Nyhetsbrev från MUCF

Webbversion

NYHETSBREV FRÅN
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Nyhetsbrev februari 2019

Rikskonferensen 2019. Årets tema är ungas demokratiska inflytande

Den 27–28 november 2019 är det dags igen för årets rikskonferens som har temat ungas demokratiska inflytande. Har du idéer, inspel, goda exempel, förslag på talare med mera tveka inte att höra av dig till MUCF med dessa.

Platsen för rikskonferensen är Folkets Hus/City Conference Center i Stockholm, Barnhusgatan 12–14.

Kontaktperson på MUCF från 1 mars 2019 är Karin Hellström

Mer information om rikskonferensen följer.

Kollage av bilder på personer i grupp, eu-flagga

MUCF på vårturné inför Skolval 2019

I maj är det val till Europaparlamentet och i samband med det kan skolor arrangera skolval. Som ett sätt att förbereda Skolval 2019 ger vi oss ut på turné i Sverige under mars och april för att inspirera och sprida kunskap om hur du som lärare eller skolledare kan arbeta med EU och demokrati i klassrummet. Tillsammans med lärare och EU-skolambassadör Charlotta Granath besöker vi Växjö, Norrköping, Stockholm, Örebro och Sundsvall. Anmälan hittar du i kalendern.

Två ungdomar med flyers med valinformation

”Jag röstar!” – en inspirationsskrift för att arbeta med ökat valdeltagande

MUCF har i samarbete med SWECO tagit fram skriften ”Jag röstar!” för att inspirera dig som vill arbeta med demokratiskt deltagande framöver. Här kan du läsa om åtta olika projekt som har genomförts av kommuner och organisationer. Skriften skildrar dels hur projekten har lagts upp, dels vilka lärdomar och erfarenheter de som drivit dem har fått. Utöver det kan du ta del av vad projekten har betytt för målgrupperna.

Under 2018 delade MUCF ut medel till tjugo projekt som på olika sätt arbetat för att öka valdeltagandet. Målgrupperna för projekten har varit unga, personer med intellektuella funktionsnedsättningar, utrikesfödda, personer med psykisk ohälsa och hemlösa.

Ladda ner Jag röstar

Unga, urbanisering och segregation – konferens om inkludering i Norden

Den 3 april anordnar Nabo, Ungas sociala inkludering i Norden, tillsammans med Nordens välfärdscenter, NVC, en konferens i Stockholm. Då presenteras studier från Sverige, Norge och Danmark med goda exempel på utvecklingsarbete för att bryta segregationen. Unga från Norden deltar också för att ge sin syn på resultaten i studierna. Vi får även ta del av de nordiska ländernas nationella strategier och reformprogram för att bryta bostadssegregationen.

Här hittar du konferensprogram. Konferensen är kostnadsfri och antalet platser är begränsat.

Anmälan görs här.

För frågor och ytterligare information: Linus Wellander, telefon 070-784 23 99. Nabo är ett av de projekt som Sverige startade under sitt ordförandeskaps-år 2018 i Nordiska ministerrådet. I Sverige drivs Nabo av MUCF.

Ungdomar i en soffa

Frukostseminarium om den öppna fritidsverksamheten

Den 15 mars håller MUCF ett frukostseminarium i Stockholm om den öppna fritidsverksamheten. Det vänder sig till dig som är beslutsfattare eller tjänsteperson i offentlig, ideell och privat sektor. Vi ska bland annat lansera stödmaterialet Öppna fritidsverksamheten – om hbtq, normer och inkludering.

Seminariet är fullbokat men du kan du följa det via vår livesändning på MUCF:s facebook-sida.

Välkommen att hänga med där!

”Matcha Framtiden” – konferens i Karlstad

Den 9–11 april hålls konferensen Matcha Framtiden, som anordnas av SSA (Samverkan skola arbetsliv). Den 10 april deltar Rebecka Herdevall från MUCF i ett inslag som handlar om att motverka skolavhopp och att stärka kommuners insatser för unga som varken arbetar eller studerar, UVAS.

Läs mer om MUCF:s arbete med unga som varken arbetar eller studerar

”Tillsammans kan vi stärka villkoren för unga och civilsamhället”

MUCF deltar i Tylösandsdagarna i Halmstad den 28 maj. Då kommer MUCF att arrangera ett heldagsseminarium med rubriken Tillsammans kan vi stärka villkoren för unga och civilsamhället. Vi delar med oss av vår kunskap om hur unga mår i dag, verktyg och metoder för att se hur ungas livssituation ser ut på lokal nivå och hur du kan söka olika typer av bidrag. Konferensen vänder sig till dig som arbetar på en lokal eller regional myndighet eller som representerar civilsamhällets organisationer.

Tylösandsdagarna är en nationell konferens som anordnas av Region Kronoberg.

Tylösandsdagarna, regionkronoberg.se

Projektbidrag för 2019 finns att söka!

Ansökningsformulären för att söka projektbidrag för 2019 ligger nu uppe. Ni kan söka:

Sista ansökningsdag är 18 mars.

Leende personer i samtal, varsin dryck i handen

Bidrag till forskning om det civila samhället

Är du forskare? Nu har du möjlighet att söka bidrag för studier som berör det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhället i Sverige och dess utveckling, organisering samt interaktion med övriga samhället.

Läs mer och ansök om forskningsbidraget här

Nu är MUCF medlem i Landsbygdsnätverket

I mitten av februari blev MUCF medlem i Landsbygdsnätverket. Vi kommer att ingå i ett kunskapsutbyte om frågor som rör unga och civilsamhället, delta i aktiviteter och använda kontaktnätet när vi vill nå ut med kunskap och information.

Läs mer om Landsbygdsnätverket

Ny Rapport: Ung i dag 2019 släpps i mitten av mars

I årets Ung idag-rapport har MUCF valt att lyfta fram de ungas väg genom skolsystemet och deras etablering i arbetslivet. Studien bygger i huvudsak på datamaterial som har rapporterats till MUCF från olika myndigheter och som finns samlade på webbplatsen www.ungidag.se.

Levnadsvillkoren för de flesta unga är goda i dag och utvecklingen för gruppen unga som helhet är positiv. Unga är dock en heterogen grupp och alla har inte fått ta del av de förbättrade livsvillkoren i samma utsträckning. Ung idag 2019 belyser särskilt skillnader mellan grupperna inrikes och utrikes födda samt skillnader mellan könen inom dessa grupper.

Rapporten kommer att publiceras på MUCF:s webbplats under mars månad.

Följ oss i
sociala medier
Dela detta
nyhetsbrev
Skicka vidare nyhetsbrevetDela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+