Anmälan öppen till Vind 2014 den 22-23 oktober.
Skicka vidare till en vän »
 

Vindnytt - de viktigaste nyheterna om vindkraft juni 2014

Bild

 
 
 

Svensk Vindenergis vd utsedd till nationell miljömålssamordnare för näringslivet

Regeringen utsåg i går Svensk Vindenergis vd, Annika Helker Lundström, till nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Uppdraget är på heltid med start den 1 januari 2015. Den nationella miljömålssamordnarens uppgift blir att stärka samverkan med näringslivet i arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi

 
 
 

Billigare producera ny vindkraft

Sverige kan bygga stora mängder vindkraft billigare än vad som tidigare antagits. Enligt en ny studie från Energimyndigheten finns gott om lägen i landet där produktionskostnaden skulle hamna mellan 50 och 60 öre per kWh och även de där kostnaden är lägre än 50 öre per kWh.

Källa: Pressmeddelande Energimyndigheten

 
 
 

Regeringen backar om skatterabatt för egna elproducenter

Regeringen tvingas backa från sitt förslag om skatterabatt för den som producerar egen förnybar el och säljer den i elnätet. Det är EU som säger nej. Regeringen måste nu skjuta upp och ändra förslaget som skulle trätt i kraft redan om några veckor. Johan Öhnell är styrelseordförande i organisationen Oberoende Elhandlare och för energiföretaget Solkompaniet.

Källa: Inslag Sveriges Radio

 
 
 

Skellefteå Kraft i miljonavtal med Kina

Skellefteå Kraft köper 30 vindkraftturbiner till ett värde av 600 miljoner kronor av kinesiska Dongfang Electric Corporation Ltd. Investeringen är en del av den tredje etappen av vindkraftparken i Blaiken.

Källa: Artikel Folkbladet

 
 
 

Elcertifikatsamarbete bidrog till 3,0 TWh ny förnybar el under 2013

Under 2013 fortsatte ökningen av ny förnybar el inom elcertifikatsystemet. 3,0 TWh togs i drift under året och sedan Sverige och Norge fick en gemensam marknad, januari 2012, har det skett en ökning på totalt 6,2 TWh ny förnybar el.

Källa: Pressmeddelande Energimyndigheten

 
 
 

OX2 förvärvar vindkraftsbolaget Greenfield Wind i Polen

Genom förvärvet av det operativa projektutvecklingsbolaget Greenfield Wind får OX2 den lokala kompetens som behövs för att finansiera och bygga högkvalitativa vindparker i Polen. Målet är expandera och ta en ledande position. OX2 har förvärvat Greenfield Wind som är ett projektutvecklingsbolag inom vindkraft i Polen baserat i Warszawa. Förvärvet inkluderar all operativ verksamhet, 11 medarbetare och en projektportfölj på ca 220 MW.

Källa: Pressmeddelande OX2

 
 
 

Debatt: Diskussionen om baskraft måste vidgas

I Ny Teknik skriver Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, Gustav Melin, vd Svebio, Lars Andrén, ordförande Svensk Solenergi och Hans Nilsson, ordförande Energieffektiviseringsföretagen.

På senare tid har det blossat upp en debatt om behovet av ny ”baskraft”. Bakgrunden är att de äldsta reaktorerna inom de närmaste åren kommer att falla för åldersstrecket, och det finns en oro att det kan bli effektbrist kalla vinterdagar om inte ny stabil elproduktion kommer in i systemet.

Källa: Artikel Ny Teknik

 
 
 

Replik: Snäva perspektiv i Harry Franks kritik av vindkraften

Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi, replikerar på artikel på VLT debatt den 7 juni.

Harry Frank att våra politiker är okunniga när de främjar vindkraft. Samtidigt som han efterlyser fakta i debatten präglas tyvärr hans egen artikel av sakfel och överdrifter. Frank påstår att politikerna har beslutat att vindkraften skall byggas ut. Det finns ett teknikneutralt stödsystem för förnybar elproduktion – elcertifikatsystemet – som innebär att den mest konkurrenskraftiga elproduktionen som byggs ut först. Att det är vindkraften som byggs ut mest i dag beror på att det är det billigaste alternativet.

Källa: Artikel VLT, replik Svensk Vindenergi

 
 
 

Replik: Fel att peka ut vindkraften som ett problem

Annika Helker Lundström och Anton Steen, Svensk Vindenergi, replikerar på regeringens långtidsutredare Lars Bergmans redogörelse för hans syn på elmarknaden.

Det blir allt tydligare att dagens system med marginalprissättning inte kommer att kunna leverera tillräckligt höga priser för att motivera nyinvesteringar med enbart elpriset som intäkt. Investeringsbehovet de kommande decennierna är enormt.

Källa: Artikel Svenska Dagbladet, replik Svensk Vindenergi

 
 
 

Replik: Överdrifter och snäva perspektiv om vindkraften

Svensk Vindenergi replikerar på artikel i Dala Demokraten den 2 juni.

Henrik Wachtmeister och Jan Hedman, båda representanter för organisationer som motarbetar vindkraft, hävdar i debattartikeln att om Sverige skall fortsätta att bygga ut vindkraften så kommer Sveriges natur att omvandlas till ett industrilandskap. De vänder sig också mot att Sverige skall kunna exportera el till våra grannländer och på så sätt bidra till minskade utsläpp. Argumenten innehåller både kraftiga överdrifter och ett snävt nationellt perspektiv.

Källa: Artikel Dala Demokraten och replik Svensk Vindenergi

 
 
 

Replik: Osanningar om vindkraft

Anton Steen, Svensk Vindenergi replikerar på artikel den 10 juni i nwt.se av Ingrid Erlingson och Henrik Wachtmeister. Artikel och replik har också annan tidning.

Ingrid Erlingson och Henrik Wachtmeister från Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL), att vindkraften ökar koldioxidutsläppen, att den kostar elkonsumenterna 300 miljarder kronor och att vindkraften aldrig kan ersätta annan elproduktion. Detta är grundlösa påståenden som behöver bemötas med fakta.

Källa: Artikel nwt.se, replik Svensk Vindenergi

 
 
 

Välkommen till Vind 2014

Nu är programmet klart för Vind 2014 den 22-23 oktober på Waterfront Stockholm. Det finns också monterplatser kvar att boka. I år medverkar Nätverket för vindbruk med parallellt program. Välkommen!

Källa: Svensk Vindenergi

 
 
 

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Vi finns på Olof Palmes gata 31, 101 53 Stockholm, tel 08-677 25 06.


Följ Svensk Vindenergi på
Facebook – klicka här!Följ Svensk Vindenergi på
Twitter – klicka här!
Detta mail skickas med IdRelay