Nyhetsbrev november 2018

Webbversion

NYHETSBREV FRÅN
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Nyhetsbrev november 2018

Lupp 2019 – lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Missa inte chansen att göra en Lupp-undersökning i din kommun, stadsdel eller region. Lupp är en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter.

Anmäl dig till Lupp 2019

Unga mår sämre

Allt fler unga i Sverige mår dåligt. 35 procent i åldern 16–24 år uppger att de har psykiska besvär som ängslan, oro eller ångest. Unga inrikes födda tjejer står för den största ökningen. I åldern 13–18 år uppger 58 procent att de har huvudvärk, magont eller svårt att somna minst en gång i veckan.

På Ungidag.se har MUCF samlat statistik om ungas levnadsvillkor från tolv myndigheter.

Youth Wiki – om ungas levnadsvillkor i Europa

Hur är det att vara ung i Europa idag? Vad gör Europas länder för att förbättra ungas levnadsvillkor? I det digitala uppslagsverket Youth Wiki finns fakta om unga i 27 europeiska länder. MUCF ansvarar för Sveriges deltagande i Youth Wiki.

Youth Wiki
Läs mer om MUCF:s roll

Hur ser den öppna fritidsverksamheten ut?

MUCF har under 2018 fungerat som ett stöd för den öppna fritidsverksamheten genom att erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser. Under november får chefer och ledare inom den öppna verksamheten runt om i landet möjlighet att svara på enkäter kring hur deras verksamhet ser ut och vilka kompetens- och utvecklingsbehov som efterfrågas.

Kontaktperson Marwa Chebil, 010-160 10 35, marwa.chebil@mucf.se
Läs mer om stödet

Skolval 2019 – från Bryssel till klassrummet

Nu är anmälan öppen till Skolval 2019 - en unik möjlighet att stimulera intresset för EU, Sveriges medlemskap och vårt EU-medborgarskap. MUCF har regeringens uppdrag att förbereda Skolval 2019.
För att inspirera och ge tips kring hur lärare kan ta EU till klassrummet arrangerar vi tre workshops med Charlotta Granath, lärare och EU-skolambassadör. Vi kommer till Umeå (27/11), Göteborg (29/11) och Malmö (4/12).

Missa inte att anmäla dig till en workshop, se under Kalendern.
Anmäl din skola till Skolval 2019

Unga som varken arbetar eller studerar

MUCF förbereder just nu sitt nya uppdrag kring unga som varken arbetar eller studerar, uvas. Syftet är att stödja kommuner och regioner i arbetet att effektivt och samordnat hjälpa unga tillbaka till studier eller arbete. Vi har genomfört workshops i flera regioner och kommuner under hösten och intresset har varit stort. De avslutande träffarna i höst genomförs i Västerås, Sundsvall, Varberg och Burlöv. 2019 drar arbetet igång på allvar.

Läs mer om uvas

Arbeta strategiskt med ungdomsfrågor

Nationella nätverket för ungas inflytande, NUNI, startades av MUCF och är idag en förening som samlar tjänstepersoner som arbetar med ungas inflytande i regioner och kommuner. Syftet är att kompetensutveckla och stärka varandra i en ofta ganska ensam roll. Nästa konferens sker i Nacka i februari 2019.

Läs mer om konferensen

Konferenser och utbildningsdagar

28 november:
Forum för det civila samhället 2018. Civilsamhället och tilliten, Stockholm

29 november:
Rätt att veta! En utbildningsdag om att samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet, Stockholm

29 – 30 november:
Rikskonferensen Ung Fri Tid, Stockholm

14 december:
Klarar vi matchningen? Unga inför arbetslivet och morgondagens arbetsmarknad, Stockholm

Följ oss i
sociala medier
Dela detta
nyhetsbrev
Dela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+