Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Lena Nyberg hälsar välkommen till MUCF:s rikskonferens 2019!

Bild som på generaldirektör Lena Nyberg som hälsar välkommen till MUCF:s rikskonferens

Mer än 600 personer har nu anmält sig till MUCF:s rikskonferens 2019 som har temat ”Ungas inflytande”! Rikskonferensen har arrangerats sedan mitten av 1990-talet för att sprida kunskap om och inspirera till statliga, regionala och lokala initiativ för att förbättra ungas sociala inkludering och delaktighet i samhället. 

- I fjol hade vi inte möjlighet att arrangera rikskonferensen. Därför är det extra roligt att vi nu åter kan bjuda in till det som kanske är den viktigaste mötesplatsen för alla i Sverige som arbetar med och tar beslut om ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ungas inflytande är en förutsättning för att vi ska kunna fatta kloka beslut. Jag ser fram emot två spännande dagar, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Se filmen där Lena Nyberg berättar om varför rikskonferensen är så viktig.

Bild på Linus Wellander som är moderator på MUCF:s rikskonferens 2019

Nedräkning till rikskonferensen 2019 har startat...

Nedräkningen till årets rikskonferens har börjat. Den 27 november hälsar vår moderator Linus Wellander hundratals deltagare välkomna!

Det finns fortfarande platser kvar, men senast den 1 november behöver vi din anmälan via mucf.se/rikskonferensen.

Bland våra huvudtalare finns demokratiminister Amanda Lind, barnkonventionsexperten Åsa Ekman, Carl Heath som är regeringens särskilda utredare för att värna det demokratiska samtalet, klimaktivisten Andreas Magnusson samt författaren och folkbildaren Per Grankvist.   

27 valbara seminarier ger dig som deltagare stor möjlighet att fylla din verktygslåda med det du behöver. Flera utställare är också på plats. Här är några godbitar från programmet:

  • Som hbtq-strategisk myndighet har vi självklart seminarier om hbtq.

  • Vi har flera seminarier med internationell prägel där vi bland annat tar avstamp i EU:s ungdomsstrategi 2019-2027 - hur går vi från internationell strategi till en lokal handlingsplan?

  • Många kommuner använder sig av MUCF:s enkät LUPP för att följa upp den lokala ungdomspolitiken. På rikskonferensen delar vi med oss av goda LUPP-exempel.

  • Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet, tar under rubriken "Förortsdrömmar - ungdomar, utanförskap och framtiden" upp samtida debatter om förorten och unga där. Hur ska utvecklingen i stadens periferier förstås och hur kan vi åstadkomma förändring? Hur ser unga på sina livsvillkor här och nu – och hur ser de på framtiden?

Vi pratade med Magnus Dahlstedt om varför ungas inflytande är viktigt och vad han hoppas kunna bidra med på konferensen. Se hans svar här!

Möt några av rikskonferensens huvudtalare!

Vi har en stark uppställning huvudtalare och föredragshållare på årets rikskonferens. Till några av dem ställde vi frågorna "Varför är det viktigt att lyfta ungas inflytande år 2019?" och "Vad hoppas du kunna ge deltagarna under konferensen?"

Deras svar hittar du på mucf.se

Foto Andreas Magnusson som deltar på rikskonferensen

ANDREAS MAGNUSSON
Klimataktivist

"Vi unga måste ha en röst om vi ska ha en endaste möjlighet att kunna ta över den här planeten efter er!"

 
Foto på Carl Heath som deltar på rikskonferensen 2019

CARL HEATH
Särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet.

"För att långsiktigt stärka den svenska demokratin, behöver alla medborgare ges möjlighet att vara delaktiga i vårt offentliga samtal."

 
Foto på Åsa Ekman som deltar på rikskonferensen 2019

ÅSA EKMAN
Barnkonventionsexpert

"Det är alltid viktigt att lyfta ungas inflytande. Det är en mänsklig rättighet som vi tyvärr måste bli mycket bättre på i Sverige."

 
Foto på Per Grankvist som deltar på rikskonferensen 2019

PER GRANKVIST
Författare & folkbildare

"Vi ser exempel på ungas inflytande i Fridays for future varje vecka. Är engagemanget större, frågan ny eller ser det bara annorlunda ut idag?"

Bild på Victoria Carlsson Wahlgren i en soffa vid ett bord med MUCF-rapporter

Kom och lyssna när Victoria presenterar FOKUS-rapporten!

Victoria Carlsson Wahlgren presenterar 2019 års FOKUS-rapport ”Det vore ju kul om de frågade nån gång. Ungas möjlighet till inflytande på lokal nivå” på MUCF:s rikskonferens. Rapporten beskriver ungas upplevelser, möjligheter och erfarenheter av inflytande och delaktighet på lokal nivå.

Den bygger på tre enkäter, nationella ungdomsenkäten, attityd- och värderingsstudien samt enkät till Sveriges kommuner och regioner i samverkan med SKL, och 24 fokusgrupper med unga och tjänstepersoner från olika delar av landet. Genom fokusgrupperna kan unga beskriva sina upplevelser av social inkludering med egna ord. I rapporten gör myndigheten också ett antal bedömningar och lägger fram förslag till regeringen.

Bild på loggan till kampanjen Nej till näthat med en stoppskylt och kampanjens slogan under

MUCF ställer sig bakom kampanjen "Nej till näthat"

Drygt en av fyra unga i dag oroar sig för hot och hat på internet. Det visar MUCF:s attityd- och värderingsstudie "Unga med attityd". Frågan om näthat mot unga är också en av de frågor som tas upp på MUCF:s rikskonferens.
- Näthat är alltid allvarligt, men extra allvarligt blir det när vuxna angriper unga som valt att engagera sig för viktiga samhällsfrågor. Hot och hat hör inte hemma i demokratiska samtal, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Därför väljer MUCF, liksom andra myndigheter, organisationer och företag, att delta i kampanjen #nejtillnäthat. 

Läs mer om kampanjen på www.nejtillnathat.se

Bild på händer som möts Foto: Mostphotos

Träff för unga romer i Stockholm

Under två dagar, 8-9 november, arrangeras en träff för romska ungdomar 8-9 november i Stockholm av Gävles Romska Förening, Malmö Ungdomscentral, och MUCF.

Samhällsengagerade och intresserade romska ungdomar från hela Sverige bjuds in för att träffas och diskutera de frågor som är viktiga för dem, utbyta erfarenheter och lära känna varandra bättre. Ungdomsträffen har temat inflytande – makt – rättigheter och riktar sig till den som identifierar sig som rom och är mellan 18–25 år gammal. 

Vill du veta mer, kontakta Ellen Lundkvist på MUCF på ellen.lundkvist@mucf.se.

Tack till alla ni som deltog på Kunskapskonferensen!

Tack alla deltagare, samverkanspartners och föreläsare som deltog i Kunskapskonferensen!

I vår app och på MUCF:s hemsida kommer vi att ladda upp presentationer från föreläsningarna och ett urval av det som filmades under konferensen.

Redan nu kan du en liten återblick av dagen. Håll utkik, det kommer mer!

Foto på Jorge-Maria Londoño som är moderator på Rätt att veta!

MUCF bjuder in till nationell konferens om "Rätt att veta!"

Många nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet och relationer. Men också om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige. Därför har vi tagit fram utbildningen "Rätt att veta!"

Den 10 december arrangerar vi en nationell konferens i Malmö som vänder sig till dig som arbetar inom till exempel skola, elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar, fritidsleda­re och familjehem. Klicka på bilden och lyssna till vår moderator Jorge Maria Londoño! 

Välkommen med din anmälan via mucf.se. Vi ses!

Bild på loggan för Nabo-projektet med texten Ungas sociala inkludering i Norden

Rapport ger bild av hur unga på Åland kan påverka 

MUCF driver sedan 2018 projektet Nabo – ungas sociala inkludering i Norden. Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet och pågår mellan 2018-2020. Nabo har, i samverkan med forskare vid Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB), tagit fram en rapport om ungas upplevelse av social inkludering. 

Ungdomarna känner tillhörighet främst till Åland, de är trygga där och får bra samhällsservice. Sociala nätverk som virtuella nätgemenskaper är också viktiga. Unga berömmer verksamheten på ungdomsgårdarna men är starkt kritiska till kollektivtrafiken. Unga upplever att beslutsfattarna inte frågar efter deras åsikter. Intervjuerna visar också att enskilda personer och möten kan förstärka samhällsintresset bland unga. Rapporten är en del i den serie av rapporter som tas fram i de nordiska länderna under 2019.

Länk till rapporten som är skriven på svenska 

 

Bild på unga människors silhuett och de håller i en EU-flagga Foto MRRphotography

Skrivarstuga för ansökan om projekt i Erasmus+ 

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. Det pågår mellan 2014 och 2020 och MUCF ansvarar för ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. 21 november arrangerar MUCF en skrivarstuga i Hässleholm för dig som planerar att lämna in en ansökan för projekt inom strategiska partnerskap, till exempel utveckling av nya metoder och arbetssätt inom ungdoms- och utbildningsområdet. Skrivarstugan är kostnadsfri och riktar sig till exempelvis kommunala verksamheter, ideella organisationer samt informella ungdomsgrupper och nätverk.

- Under kursen går vi igenom grunderna för Erasmus+ Ung och Aktiv, centrala begrepp och prioriteringar. Vi resonerar också kring de krav som ställs på godkända ansökningar, säger Andreea Maris, handläggare på MUCF.

Ansökan ska vara inlämnad i februari 2020. Här kan du anmäla dig

 

Bild på Pride-flaggor Foto Michael Erhardsson

Ny kunskap om unga hbtq-personer presenteras i höst

Under hösten kommer MUCF att publicera ny kunskap om unga hbtq-personers livsvillkor. Resultaten kommer från den nationella ungdomsenkäten 2018. Vi ser att unga hbtq-personers livsvillkor många gånger är sämre än för andra unga. Det handlar både om upplevd trygghet, hälsa, social inkludering och ekonomi.

Bild på Europakarta med EU:s stjärnlogga Foto Vasil Vasilev

Arbetar du med unga och vill veta mer om EU?

MUCF och Bromma folkhögskola erbjuder en kurs för dig som möter unga i åldrarna 13 till 25 och som vill lära dig mer om hur EU fungerar och hur EU påverkar ungas vardag. Du får med dig en verktygslåda av metoder för att skapa dialog, kunskap och engagemang hos unga i frågor som rör EU och demokrati. Kursen genomförs under två halvdagar i november och du kan välja att gå den i antingen Bromma, Härnösand, Jönköping eller Malmö. Utbildningen är en del av MUCF:s regeringsuppdrag att öka kunskapen och stärka delaktigheten bland unga i EU- och demokratifrågor.

Mer information och anmälan på kurssidan

KALENDER

NOV
06

Dialogträff för regioner i Norrland

MUCF bjuder in till träff i Umeå för personer som har intresse av eller arbetar strategiskt med ungdoms- respektive civilsamhällesfrågor. Inbjudna är personer från regionerna Jämtland, Härjedalen, Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten och syftet är att skapa dialog som stärker ungdomsperspektivet och samverkan med civilsamhället i regionerna. Här kan du anmäla dig till träffen

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet