Nyhetsbrev Januari 2019

Webbversion

NYHETSBREV FRÅN
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Januari 2019

Vi slår upp portarna i Växjö!

Den 1 februari 2019 återupptar MUCF sin verksamhet i Växjö. Flytten går enligt plan och snart kan myndighetens omkring 70 medarbetare, nyrekryterade och medföljande från Stockholm, kliva in på sin nya arbetsplats. MUCF:s kontor ligger centralt i Växjö, på Liedbergsgatan 4, nära järnvägsstationen.

Officiell invigning av myndighetens säte i Växjö sker vid senare tidpunkt.

Skolval 2019 vänder blickarna mot EU

I maj är det val till Europaparlamentet och runt om i Sverige kommer skolor att arrangera Skolval 2019. Skolval är ett sätt att undersöka demokratin, att lyfta frågor som rör EU, Sveriges medlemskap och hur beslut i Bryssel och Strasbourg påverkar vår vardag.

På sidan Valår i klassrummet har vi samlat tips och idéer på hur lärare och elever kan arbeta med skolval och EU-frågor. Har din skola inte anmält sig än går det bra att göra det på www.skolval2019.se.

Ung idag 2019: Om ungas väg genom utbildningssystemet

Den 15 mars släpps MUCF:s rapport Ung idag 2019. Temat är ungas levnadsvillkor med fokus på ungas väg genom utbildning och till arbete. I rapporten presenteras skillnader mellan grupperna inrikes och utrikes födda samt skillnader mellan könen inom dessa grupper.

Studien bygger i huvudsak på det datamaterial som har lämnats till MUCF från flera olika myndigheter och som finns i den webbaserade databasen ungidag.se. I årets rapport används utöver dessa ett antal kompletterande källor för att ge en utvidgad bild.

Nu finns den nytryckta rapporten Fokus 18 att ladda ner på webben

I december släppte vi vår Fokus 18-rapport "Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige". I den framkommer bland mycket annat att varannan ung i Sverige inte känner sig inkluderad i samhället.

Nu har rapporten kommit från tryckeriet i snygg layoutad form. Du laddar ner eller beställer den här.

Landet lär – lunchwebbinarium

I MUCF:s Fokus 18-rapport Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige har vi undersökt ungas upplevelser av social inkludering. Den är baserad på en enkät och tolv fokusgruppsintervjuer med unga i olika delar av landet. Den 5 februari kl 12:00 till 12:45 ger Landsbygdsnätverket ett lunchwebbinarium som heter Landet lär om rapportens resultat. Då kommer rapportförfattaren och utredaren Ylva Saarinen medverka och du får chansen att ställa frågor och diskutera. Det går även att lyssna på webbinariet i efterhand.

Läs mer om webbinariet.

Undersök ungas livssituation genom LUPP i din kommun

Hur ser livet ut för unga där du bor? Nu är det hög tid för landets kommuner, regioner och stadsdelar att anmäla sig till årets LUPP. Det är en lokal enkätundersökning som ger svar på hur unga ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid samt på sin egen framtid.

Varmt välkomna med er anmälan senast den 8 februari.

Konferens om inkludering i Norden – unga, urbanisering och segregation

Den 3 april anordnar Nabo, Ungas sociala inkludering i Norden, tillsammans med NVC, Nordens välfärdscenter, en konferens i Stockholm. Då presenteras studier från Sverige, Norge och Danmark med goda exempel på utvecklingsarbete för att bryta segregationen. Unga från Norden deltar också för att ge sin syn på resultaten i studierna. Vi får även ta del av de nordiska ländernas nationella strategier och reformprogram för att bryta bostadssegregationen.

Fullständigt konferensprogram publiceras inom kort men det går att anmäla sig redan nu. Konferensen är kostnadsfri och antalet platser är begränsat.

Anmälan görs via Nordens välfärdscenter.

För frågor och ytterligare information: Linus Wellander linus.wellander@mucf.se telefon: 070-784 23 99

Nabo, Ungas sociala inkludering i Norden, är ett av de projekt som Sverige startade under sitt ordförandeskapsår 2018 i Nordiska ministerrådet. I Sverige drivs Nabo av MUCF.

Unga som varken arbetar eller studerar – ny statistik

Nu har vi ny statistik över unga som varken arbetar eller studerar.

Här kan du se hur det ser ut i just din kommun.

Läs mer om MUCF:s nya uppdrag kring unga som varken arbetar eller studerar.

Årets kompetensutveckling för dig som arbetar med det civila samhället!

Utbildningen, Civila samhället i samhället, som genomförs av Ersta Sköndal Bräcke högskola i samarbete med MUCF, vänder sig till dig som är tjänsteperson eller beslutsfattare inom framför allt offentlig sektor, men är även öppen för deltagare från idéburen sektor.

  • Det kan handla om att du arbetar med:
  • bidrag till det civila samhällets organisationer
  • demokratiuppdrag i din verksamhet
  • avtal och upphandlingar
  • samråd
  • lokala eller regionala överenskommelser
  • strategisk utveckling av din organisations arbete med det civila samhället.

Under utbildningen möter du forskare, experter och praktiker från både offentlig och idéburen sektor. Läs mer och anmäl dig senast 5 april 2019: Utbildningen Civila samhället i samhället.

Ta del av höstens forumkonferens med tema tillit på webben

I november 2018 bjöd MUCF, tillsammans med Civilsamhällets organisationer i samverkan, Civos, in till konferens med temat tillit. Ett 50-tal aktörer från hela landet möttes i Stockholm för att diskutera hur civilsamhället och det offentliga kan samverka för att på bästa sätt hantera utmaningar och fördjupa förståelsen parterna emellan. För att många fler ska kunna ta del av innehåll och upplevelser från denna dag filmades föreläsningar och intervjuer. Nu finns alltihopa att ta del av på MUCF:s webb.

Dags att redovisa bidrag inom öppen fritidsverksamhet

Kommuner som har beviljats bidrag inom öppen fritidsverksamhet ska redovisa dessa senast 1 mars 2019.

Redovisningen görs i MUCF:s ansökningssystem.

För mer information, läs här.

Aktuella projektbidrag att söka våren 2019

MUCF har flera projektbidrag som öppnar i slutet av januari 2019. Alla ansökningar görs i myndighetens ansökningssystem.

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism
Den 18 mars är sista ansökningsdag för statsbidraget Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Syftet med bidraget är att minska antalet aktiva inom våldsbejakande extremistmiljöer. Det finns en särskild pott med pengar till mindre organisationer i särskilt utsatta områden. MUCF har cirka 13 miljoner kronor att fördela inom stödformen under 2019.

Läs mer om bidraget och de villkor som gäller på MUCF:s webbplats.

Projektbidrag mot rasism och intolerans
Den 18 mars är sista ansökningsdag för bidraget mot rasism och intolerans. Syftet med statsbidraget är att förebygga och motverka rasism och liknande former av intolerans som tar sig uttryck i afrofobi, antisemitism, antiziganism, homofobi eller transfobi, islamofobi och/eller rasism mot samer. MUCF har cirka 14 miljoner kronor att fördela inom stödformen under 2019. 

Läs mer om bidraget och de villkor som gäller på MUCF:s webbplats.

Minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet
Den 18 mars är sista ansökningsdag för bidraget som syftar till att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet. MUCF har cirka 6 miljoner kronor att fördela inom stödformen under 2019.

Läs mer om bidraget och de villkor som gäller på MUCF:s webbplats.

Hälsofrämjande insatser riktade till romer
Den 16 april är sista ansökningsdag för bidraget till hälsofrämjande insatser riktade till romer. MUCF har cirka 2 miljoner kronor att fördela inom stödformen under 2019.

Inför ansökansomgången erbjuder MUCF stöd i ansökningsprocessen till de organisationer som vill söka projektbidraget.

Läs mer om stöd i ansökningsprocessen, bidraget och de villkor som gäller på MUCF:s webbplats.

Ungas organisering
Den 18 mars är sista ansökningsdag för bidraget till ungas organisering. MUCF har cirka 21 miljoner kronor att fördela inom stödformen under 2019.

Läs mer om bidraget och de villkor som gäller på MUCF:s webbplats.

Följ oss i
sociala medier
Dela detta
nyhetsbrev
Dela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+