NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Svartvit bild på Almedalen, med texten MUCF i Almedalen 2019 på orange botten

Välkommen att träffa oss i Almedalen!

Svartvit bild på Almedalen, med texten MUCF i Almedalen 2019 på orange botten

MUCF är med under Almedalsveckan för att sprida kunskap och verka för ett öppet och inkluderande Sverige med goda levnadsvillkor för unga och för civilsamhället. Vi kommer att ha egna seminarier den 1, 3 och 4 juli och vi deltar också i flera arrangemang tillsammans med andra organisationer. 

Hela vårt utbud på Almedalen hittar du här.

Tjejers och killars samhälls-engagemang – vart är vi på väg?

SEMINARIUM: Vilka samhällsfrågor är viktiga för unga idag? Hur upplever de själva sina möjligheter att påverka och har de tilltro till det politiska systemet? Hur skiljer sig attityder åt mellan olika grupper av unga och över tid? Mer information om seminariet om tjejers och killars samhällsengagemang.

Hur kontrollerar vi demokratiska värderingar? Demokrativillkoret i statlig bidragsgivning

SEMINARIUM: Demokrativillkoret innebär att en organisations verksamhet ska utgå från demokratiska värderingar som jämställdhet och antidiskriminering. Det är viktigt att statliga myndigheter kan säkerställa att offentliga medel går till verksamheter och organisationer som utgår ifrån demokratiska värderingar. Mer information om seminariet om demokrativillkoret.

Mer än en plan – kunskap och metoder för att öka unga hbtq-personers trygghet

SEMINARIUM: Unga hbtq-personer utsätts oftare än andra unga för hot och hat. Vill du veta hur unga hbtq-personer mår i dag och hur du kan förbättra deras vardag? Förändring kan bli verklighet med ökad öppenhet och inkludering i skola, öppen fritidsverksamhet och i mötet med unga nyanlända. Mer information om seminariet om att öka hbtq-personers trygghet.

Bra ungdomspolitik bygger på kunskap om unga. Hur gör vi för att göra ungas röster hörda?

SEMINARIUM: Med rätt förutsättningar kan unga både forma sina egna liv och bidra till en positiv samhällsutveckling. Ungdomspolitikens mål är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Mer information om seminariet om ungdomspolitik.

Det här gör MUCF i Almedalen tillsammans med andra

Klicka på länktexten om du vill ha mer information om seminariet.

MUCF, DELEGATIONEN FÖR UNGA OCH NYANLÄNDA TILL ARBETE, SKL OCH SKOLVERKET: Nästan 170 000 unga varken arbetar eller studerar, vad gör vi åt det?

Nästan var tredje gymnasieelev avbryter eller fullföljer inte sin utbildning och i gruppen 16–29 år finns det 170 000 personer som varken arbetar eller studerar. Här får du de senaste nyheterna på området.

MUCF, NORDISKA MINISTERRÅDET OCH NORDISKA RÅDET: Lyssnar ni? Om ungas sociala inkludering

Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga att växa upp på. De flesta barn och unga mår bra, men det finns grupper som är särskilt utsatta. Vad kan vi få ut av att lyssna bättre på de unga i Norden?

MUCF, ALMEDALARNA OCH REGION DALARNA: Ungdomsperspektivet – om vinsten med ungas inflytande i lokal och regional utveckling

Unga ska enligt ungdomspolitiken ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. För att lyckas med detta krävs kunskap och att man lyssnar på ungas egna röster. För att nå målen behöver regioner arbeta strategiskt med ett ungdomsperspektiv. Ett verktyg för detta är enkätverktyget LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

MUCF, ALMEDALARNA OCH REGION DALARNA: Hur inkluderar vi unga? Om stolthet, fördom och förväntan på stad och land

Unga i glesbygd och i utsatta områden tvivlar på om andra ser dem som en likvärdig del av en nationell eller regional gemenskap. Hur inkluderar vi unga i lokal och regional utveckling? I panelen deltar bland andra MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg och civilminister Ardalan Shekarabi. 

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg står med ryggen mot ett fönster. Hon har korslagda armar, bär en röd kofta och tittar rakt in i kameran.

MUCF gör analys för ny ungdomspolitik

MUCF har fått i uppdrag av regeringen att analysera unga personers levnadsvillkor. Analysen blir underlag för ett nytt handlingsprogram för ungdomspolitiken.

- Ungdomars möjligheter och utmaningar har länge varit en alltför lågt prioriterad fråga. Genom att regeringen lägger en skrivelse till riksdagen kommer frågorna att diskuteras och få högre prioritet. Vi är glada att få bidra med kunskap och erfarenhet i detta arbete, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Fyra ungdomar sitter på en soffa och diskuterar, en av dem håller i en bärbar dator och en av dem har läsplatta

50 miljoner kronor till 50-tal projekt

Under maj månad fick flera organisationer projektbidrag från MUCF, bland andra Rädda Barnen, RFSL, Jordens vänner, Tjejer i förening och studieförbunden Vuxenskolan, ABF och Medborgarskolan. Projekten ska främja ungas självständiga organisering, minska rasism och intolerans samt värna om demokratin och förebygga våldsbejakande extremism.

- Vi väger olika projekt mot varandra och väljer ut de bästa. MUCF har också ett antal krav på organisationerna för att ge bidrag, bland annat den demokratiska uppbyggnaden. Om vi upptäcker brister i till exempel stadgar kan organisationer nekas bidrag, säger avdelningschef Kenneth Condrup. Läs mer i pressmeddelandet

Bild på unga tjejer som sitter i en grupp och pratar. Foto: Mostphotos

Ungas inflytande på rikskonferensen

På årets rikskonferens, 27-28 november, sätter vi fokus på ungas inflytande. Programmet börjar ta form och vi kan stolt presentera våra huvudtalare: kultur- och demokratiminister Amanda Lind, barnkonventionsexpert Åsa Ekman, folkbildare Per Granqvist, Andreas Magnusson från Fridays for future och Carl Heath, utsedd till särskild utredare av regeringen för att värna det demokratiska samtalet. Tillsammans med ett smörgåsbord av seminarier har vi alla förutsättningar för två lyckade konferensdagar. Spana in programmet och anmäl dig redan idag!

En ung person sitter vid ett bord och tittar på en mobiltelefonskärm som hen håller i handen.

Sex miljoner för att minska hot och hat 

Sex organisationer, bland annat Brottsofferjouren och Näthatsgranskaren, får totalt sex miljoner kronor i bidrag. Bidraget är del av regeringens satsning för att minska hot och hat i det offentliga samtalet. Pengarna kan till exempel användas för att stödja individer eller grupper som är opinionsbildare och som därför kan utsättas för hot, våld eller andra kränkningar. Alla organisationer som beviljats bidrag

romska flaggan i blått, grönt och rött

Satsning på bättre hälsa för romer

Tio projekt i Farsta, Halmstad, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Skarpnäck, Skellefteå och Örebro dela på 1,9 miljoner kronor i bidrag från MUCF. Pengarna ska gå till hälsofrämjande insatser riktade till romer. Prioriterade projekt är bland annat de som riktar sig till romska kvinnor och flickor, de som utförs i samverkan med kommun eller landsting och projekt som ger förutsättningar för långsiktiga effekter. Bland de organisationer som fått bidrag finns Roma Institutet, Trajosko Drom och Internationella klubben Vorta Drom.

Tre ungdomar håller varandra i händerna och hoppar högt

Lupp hyllas - ger konkreta resultat

I mer än 15 år har svenska beslutsfattare använt sig av ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för att få en bild av ungas syn på bland annat demokrati, arbete och framtidsvisioner. Under åren 2015 och 2018 genomfördes enkäten i 101 kommuner och regioner. MUCF:s utvärdering visar att 7 av 10 tillfrågade menar att Lupp lett till förändringar av ungdomspolitiken. Läs mer i rapporten "Luppföljning 2015-2018"

Bild på unga tjejer som sitter i en grupp och pratar. Foto: Mostphotos

Elitism eller engagemang i fokus

Välkommen till 2019 års Kunskapskonferens om det civila samhället den 22 oktober. Årets tema är elitism eller engagemang. På Kunskapskonferensen presenteras aktuell forskning och forskningsprojekt som rör det civila samhället. Forskare och praktiker från offentliga verksamheter och civilsamhället möts och kan byta erfarenheter. Läs mer om kunskapskonferensen här. Anmälan öppnar i augusti.

stapeldiagram över skolvalsresultatet

"Viktigt prata politik i skolor mellan val" 

Totalt röstade 65 630 elever i Skolval 2019 till Europaparlamentet, en ökning med 47 procent jämfört med Skolval 2014 till EU.

- Diskussionen i klassrummen behöver fortsätta även mellan valen. Det är viktigt för skolan att ta tillvara det ökande intresset för politik och demokratifrågor hos unga, säger generaldirektör Lena Nyberg.

I höst lanserar MUCF därför en mellanvalssida som kan vara ett stöd för lärare i det här arbetet. I Prata politik på MUCF:s webbsida finns redan i dag exempel på metoder, tips och frågor som kan användas i klassrummet.

MUCF yttrar sig till kammarrätten om överklagad dom

MUCF överklagade i februari i år, till kammarrätten, en dom från förvaltningsrätten gällande Sveriges unga muslimers, SUM, ansökan om statsbidrag (2017). Kammarrätten i Stockholm meddelade prövningstillstånd i mars, vilket innebär att överklagandet kommer att prövas i sak. Nu har MUCF lämnat sitt yttrande till kammarrätten där myndigheten utvecklar grunderna för överklagan. Länk till yttrandet.

Tre ungdomar håller varandra i händerna och hoppar högt

Trevlig sommar från oss alla på MUCF!

För många väntar nu några veckors semester och vi vill passa på att önska alla prenumeranter en trevlig sommar!

MUCF:s nyhetsbrev tar en paus under juli och återkommer med nästa utgåva i slutet av augusti.

Men, du har väl inte missat att vi även har ett internationellt nyhetsbrev? "Vidgade vyer" innehåller bland annat information om bidrag, kurser och utbildningar både i Sverige och utomlands. Du får också exempel på ungdomsutbyten och volontärtjänstgöring. Här kan du läsa juni månads Vidgade vyer.

KALENDER

DEC
10

Save the date! "Rätt att veta!" i Malmö

Många nyanlända vet inte var de kan få information om hälsa, sex, jämställdhet och relationer och om vilka rättigheter vi har i Sverige. Därför arrangerar MUCF utbildningen Rätt att veta! för dig som möter unga nyanlända i din profession. Utbildningen bygger på youmo.se och vägledningen Youmo i praktiken. Under hösten arrangerar vi regionala utbildningar runt om i Sverige. Den 10 december avslutar vi i Malmö med en nationell konferens - läs mer i Save the date!

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet