NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Amanda Lind klipper flera band i MUCF:s färger

Invigning med kultur- och demokratiministern

Onsdagen den 24 april invigde kultur- och demokratiminister Amanda Lind MUCF:s lokaler i Växjö. På plats var även ett flertal lokala och regionala aktörer, representanter från kulturdepartementet och myndighetens medarbetare.

 

Generaldirektör Lena Nyberg hälsade alla välkomna och framförde ett stort tack till alla som ställt upp och hjälpt till i samband med flytten. Det var sommaren 2017 som regeringen beslutade att omlokalisera myndigheten från Stockholm till Växjö.

 

– Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt men i dag har vi en väl fungerande verksamhet i Växjö med kunniga och engagerade medarbetare, berättade generaldirektör Lena Nyberg.

 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, som fick klippa invigningsband, betonade hur viktigt det är med såväl civilsamhälles- som ungdomsfrågor och önskade hela myndigheten ett stort och varmt lycka till.

Vy över Växjö från ovan

Slutredo-visning: Om-lokaliseringen till Växjö har gått över förväntan

MUCF är en av flera myndigheter som omfattades av 2017 års beslut om omlokalisering av hela eller delar av verksamheten från Stockholm till andra delar av Sverige. För MUCF innebar beslutet att hela verksamheten flyttades till Växjö.

 

Sedan februari i år är hela myndighetens verksamhet samlad i centrala Växjö. Nyligen skickade myndigheten också sin slutredovisning av arbetet med omlokaliseringen till regeringen. Den visar att myndigheten har rekryterat över 60 personer under tiden som omlokaliseringen pågått och att bland annat ”pendlartjänster” har skapat förutsättningar för kompetensöverföring och kontinuitet i arbetet.

 

– Flytten till Växjö har inneburit att medarbetare behövt lämna myndigheten samtidigt som nya medarbetare har kommit till en arbetsplats i ständig förändring. Vissa utmaningar återstår men vi har lyckats över förväntan, inte minst tack vare lojala och engagerade medarbetare och gott samarbete med lokala och regionala aktörer, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Ylva Saarinen på scen i svart kavaj och röd topp. I bakgrunden en powerpointpresentation.

Föreläsning och workshop om stärkt inkludering av unga

Tidigare i år gav MUCF ut rapporten Fokus 18 – vilka ska med?. Författaren heter Ylva Saarinen och rapporten handlar om ungas social inkludering. Ylva har redan varit på ett flera platser i landet och haft föreläsningar och workshops i syfte att bidra till förbättringar. Hon ger tips på hur kommuner, regioner och andra offentliga och ideella aktörer kan arbeta för att öka ungas inkludering i samhället.

 

– Inflytande och delaktighet är grundläggande faktorer för inkludering och en välfungerande demokrati. Deltagarna får konkreta verktyg och rekommendationer för att vässa sitt arbete ytterligare, säger Ylva Saarinen.

 

Intresserad av att vi ska komma till din kommun, region eller organisation?

 

Hör av dig till linus.wellander@mucf.se, 070-784 23 99.

 

Vi prioriterar geografisk spridning och därför ökar möjligheterna att vi kommer till dig om du samordnar ett utbildningstillfälle för flera kommuner i regionen eller länet.

 

Foto: Ann Patmalnieks

Brokig skara ungdomar med olika sinnesstämning, mot regnbågsfärgad bakgrund

Boka utbildning om hbtq-frågor

Under 2019 erbjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor utbildning om hbtq-frågor för skolpersonal. Utbildningarna genomförs i form av halvdagsföreläsningar för all personal på en skola och workshops för mindre grupper av nyckelpersoner. Utbildningarna är kostnadsfria.

 

Läs mer och anmäl intresse för skolutbildningarna

Ung kvinna håller händerna som en megafon runt munnen för att bättre nå ut med sitt budskap

Stort intresse för Europeiska ungdoms-veckan

Den 29 april till 5 maj arrangeras, på initiativ av EU-kommissionen, European Youth Week runt om i Europa. Temat är "Demokratin och jag". Med stöd från MUCF ordnar 22 svenska organisationer och kommuner ett fyrtiotal evenemang för och med unga. Syftet är att lyfta frågor som rör barn och unga i alla medlemsländer men också uppmärksamma mellanvalsdemokrati och ungas engagemang i demokrati- och EU-frågor.

 

Mer information om European Youth Week finns på youthweek.eu där det även går att söka på alla svenska (och andra länders) evenemang som hittills är anmälda. Löpande uppdateringar från lokala evenemang i Sverige samt det större evenemanget i Bryssel kommer att ges via vår Facebooksida @erasmusplusungochaktiv.

 

European Youth Week, youthweek.eu

 

Erasmus+ Ung och Aktiv, facebook.com

Sajten ungidag.se, med sitt regnbågsfärgade utseende, visas på en mobilskärm.

Nytt om unga som varken arbetar eller studerar på ungidag.se

Ungidag.se är en unik webbplats där MUCF samlar statistik om unga från elva myndigheter. Statistiken är sorterad efter sex tematiska områden: Arbete och boende, Ekonomisk och social utsatthet, Fysisk och psykisk hälsa, Inflytande och representation, Kultur och fritid och Utbildning.

 

Under området Arbete och boende har vi nyligen publicerat uppgifter på andelen unga som varken arbetar eller studerar (uvas) för 2015 och 2016. Det är några av MUCF:s mest aktuella och använda underlag. På ungidag.se har du möjlighet att bryta ner siffrorna på kön, inrikes/utrikes född, kommun och jämföra olika åldersgrupper. Hur ser det ut där du bor? Du kan också jämföra med riket.

 

Uppgifterna för 2015 och 2016 är inte jämförbara med tidigare år. Läs mer på www.mucf.se/uvas-statistik.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet