Nyhetsbrev 18 december

Webbversion

NYHETSBREV FRÅN
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Nyhetsbrev 18 december

En kalender som visar julveckan med texten God jul formad av alfapet-bokstäver, röda gem, ett tangentbord och en penna

En jul- och nyårshälsning från generaldirektör Lena Nyberg

Inför kommande helger vill jag skicka en jul- och nyårshälsning till alla prenumeranter av MUCF:s nyhetsbrev. Det har varit ett händelserikt år och vi står inför många intressanta uppdrag och projekt även nästa år inom våra två politikområden ungdomar och civilsamhället. Under 2018 har myndigheten förberett omlokalisering från Stockholm till Växjö, där vi kommer att finnas från den 1 februari 2019. Trots flyttbestyr har vi hunnit med stora delar av vår ordinarie verksamhet också.

Med detta önskar jag alla prenumeranter av vårt nyhetsbrev en riktigt god jul och ett gott nytt år 2019!

Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF

Ny MUCF-rapport om ungas sociala inkludering

I MUCFs nya rapport "Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige" framkommer att varannan ung i Sverige inte känner sig inkluderad i samhället. Rapporten bygger både på en enkätundersökning och intervjuer med unga i tolv fokusgrupper där de beskriver sina levnadsvillkor utifrån känslan av att vara del av ett samhälle. Enkätstudien visar tydliga skillnader mellan olika grupper av unga. Unga i städer uppger genomgående att de har bättre livsvillkor än vad unga i landsbygder och utsatta områden gör.

Läs Fokus18-rapporten i sin helhet här

Ta del av filmade intervjuer och föreläsningar från Forumkonferensen

Den 28 november arrangerade MUCF tillsammans med Civilsamhällets organisationer i samverkan, CIVOS, en heldagskonferens med temat tillit. Nu har vi kompletterat tidigare information med filmade intervjuer som gjordes under konferensen. Ta gärna del av dem på vår webbplats. Inom kort kommer också alla föreläsningar att publiceras där.

www.mucf.se/forumkonferensen-2018

Vy över Ersta Sköndal Bräcke högskola, sedd från Gamla stan

Civila samhället i samhället – en högskolekurs omfattande 7,5 högskolepoäng

Nästa år erbjuder Ersta Sköndal Bräcke högskola tillsammans med MUCF kursen Civila samhället i samhället. Kursen ger fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är tjänsteperson inom offentlig sektor men även till dig som har en funktion som tjänsteperson inom det civila samhället. Anmälan öppnas i början av år 2019. Sista anmälningsdag är 5 april 2019.

Anmälan publiceras här i början av 2019

Save the date: 3 april 2019, konferens om segregation, unga och urbanisering

Den 3 april nästa år anordnar Nabo, Ungas sociala inkludering i Norden, tillsammans med NVC, Nordens välfärdscenter, en konferens på Hilton Stockholm. Konferensens titel är ”Norden – världen mest inkluderande region? Om segregation, unga och urbanisering”. Från Nabo kommer bland annat en ny studie om social inkludering i Sverige att presenteras. Programmet är inte helt klart men publiceras tillsammans med information om anmälan med mera på www.mucf.se/nabo.

Startbilden i filmen som visar ett kollage av människor med olika utseende

Jobba med oss i Växjö!

På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor växer kunskap om unga och civilsamhället fram. Vill du också bidra till ett öppet och inkluderande Sverige med goda villkor för ungdomar och civilsamhället? Just nu söker vi administratör till avdelningen för internationellt samarbete. Fler tjänster kommer att utlysas allt eftersom. Håll utkik på vår webbplats!

www.mucf.se/jobbamedoss

Projektbidrag till verksamhet som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism

Den 3 december fattade MUCF beslut om bidrag till projekt som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism. Sammanlagt fördelades fem miljoner kronor till tolv nya projekt.

Projekten som beviljades bidrag, mucf.se

Myndigheten utvecklar regelverket om bidrag

Under 2018 har MUCF fortsatt utvecklingsarbetet inom bidragsgivningen. Bland annat i hur vi tillämpar demokratikriteriet i de förordningar som styr bidragen. MUCF är fortfarande en av de få myndigheter som har prövat demokratikriteriet och använt det som grund för avslag på en ansökan om statsbidrag. Av de fyra beslut där MUCF avslagit en ansökan av detta skäl har domstolen delat MUCF:s bedömning i tre fall. Det fjärde fallet är ännu inte avgjort.

Följ oss i
sociala medier
Dela detta
nyhetsbrev
Dela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+