Nyhetsbrev september 2018

Webbversion

NYHETSBREV FRÅN
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Nyhetsbrev september 2018

Drygt en halv miljon elever röstar i skolval

Drygt 1 700 skolor har anmält sig till att delta i Skolval 2018 som pågår mellan 27/8-7/9. Det innebär att 8 av 10 elever går på en högstadie- eller gymnasieskola som tagit chansen att rusta sina elever i demokratiarbete och aktiviteter i samband med skolval.

Över en halv miljon ungdomar kommer att ges möjlighet att göra sin röst hörd. Det är en konkret upplevelse av hur det är att rösta i ett demokratiskt val. Skolval ger också skolorna tillfälle att diskutera frågor om det demokratiska systemet och demokratins principer.

Från och med november 2018 kan skolor också anmäla sig för att delta i skolval för Europaparlamentsvalet som sker i maj 2019.

MUCF har samlat tips på material och aktiviteter för att arbeta med demokrati, politik och inflytande i skolundervisningen före, under och efter det nationella valet. Läs även mer på skolval2018.se

Ny film om hur det går till att starta en förening

Vill du förändra något? Då kan du bilda en ideell förening! MUCF har tagit fram en ny film om hur det går till att starta och driva en ideell förening. Filmen förklarar vad stadgar är för någonting, varför ett årsmöte ska ordnas, vilka regler som gäller och hur det går till att driva ett projekt.

Ny film om hur du bildar en förening

Välkommen till heldagskonferensen Inkluderande ledarskap

Samhällen i Norden möter utmaningar såsom social utsatthet, segregation, ökad radikalisering och bristande tilltro till demokratin. Dessa är tendenser som kräver krafttag på bred front och som bäst löses genom att involvera unga.

MUCF bjuder därför tillsammans med Nordiska ministerrådet och Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) in till en interaktiv nordisk konferens i Stockholm den 22-24 oktober 2018 med syfte att tillsammans bygga strategier för inkluderande deltagande för unga i marginaliserade områden. Experter och yrkesverksamma från ungdoms- och offentlig sektor, såväl som ungdomsorganisationer och unga själva, är välkomna att anmäla sig senast 12 september. OBS! Denna konferens hålls på engelska.

Anmäl dig senast 3 september 2018. Konferensen är kostnadsfri.

Nordisk konferens om inkludering och ungas deltagande

Samhällen i Norden möter utmaningar såsom social utsatthet, segregation, ökad radikalisering och bristande tilltro till demokratin. Dessa är tendenser som kräver krafttag på bred front och som bäst löses genom att involvera unga.

MUCF bjuder därför tillsammans med Nordiska ministerrådet och Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) in till en interaktiv nordisk konferens i Stockholm den 22-24 oktober 2018 med syfte att tillsammans bygga strategier för inkluderande deltagande för unga i marginaliserade områden. Vi välkomnar alla som jobbar strategiskt med ungdomsinflytande och inkludering, inom offentlig sektor och civilsamhället, att anmäla sig senast 12 september. OBS! Denna konferens hålls på engelska.

Läs mer och om hur du anmäler dig här

Rätt att veta! En utbildningsdag om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet

Den 29 november 2018 har du chansen att delta på utbildningsdagen Rätt att veta! Den är till för dig som möter unga nyanlända i ditt yrke. Lär dig hur ni kan prata om hälsa, sexualitet, jämställdhet och relationer utifrån den populära sajten Youmo.se och metodmaterialet Youmo i praktiken! Ta chansen att öka dina kunskaper och utbyta erfarenheter med andra som arbetar med unga nyanlända.

Utbildningen är kostnadsfri. Program och anmälningsformulär presenteras senare i september.

Plats: Folkets hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm.

För mer information kontakta Roh Petas, utvecklingsledare på MUCF, roh.petas@mucf.se

Är alla välkomna i det civila samhället?

Det civila samhället är till för alla, men ändå finns det grupper av personer som inte deltar. Utifrån den centrala roll som det civila samhället spelar i vårt samhälle är det viktigt att alla har möjlighet att delta. När grupper av personer står utanför civilsamhället bör frågan ”varför” ställas.

Det gör MUCF i en ny rapport som släpps i dagarna. I den sammanställer vi den kunskap som finns om vad som hindrar personer från att delta i det civila samhället. Resurser, motivation och nätverk lyfts fram som tre viktiga komponenter för ett deltagande i det civila samhället. Rapporten ”Är alla välkomna i det civila samhället?” kommer inom kort att gå att ladda ner från myndighetens hemsida under fliken publikationer

Rikskonferensen Ung Fri Tid

Den 29 – 30 november, på Folkets hus i Stockholm, ges rikskonferensen Ung Fri Tid som kretsar kring ett huvudtema, öppen fritidsverksamhet, och fyra underteman.

• Öppen verksamhet; för Vem och Var?
• Motiv och kvalitet i öppen verksamhet
• Inflytande och delaktighet
• Ungdomsarbete i sociala medier

Konferensen arrangeras av Svenska Settlementförbundet och KEKS tillsammans med Fritidsledarskolorna, Kunskapscentrum, Fritidsförbundet, Fritidsforum och med stöd av MUCF.

Anmäl dig till Rikskonferensen Ung Fri Tid

FOKUS 18 – om ungas sociala inkludering

Snart behöver du inte vänta längre! I höst kommer vår rapport Fokus 18 som i år handlar om unga och social inkludering. Resultaten håller som bäst på att bearbetas, men håll utkik – snart får du veta hur unga ser på engagemang, demokratiskt inflytande och på sina möjligheter att leva de liv de själva vill – nu och i framtiden.

Regeringen satsar 50 miljoner på ungas fritid via landets kommuner

Utökade öppettider och mer kvalitet i verksamheten – det är målet med regeringens fritidssatsning på totalt 50 miljoner kronor för hela landet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fått i uppdrag att fördela medlen till landets kommuner och att följa upp satsningen. Läs mer och rekvirera stödet här

Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att fler unga ska kunna delta i olika typer av solidaritetsprojekt och hjälpa till i samhället. Unga mellan 18 och 30 år kan åka som volontärer, praktisera, jobba eller få en lärlingsplats mellan två och tolv månader.

Inga förkunskaper eller specifika kvalifikationer krävs och unga med begränsade möjligheter är en särskilt prioriterad grupp.
Första ansökningsrundan för projekt kommer nu i höst och sista ansökningsdag är den 16 oktober. 

Europeiska solidaritetskåren

Årets sista deadline för Europa för medborgarna

Den 3 september (kl 12:00) är sista tillfället för året att söka stöd för Europa för Medborgarna – inom området demokratisk delaktighet och engagemang: *Vänortssamarbete (Town twinning) och * Nätverk av städer (Network of towns).

Information om programmet, inklusive en film och programguiden

Ansökningarna kan du hitta här

Arbetar du med unga? Ta chansen och delta i en europeisk enkätundersökning!

Vill du dela med dig av hur du blev fritidsledare eller fritidspedagog? EU-CoE Youth Partnership efterlyser kunskaper i hur utbildningsvägarna för fritidsledare ser ut. Genom att besvara 18 frågor bidrar du till berättelsen om hur fritidsledare utbildar sig i Europa.

Alla detaljer hittar du på enkätsidan

Dags att söka organisationsbidrag

Nu är det dags att ansöka om organisationsbidrag för 2019. Läs mer om vilka bidrag som går att söka och tips om hur du driver en organisation på sidan Driva organisation

Resultat och effekter av bidragsgivningen

Den 1 juni varje år rapporterar MUCF resultat och möjliga effekter av fördelade statsbidrag. Läs mer om organisationsbidragen och om projektbidragen

Save the date! - Forumkonferensen

MUCF arrangerar vartannat år Forumkonferensen och i år är det dags.

Konferensen är en mötesplats för samtal mellan det civila samhällets aktörer och representanter från offentlig sektor på nationell nivå. Samtalet bygger på ett antal teman som är relevanta för båda parter. För er som är nyfikna på hur dialogen förs mellan den offentliga sektorn och det civila samhället är detta ett perfekt tillfälle att medverka i!

Årets Forumkonferens sker den 28 november, preliminärt kl. 10-16, i Stockholm. Håll utkik efter anmälan som kommer inom kort. I år gör vi konferensen tillsammans med organisationen Civos (Civilsamhällets organisationer i samverkan).

Välkomna!

Följ oss i
sociala medier
Dela detta
nyhetsbrev
Dela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+