NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Närbild i blåtoner av en ung person med bestämd min
Diagram som visar resultatet i Skolval 2019 till Europaparlamentet

Så röstade Sveriges elever i EU-valet

60 607 elever röstade i Skolval 2019 till Europaparlamentet, en ökning med 35 procent jämfört med Skolval 2014. Det visar den preliminära röstsammanräkningen. 377 av landets högstadie- och gymnasieskolorskolor var anmälda, vilket är nästan 40 procent fler än vid 2014 års skolval till EU. Moderaterna fick flest röster, följt av Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

 

Läs mer på mucf.se

En hand håller fram ett exemplar av Unga med attityd 2019.

Ny rapport: Unga med attityd 2019

Hur ser unga på sina möjligheter att påverka politiken? Vilka samhällsfrågor är viktigast för dem? Vad tycker unga om jämställdhet, invandring och droger? Dessa frågor och många fler får du svar på i vår första delrapport ”Unga med attityd 2019 – samhällsfrågor och demokrati”, som publicerades i början av maj. Rapporten är en av tre delrapporter, som tillsammans utgör den sjätte stora attityd- och värderingsstudien bland unga sedan 1993. Studien bygger på en undersökning som genomfördes 2018. Genom att låta både unga och äldre delta i undersökningen vet vi hur attityder och värderingar förändras över tid och i olika generationer. De två andra delrapporterna publiceras senare i år och behandlar ungas attityder till arbete, utbildning, fritid, hälsa och livsåskådning.

Folksamling på ett torg, tagen uppifrån

Ideella föreningar

- villkor och behov

MUCF:s nya rapport "Ideella föreningars villkor 2018 – Uppföljning av principerna för det civila samhället” belyser villkoren för Sveriges ideella föreningar och hur deras villkor skiljer sig åt utifrån de sex principerna: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald (SFS 2018:1425). Resultatet bygger på en enkät som drygt 1 100 föreningar svarat på.

– Generellt upplever föreningar att förutsättningarna för att bedriva sin kärnverksamhet är goda. Men flera efterlyser bättre dialog med det offentliga, enklare regler för till exempel bidragsansökningar och ökad långsiktighet, säger generaldirektör Lena Nyberg.

En utställningsyta full med mäniskor. I taket hänger eu-flaggor

Europadagen på Stockholms centralstation

På Europadagen den 9 maj var MUCF på Stockholms centralstation tillsammans med representanter för bland annat EU-parlamentet, EU-kommissionen, riksdagen och Sveriges kommuner och landsting. På olika sätt lyftes betydelsen av demokrati och vikten av att göra sin röst hörd i Europaparlamentsvalet den 26 maj. MUCF berättade om de internationella möjligheter som finns för unga genom EU-program.

 

Firandet av Europadagen fick också bli finalen på European Youth Week, eller Europeiska ungdomsveckan, där temat var "Demokratin och jag". Under ungdomsveckan arrangerades det i Europa totalt över 1 000 evenemang i 35 länder för och med över 100 000 unga. Ett 40-tal av dessa evenemang arrangerades av svenska organisationer och kommuner med stöd från MUCF.

Bild på Åsa Ekman. Fotograf: AnnaCarin Isaksson

Åsa Ekman till MUCF:s rikskonferens!

Hon är expert på barnkonventionen och har genomfört den i flera kommuner, tagit fram styrdokument för barnrättsarbete och var ledamot i Rädda Barnens styrelse i åtta år. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. I november har du chans att möta Åsa Ekman på MUCF: s rikskonferens!

Vy över Almedalen i svartvitt, en orange cirkel med texten MUCF i Almedalen

MUCF på plats i Almedalen

MUCF är med under Almedalsveckan för att sprida kunskap och verka för ett öppet inkluderande Sverige med goda levnadsvillkor för unga och för civilsamhället. I år anordnar vi fyra egna seminarier och deltar i flera andra aktörers aktiviteter. Vårt program och deltagande uppdateras kontinuerligt på vår webbplats. Våra fyra seminarier handlar om:

  • Öka unga hbtq-personers trygghet i din kommun – ta del av MUCF:s kunskap och metoder

  • Kunskap om unga gör skillnad för unga. Hur kan deras röster höras och höjas?

  • Unga med attityd 2019: Tjejers och killars samhällsengagemang – vart är vi på väg?

  • Hur kontrollerar vi demokratiska värde­ringar? MUCF och demokrativillkoret i statlig bidragsgivning

 Här uppdaterar vi vårt program i Almedalen

 

Händer som håller kortversionen av Hitta vägen! Ung i dag 2019.

Kortversion om "Hitta vägen! Ung idag 2019"

Nu finns en kortversion av MUCF:s rapport "Hitta vägen! Ung idag 2019" tillgänglig. Rapporten bygger på statistik från ungidag.se och undersöker ungas väg genom skolan mot etablering i arbetslivet. Den lyfter särskilt skillnader mellan inrikes och utrikes födda samt mellan tjejer och killar inom dessa grupper. Unga i Sverige har i många avseenden goda levnadsvillkor, men det är tydligt att det inte är så för alla. 

Bild på vägledningen Youmo i praktiken

"Rätt att veta!"

turnéstart i Visby

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de kan få information om till exempel hälsa, jämställdhet och relationer. Därför har vi tagit fram utbildningen "Rätt att veta!" som vänder sig till dig som möter unga nyanlända i din yrkesroll. Den 4 juni inleds årets turné i Visby där vi också lanserar en uppdaterad version av vägledningen Youmo i praktiken. Därefter besöker vi sju städer runt om i landet. Saknar du din stad är du välkommen till vår nationella konferens i Malmö den 10 december! Läs mer på mucf.se.

Bild på en person som sitter ensam på en trappa. Foto: Scandinav

Nya möjligheter för 170 000 unga

I Sverige finns 170 000 unga som varken arbetar eller studerar (uvas). Men det finns vägar till en annan framtid. MUCF erbjuder Sveriges alla kommuner möjligheten att undersöka hur det ser ut på lokal nivå. Tillsammans med era chefer och strateger tar vi fram en plan på hur ni kan erbjuda ett mer samlat och individanpassat stöd i er kommun. Läs mer på mucf.se/uvas och anmäl ert intresse till uvas@mucf.se.

35 projekt för unga får totalt 17 miljoner i EU-bidrag

35 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 17 miljoner kronor (1 615 140 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. Efter årets första ansökningsrunda som var i februari beviljar MUCF 28 projekt inom Erasmus+ och sju volontärprojekt inom Europeiska Solidaritetskåren.

KALENDER

oktober
22

Save the date - Kunskapskonferens om civilsamhället

Dags för årets Kunskapskonferens om det civila samhället. Här presenteras aktuell forskning och forskningsprojekt.

 

Forskare och företrädare från offentliga verksamheter och civilsamhället möts och kan byta erfarenheter. Information om konferensen uppdateras kontinuerligt på www.mucf.se

 

Plats: Courtyard by Marriott, Stockholm. Kontakt: Susan Sundqvist Pettersson, MUCF.

NOV
27

MUCF:s rikskonferens 2019
Den 27-28 november är det dags för MUCF:s rikskonferens, i år med fokus på Ungas inflytande. Rikskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med frågor som rör ungas livsvillkor och civilsamhällets förutsättningar. Säkra din plats redan idag!

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet