Vind 2016 på, den 26-27 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm. Boka i din kalender!

Webbversion

Vindnytt - de viktigaste nyheterna om vindkraft januari 2016

Sök medel inom Nätverket för vindbruk

I dag startar årets utlysning av medel inom Nätverket för vindbruk. Kommuner, regioner, länsstyrelser och ideella organisationer är välkomna att ansöka om stöd. I denna utlysning välkomnar vi i första hand ansökningar som kan främja dialogen kring vindkraftens lokala förankring och ökad lokal nytta. Sista dagen för ansökan är den 15 mars.

Källa: Pressmeddelande Energimyndigheten

Ändra systemet för elcertifikat

Branschorganisationen Svensk Vindenergi höll sin årliga tvådagarskonferens Vind, där fokus i år låg på Europa. De hetaste diskussionerna kretsade kring elcertifikatsystemet, elnäten och hur kommunerna hanterar tillståndsfrågor.

Källa: Artikel Energinyheter.se

Här är alternativen för framtidens elproduktion - rapport från IVA

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt "Vägval el"publicerar nu sin andra delrapport som handlar om alternativ för Sveriges framtida elproduktion. Rapporten visar stor potential för flera fossilfria möjligheter. Mer sol och vind, mer biokraft, ny kärnkraft eller mer vattenkraft. Det är de alternativ som presenteras i rapporten Sveriges framtida elproduktion. Tidsperspektivet avser åren 2030-2050.

Källa: Pressmeddelande IVArapporten

Ny rapport ser positivt på vindkraft

En rapport har släppts från amerikanska Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) och National Renewable Energy Laboratory (NREL) – ”A Retrospective Analysis of the Benefits and Impacts of U.S. Renewable Portfolio Standards”.

Källa: Artikel Vindkraftsnyheter.serapporten

Världens första rivning av en havsbaserad vindkraftpark nu slutförd

För första gången i världen har en havsbaserad vindkraftpark nedmonterats. Vattenfalls vindkraftpark Yttre Stengrund har försvunnit från horisontlinjen i Kalmar sund.

Källa: Pressmeddelande Vattenfall

Baylan ser sex reaktorer som brygga

Energiminister Ibrahim Baylan (S) tror att Sverige under överskådlig tid behöver sex kärnreaktorer. Han avvisar inte diskussion om effektskatten och subventioner av förnybar energi – något som Vattenfall kräver för att inte behöva stänga fler reaktorer i förtid.

Källa: Artikel Norrländska Socialdemokraten

Nordex – 30 framgångsrika år i vindkraftens tjänst

Vind fanns det förvisso 1985, då Nordex grundades i Danmark. Men vindkraftverken var få. 30-årsjubilerande Nordex är en av pionjärerna på området men var inte först med att tillverka vindkraftverk.

Källa: Artikel Energinyheter.se

OX2 säljer en 42 MW vindkraftspark till IKEA i Finland

En befintlig vindpark utanför Ajos vid kusten i Kemi kommer att förnyas och utökas. Här finns idag tio vindkraftverk som står på konstgjorda öar i havet samt vid strandkanten. OX2 kommer att byta ut dessa till moderna vindkraftverk och därutöver bygga tre nya verk på land, vilket mer än fördubblar produktionen och ger en hög driftsäkerhet. Den nya anläggningen kommer således att bestå av 13 nya vindkraftverk som beräknas producera ca 160 GWh/år.

Källa: Pressmeddelande OX2

Nordisk Vindkraft säljer vindkraftpark till fransk investerare

Nordisk Vindkraft och Mirova har nått en affärsuppgörelse om köp, byggnation och drift av vindkraftparken Våsberget i Gävleborgs län. Den planerade vindkraftparken Våsberget ligger 8 km sydväst om Ramsjö i Ljusdals kommun och kommer att bestå av 8 stycken 3,45 MW vindkraftverk av typen V117 från Vestas.

Källa: Pressmeddelande Nordisk Vindkraft

Eolus köper åtta vindkraftverk från Vestas till projekt Långmarken

Eolus har tecknat avtal med Vestas om leverans av åtta vindkraftverk av modell
V126 3,3 MW för uppförande under hösten 2016. De åtta vindkraftverken som har en sammanlagd effekt om 26,4 MW ska uppföras i vindpark Långmarken i Kristinehamns kommun. Avtalet med Vestas omfattar också ett femårigt fullserviceavtal.

Källa: Artikel Affärsvärlden

Siemens levererar vindkraftverk till Finlands första havsbaserade vindkraftspark

Siemens har fått sin första kommersiella order på havsbaserad vindkraft från finska Suomen Hyötytuuli Oy. Ordern omfattar levererans, installation och driftsättning av 10 stycken 4.0 megawatt vindkraftverk i Tahkoluoto vindkraftspark i Östersjön. Projektet syftar till att demonstrera genomförbarheten för havsbaserad vindkraft i Östersjöområdet.

Källa: Pressmeddelande Siemens

Danmarks största offshore-projekt

I havsområdet Kriegers flak mellan Danmark, Tyskland och Sverige planeras Danmarks största havsbaserade vindkraftspark. Vindkraftsparken kommer att få en kapacitet motsvarande elförsörjningen av 600 000 hushåll.

Källa: Artikel Vindkraftsnyheter.se 

Gräsliknande vindkraft

På Southwest Jiaotong University i Chengdu, Kina har det pågått ett projekt där plastliknande remsor har tagits fram för att fånga den vind som viner över hustaken.

Källa: Artikel Vindkraftsnyheter.se

Debatt: Sätt upp svenskt mål för förnybar energi

Världens länder enades i Paris om ett historiskt klimatavtal. Förhandlingarna underlättades av de senaste årens kraftiga utbyggnad av förnybar elproduktion. I Dalarna har exempelvis vindenergin tiodubblats mellan 2010 och 2014, från 57 till 606 miljoner kilowattimmar. Om Sveriges unika förutsättningar för förnybar energi ska fortsätta att tillvaratas måste Energikommissionen snarast föreslå ett ambitiöst mål för 2030.

Källa: Artikel Dala Demokraten

Replik: 85 procent mer vindkraft de två kallaste månaderna

Sven-Erik Bengtsson påstår i en insändare den 12 januari att när effekten behövs som mest är vindkraften som sämst! Detta är hel fel, skriver Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi. Vindkraftens elproduktion stämmer väl med variationerna i behovet. Sommartid när elbehovet för uppvärmning är lågt levererar vindkraften som minst, vintertid när det är kallt levererar vindkraften som mest.

Källa: Artikel helahälsingland.se, replik Svensk Vindenergi, replik Bengtsson

Replik: 75 procent av använd el förnybar i fjol

Vi kan aldrig klara oss med enbart förnyelsebar vatten- och vindkraft skriver Sture Åström i en insändare 12 januari. Det kan stämma, men vi kan komma väldigt långt med vattenkraft och vindkraft. Under förra året bidrog vattenkraften med 55 procent av elanvändningen i Sverige, vindkraften bidrog med 12 procent – tillsammans stod de för 67 procent, två tredjedelar av elanvändningen. Övrig värmekraft som i huvudsak består av biobränslekraft svarade för 10 procent av elanvändningen, 75 procent av elanvändning kom alltså från förnybar energi.

Källa: Artikel Östersunds Posten, replik Svensk Vindenergi

Kommentar: Dålig kunskap om vindkraft i svensk industri?

Lastbilsnestorn Leif Östling sa nyligen till Dagens Industri: ”Vindkraften är en lurig kraft. Det blåser olika, och när det är väldigt kallt i Sverige, kan vi få långa perioder där det inte blåser något”.

Källa: Artikel Länstidningen Södertälje, kommentar Svensk Vindenergi

Nu laddar vi för Vind 2016!

I år kommer vi att vara på Münchenbryggeriet i Stockholm. Boka redan nu in den 26-27 oktober 2016 i din kalender!Följ Svensk Vindenergi på
Facebook - klicka här!Följ Svensk Vindenergi på
Twitter - klicka här!

 

Detta mail skickas med IdRelay