NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
En backe i en bokskog, full med vitsippor
En grupp ungdomar promenerar i vårsolen

Ung idag 2019 är lanserad!

Levnadsvillkoren för de flesta unga är goda i dag och utvecklingen för gruppen unga som helhet är positiv. Men unga är en heterogen grupp och alla har inte fått ta del av de förbättrade livsvillkoren i samma utsträckning. Ung idag 2019 belyser särskilt skillnader mellan grupperna inrikes och utrikes födda samt skillnader mellan könen inom dessa grupper.

 

Rapporten innehåller också MUCF:s förslag till regeringen att utreda hinder och möjligheter för gruppen att komma ut i arbetslivet.

 

Här kan du ladda ner Hitta vägen! Ung idag 2019 – en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet

 

Studien bygger i huvudsak på datamaterial som har rapporterats till MUCF från olika myndigheter och som finns samlade på webbplatsen www.ungidag.se!

En grupp tjejer sitter i ring

MUCF:s rikskonferens 2019

Vi är tillbaka med vår välbesökta och omtyckta rikskonferens! Efter ett års uppehåll samlas vi återigen i Stockholm den 27-28 november, denna gång på temat Ungas inflytande. Vi är i full gång med att planera programmet som presenteras i juni. Har du några idéer till programmets innehåll eller kanske en föredragshållare du vill se på scen? Hör gärna av dig till oss via rikskonferens@mucf.se.

 

Läs mer om rikskonferensen och hur du anmäler dig på mucf.se/rikskonferensen

 

Varmt välkomna!

Skärmdump av sidan ungidag.se

Besök ungidag.se – samlad statistik om unga på ett och samma ställe

Ungidag.se är en unik webbplats där Mucf samlar statistik om unga (13–25-åringar) från tolv statliga myndigheter. Statistiken är sorterad efter sex tematiska områden: arbete och boende, ekonomisk och social utsatthet, fysisk och psykisk hälsa, inflytande och representation, kultur och fritid och utbildning.

 

Här hittar du till exempel färska siffror på ungas etablering under området arbete och boende. De visar på en minskad andel inskrivna arbetslösa bland såväl inrikes som utrikes födda unga. Under 2018 steg också andelen behöriga till gymnasieskolan, något som vi följer under området utbildning. Vill du veta mer, surfa in på www.ungidag.se!

Illustration av fyra ungdomar i en soffa

Öppna fritids-verksamheten. Om hbtq, normer och inkludering

Fritiden är betydelsefull för unga och det är viktigt att det finns trygga mötesplatser. MUCF:s tidigare undersökningar har dock visat att det kan finnas särskilda hinder för unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer) deltagande. Vi har därför tagit fram ett material till fritidsledare med förslag på arbetssätt som skapar trygghet och främjar hbtq-personers deltagande i öppen fritidsverksamhet.

 

Här kan du ladda ner Öppna fritidsverksamheten. Om hbtq, normer och inkludering

Skolvalssituation med röstmottagarna

Hög tid att anmäla din skola till Skolval 2019

Det börjar märkas i vår omvärld att valet till Europaparlamentet närmar sig. Ta tillfället i akt att prata politik i skolan med hjälp av våra tips och idéer på: mucf.se/skolval.

 

Passa också på att anmäla din skola till Skolval 2019: www.skolval2019.se.

Bestämd, ung kvinna med grön tröja och lila hår och armarna i kors.

Snart lanserar MUCF de första resultaten från nya nationella attityd- och värderingsstudien

Hur ser unga på sina möjligheter att påverka politiken? Vilka samhällsfrågor är viktigast för unga idag? Vad tycker unga egentligen om jämställdhet, invandring och droger? Dessa frågor och många fler ger vi svar på i vår delrapport ”Unga med attityd – samhällsfrågor och demokrati”. Det är den första av tre delrapporter och publiceras på www.mucf.se i början av maj.

 

För första gången sedan 2013 genomför MUCF, på uppdrag av regeringen, en omfattande attityd- och värderingsstudie. Studien bygger på en enkät som 9 000 svenska invånare i åldern 16–74 år fått möjlighet att svara på. Frågorna rör attityder inom områdena demokrati, arbetsmarknad, hälsa, fritid och livsåskådning. Den första delrapporten har fokus på ungas attityder till samhällsfrågor och demokrati. Genom att låta både unga och äldre delta i undersökningen får vi veta hur attityder och värderingar förändras över tid och i olika generationer.

Solnedgång över Nordergravar, Visby. Foto: Regin Gotland

Syns vi i Almedalen?

MUCF kommer att vara på plats i Almedalen 2019! Är du och din organisation intresserade av till exempel civilsamhället, ungas perspektiv, unga och demokrati och vill samarbeta kring seminarier i Almedalen på olika sätt? Tveka inte att höra av dig till oss med förslag!

 

Mejla oss på info@mucf.se

Brygga över sanddynerna i Tylösand

MUCF erbjuder heldagsseminarium på Tylösands-dagarna

På Tylösandsdagarna den 28 maj håller MUCF ett heldagsseminarium med rubriken "Tillsammans kan vi stärka villkoren för unga och civilsamhället". Vi kommer bland annat dela med oss av vår kunskap om hur unga mår idag, metoder för att se hur ungas livssituation ser ut på lokal nivå samt information om olika typer av bidrag för nationella och internationella projekt. Konferensen vänder sig till dig som arbetar på en lokal eller regional myndighet och möter unga och/eller civilsamhällesaktörer eller till dig som representerar en av civilsamhällets organisationer.

 

Tylösandsdagarna är en nationell konferens som anordnas av Region Kronoberg i tre dagar, 27–29 maj 2019. Välkommen att träffa MUCF vid vårt informationsbord under dessa dagar!

 

Här kan du anmäla dig och läsa mer om innehållet

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet