NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

MUCF-träff om bidrag lockade 64 organisationer

Den 2 september, samlades cirka 120 representanter för 64 civilsamhällesorganisationer från hela landet till en träff i Växjö. Det rör sig om organisationer i civilsamhället som får bidrag av MUCF till projekt som bland annat handlar om demokrati- och inflytandefrågor samt projekt för att motverka diskriminering, intolerans, rasism och extremism. MUCF ger också bidrag till projekt för bättre hälsa för romer.

- Civilsamhällesorganisationerna i Sverige gör ett fantastiskt arbete och är viktiga i arbetet för att försvara demokratin. Detta möte ger oss en möjlighet att träffa de organisationer som vi ger bidrag till, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF.

Vid träffen deltog också representanter för regeringskansliet, Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) och landets antidiskrimineringsbyråer. Läs mer om projektbidragen som MUCF fördelar på vår hemsida.

Enkät visar: Stora behov att utveckla den öppna fritidsverksamheten

2018 genomförde MUCF två nationella enkätundersökningar bland chefer och fritidsledare i öppen fritidsverksamhet för att öka myndighetens kunskap om sektorn och undersöka vilka utvecklingsbehov som finns. Totalt deltog 1 388 personer från 212 av landets 290 kommuner.

Cirka hälften av de som svarade på enkäten anser att det finns stora utvecklingsbehov, bland annat att skapa inkluderande arbetssätt för unga med funktionsvariationer och för unga hbtq-personer. Resultaten visar också verksamheternas inriktningar, personalens utbildningsnivå, anställningsformer, samverkan med andra aktörer och antalet verksamheter i respektive kommun. Här kan du ladda ner rapporten.

Vilken kompetens behövs i framtidens öppna fritidsverksamhet?, undrar vi på MUCF.

Kom gärna med förslag till Marwa Chebil, uppdragsledare, Stöd till öppen fritidsverksamhet, MUCF, på 010-160 10 35 eller marwa.chebil@mucf.se

Kunskapskonferens - mötesplats för civilsamhället

Den 22 oktober är det dags för årets kunskapskonferens om det civila samhället med temat "Elitism eller engagemang". Kunskapskonferensen är en viktig mötesplats för dig som vill ta del av den senaste forskningen på området, utbyta erfarenheter och lära mer om det civila samhället.

Konferensen arrangeras av MUCF i nära samarbete med Ideell Arena, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vetenskapsrådet. Varmt välkommen! Läs mer om konferensen och anmäl dig på vår hemsida.

 

Bild på Linus Wellander som är moderator på MUCF:s rikskonferens 2019

Lyssna på Linus!

- så blir MUCF:s rikskonferens

Den 27-28 november är det återigen dags för MUCF:s rikskonferens. Hör vad årets moderator, Linus Wellander, har att säga om konferensen

Anmäl dig via mucf.se/rikskonferensen

Psykisk ohälsa ökar bland unga - främst bland tjejer

Allt fler unga har symtom på psykisk ohälsa och ökningen är större bland tjejer än bland killar. Trötthet, stress och sömnbesvär är några av de vanligaste symptomen. Det visar del tre i MUCF:s stora studie av ungas attityder och värderingar.

- Vi behöver förstå mer om orsakerna och undersöka vilka faktorer som bidrar till att den psykiska ohälsan är så omfattande. Det är en mycket oroande utveckling som måste tas på största allvar från alla aktörer som finns runt våra unga, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Rapporten är den sista av tre delrapporter om ungas attityder och värderingar som MUCF publicerar i år. Den bygger på en enkät till 6 000 slumpvis utvalda unga 16–29 år och den genomfördes hösten 2018. Tidigare rapporter presenterades i maj och juni och handlade om vilka samhällsfrågor som är viktigast för unga, hur de ser på politik- och demokratifrågor, på studier och på arbete och anställningar. Läs rapporten "Unga med attityd 2019 – hälsa, fritid och framtid" här.

Tidigare rapporter hittar du på MUCF:s hemsida

Bild på Jorge Maria Londoño, Madeleine Söderberg och Anna Galin

Vi har uppdaterat "Youmo i praktiken"

Youmo i praktiken är en vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. Tillsammans med sajten youmo.se är det grunden i vår utbildning "Rätt att veta!", som vi hittills i år genomfört i Visby och Göteborg. Hör vad Madeleine Söderberg, Anna Galin och Jorge Maria Londoño har att säga om den uppdaterade vägledningen

Nästa stopp för utbildningen är Gävle den 4 september och därefter Varberg den 10 september. I Varberg finns platser kvar! Välkommen att anmäla dig på Länsstyrelsen Hallands hemsida.

Alltid aktuell statistik på ungidag.se

Du har väl inte missat att MUCF samlar statistik om unga på flera olika områden? Är du till exempel intresserade av andelen unga av de valda och nominerade i förra valet, eller behöver du få koll på hur unga mår? Siffrorna hittar du på ungidag.se. Är du osäker på hur du kan använda sajten i ditt arbete, kolla in vår film.

Nyheter i hbtq-materialet till skolorna

Nu har vi uppdaterat MUCF:s stödmaterial "Öppna skolan" (2019) till skolor för arbete med hbtq-frågor.

Materialet har utvecklats särskilt för att ge skolpersonal kunskap och verktyg i det normkritiska jämlikhetsarbetet. Vi har bland annat uppdaterat lagtexter, statistik och ger fler goda exempel. Stödmaterialet underlättar för skolpersonal att bättre förstå och hantera det praktiska och strategiska arbetet som krävs för att lyfta hbtq-frågor i skolvärlden. Det finns att ladda ner och beställa gratis på vår hemsida.

Nominera organisationer till dialog med regeringen!

Var med och nominera organisationer till Partsgemensamt forum 2020. I forumet diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Målet är att få med en mångfald av organisationer som speglar det civila samhällets bredd. MUCF och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är inbjudna att följa samtalen. Nominering sker via den här länken. Sista dagen att nominera är den 22 september. 

KALENDER

NOV
27 28

MUCF:s rikskonferens 2019

Vi är tillbaka med vår välbesökta och omtyckta rikskonferens! I år är temat "Ungas inflytande". Vi har ett fullspäckat program med intressanta föreläsningar och seminarier. Vilken kunskap och vilka verktyg behöver du i din vardag? Spana in programmet och anmäl dig via mucf.se/rikskonferensen - vi ses! 

DEC
10

Save the date! "Rätt att veta!" i Malmö

Många nyanlända vet inte var de kan få information om hälsa, sex, jämställdhet och relationer och om vilka rättigheter vi har i Sverige. Därför arrangerar MUCF utbildningen Rätt att veta! för dig som möter unga nyanlända i din profession. Utbildningen bygger på youmo.se och vägledningen Youmo i praktiken. Under hösten arrangerar vi regionala utbildningar runt om i Sverige. Den 10 december avslutar vi i Malmö med en nationell konferens - läs mer i Save the date!

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet