elcertifikat.

Källa: Pressmeddelande Energimyndigheten

 
 
 

ABB tar hem order värd 40 miljoner dollar för kabellänk till havsbaserad vindkraftspark

Undervattenskabeln från ABB i Karlskrona möjliggör integrationen av ren vindkraft i Danmark. ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd omkring 40 miljoner dollar från den danska kraftoperatören Energinet.dk på ett kabelsystem för högspänd växelström (AC) som ska överföra elkraft från en ny havsbaserad vindkraftpark.

Källa: Pressmeddelande ABB

 
 
 

Umeå Energi först i Norden med varningssystem på vindkraftverk

Umeå Energi har i vinter höjt säkerheten i sina vindkraftsparker. Detta genom att montera ett varningssystem som signalerar om det finns risk för att is ska släppa från vindkraftverkens rotorblad. Nu är alla tester klara och systemet fungerar bra.

Källa: Pressmeddelande Umeå Energi

 
 
 

Kommentar: Bindande mål för förnybar energi är inget hot mot den svenska kärnkraften

EU är mitt uppe i processen att besluta om ett nytt klimat- och energiramverk till 2030. Den senaste tiden har flera företrädare för Moderaterna i olika sammanhang uppgett att ett bindande förnybarhetsmål till 2030 är ett hot mot den svenska kärnkraften. Argumenten som används är att ett förnybarhetsmål riskerar att bli så högt för Sveriges del att kärnkraft måste fasas ut i förtid för att målet ska kunna nås i tid.

Källa: Kommentar Svensk Vindenergi, blogg Christofer Fjellner, kommentar Svensk VIndenergi

 
 
 

Replik: Vindkraftsdebatten tjänar inte på övertoner

Annika Helker Lundström, replikerar på artikel av Sune Sjöström aktiv i Föreningen Svenskt Landskapsskydd.

Att använda övertoner av det slag som Sune Sjöström gör gynnar inte på något sett en konstruktiv dialog om vad vindkraftsutbyggnaden innebär för människor och miljö. Diskussionen gäller den serie om vindkraften som SVT Mittnytt sände i början av mars och som Svensk Vindenergi menar innehöll en lång rad sakfel och överdrifter.

Källa: Artikel Länstidningen, replik Vindkraftstidningen, replik Svensk Vindenergi

 
 
 

Replik: Lätt att kritisera förnybar energi

Anton Steen, replikerar artikel ”Storskalig vindkraft – en gökunge i Svensk energipolitik” i Norrbottens Kuriren.

Sigvard Eriksson från det klimatskeptiska nätverket Klimatsans menar att klimathotet bara är en hypotes. En ståndpunkt som gör det väldigt enkelt att kritisera alla investeringar som minskar koldioxidutsläppen, såsom en utbyggnad av vindkraften.

Källa: Artikel Norrbottens Kuriren, replik Svensk Vindenergi

 
 
 

Replik: Regeringen missar kraftigare klimat- och energimål

Lars Andrén, ordförande Svensk Solenergi, Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, Gustav Melin, vd Svebio och Hans Nilsson, ordförande Energieffektiviseringsföretagen replikerar på artikel av energiminister Anna-Karin Hatt (C) i GP.

Ett mål på 27 procent förnybar energi till 2030 – den nivå som den svenska regeringen ställt sig bakom – skulle bara minska gasimporten till EU med nio procent. Det är en alldeles för låg ambitionsnivå, skriver ovanstående branschföreträdare.

Källa: Artikel GP, replik Svensk Vindenergi

 
 
 

Monterbokningen till Vind 2014 är öppen!

Varmt välkommen att boka monterplats på Vind 2014, som äger rum den 22-23 oktober på Stockholm Waterfront Congress Center – moderna energieffektiva lokaler mitt i city och med bästa tänkbara kommunikationer. Passa på att möta kollegor och knyta nya affärskontakter.

Källa: Svensk Vindenergi

 
 
 

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Vi finns på Olof Palmes gata 31, 101 53 Stockholm, tel 08-677 25 06.


Följ Svensk Vindenergi på
Facebook – klicka här!Följ Svensk Vindenergi på
Twitter – klicka här!
Detta mail skickas med IdRelay